Giải bài 2 trang 43 SGK Sinh học 10

Giải bài 2 trang 43 SGK Sinh học 10: Nêu cấu trúc và chức năng của ti thể.
Mục lục nội dung

Đề bài

Nêu cấu trúc và chức năng của ti thể.

Lời giải 

Cấu trúc của ti thể: Ti thể có 2 lớp màng bao bọc. Màng ngoài không gấp khúc, màng trong gấp khúc thành các mào, trên đó chứa nhiều loại enzim hô hấp. Bên trong ti thể là chất nền có chứa cả ADN và ribôxôm.

bài 2 trang 43 sgk sinh học 10

Chức năng của ti thể là: Cung cấp nguồn năng lượng chủ yếu của tế bào là các phần tử ATP. Ti thể chứa nhiều enzim hô hấp có nhiệm vụ chuyển hoá đường và các chất hữu cơ khác thành ATP cung cấp năng lượng cho các hoạt động sống của tế bào và cơ thể.

Hải Yến (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X