Bài 2 trang 39 SGK Sinh học 11.

Giải bài 2 trang 39 SGK Sinh học 11. Vì sao quang hợp có vai trò quyết định đối với sự sống trên Trái Đất ?

Đề bài

Vì sao quang hợp có vai trò quyết định đối với sự sống trên Trái Đất ?

Lời giải

Quang hợp có vai trò quyết định đối với sự sống trên trái đất vì:

     -    Sản phẩm của quang hợp là nguồn chất hữu cơ làm thức ăn cho sinh vật dị dưỡng, làm nguyên liệu cho công nghiệp, làm dược liệu,…

     -    Quang hợp lấy khí CO₂ và giải phóng khí O₂ giúp điều hòa không khí, cung cấp O₂ cho sự sống.

     - Chuyển hóa quang năng (năng lượng ánh sáng) thành hóa năng (năng lượng trong các liên kết hóa học) trong các sản phẩm quang hợp, duy trì hoạt động của sinh giới.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 2 trang 39 SGK Sinh học 11. để xem ở dưới đây
Tải về
16/08/2018    22:15 PM
16/08/2018    22:15 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu