Bài 1 trang 80 SGK Sinh học 11

Trả lời câu hỏi bài 1 trang 80 sách giáo khoa Sinh 11: Tại sao hệ tuần hoàn của côn trùng được gọi là hệ tuần hoàn hở?

Đề bài:

Tại sao hệ tuần hoàn của côn trùng được gọi là hệ tuần hoàn hở?

Trả lời câu hỏi bài 1 trang 80 sgk Sinh học lớp 11

Hệ tuần hoàn của côn trùng được gọi là hệ tuần hoàn hở vì trong hoạt động tuần hoàn có một đoạn đường máu đi ra khỏi mạch máu tràn vào khoang cơ thể.

--------------------------------------------------------------------

» Xem thêm:

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 1 trang 80 SGK Sinh học 11 để xem ở dưới đây
Tải về
22/08/2018    04:19 AM
22/08/2018    04:19 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu