Câu 1 trang 80 SGK Sinh học 11

Trả lời câu hỏi bài 1 trang 80 sách giáo khoa Sinh 11: Tại sao hệ tuần hoàn của côn trùng được gọi là hệ tuần hoàn hở?
Mục lục nội dung

Đề bài:

Tại sao hệ tuần hoàn của côn trùng được gọi là hệ tuần hoàn hở?

Trả lời câu hỏi bài 1 trang 80 sgk Sinh học lớp 11

Hệ tuần hoàn của côn trùng được gọi là hệ tuần hoàn hở vì trong hoạt động tuần hoàn có một đoạn đường máu đi ra khỏi mạch máu tràn vào khoang cơ thể.

--------------------------------------------------------------------

» Xem thêm:

Hải Yến (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X