Ý nghĩa của những thành tựu về KT - XH của nước ta giai đoạn 1986 - 2000

Xuất bản: 24/04/2020 - Tác giả:

Trả lời câu 1 trang 216 SGK lịch sử 12: Nêu ý nghĩa của những thành tựu về kinh tế - xã hội của nước ta giai đoạn 1986 - 2000.

Câu hỏi

Nêu ý nghĩa của những thành tựu về kinh tế - xã hội của nước ta trong 15 năm (1986-2000) thực hiện đường lối đổi mới

Hướng dẫn trả lời

Dựa vào kiến thức bài 26 SGK Lịch sử 12 để phân tích, đánh giá.

Trả lời câu 1 trang 216 sgk lịch sử lớp 12

- Khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng.

- Góp phần làm thay đổi bộ mặt đất nước.

- Tăng niềm tin của nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng.

- Cải thiện đời sống nhân dân.

Xem thêm: Trắc nghiệm Sử 12 Bài 26

Trên đây là câu hỏi và hướng dẫn trả lời câu 1 trang 216 SGK lịch sử 12 với nội dung trình bày ý nghĩa của những thành tựu về kinh tế - xã hội của nước ta trong 15 năm (1986 - 2000) thực hiện đường lối đổi mới.

Bài tiếp: Câu 2 trang 216 SGK lịch sử 12

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM