Bảng hệ thống những thắng lợi có ý nghĩa chiến lược của quân dân ta ở hai miền Nam - Bắc trên các mặt trận quân sự, chính trị, ngoại giao trong kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954 - 1975)

Xuất bản ngày 21/04/2020 - Tác giả:

Trả lời câu 1 trang 198 SGK lịch sử 12: Hãy lập bảng hệ thống những thắng lợi có ý nghĩa chiến lược của quân dân ta ở hai miền Nam - Bắc trên các mặt trận quân sự, chính trị, ngoại giao trong kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954 - 1975)

Câu hỏi

Hãy lập bảng hệ thống những thắng lợi có ý nghĩa chiến lược của quân dân ta ở hai miền Nam - Bắc trên các mặt trận quân sự, chính trị, ngoại giao trong kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954-1975)

Hướng dẫn trả lời

Lựa chọn những sự kiện quan trọng thuộc bài 21, 22 SGK Lịch sử 12 để lập bảng.

Trả lời câu 1 trang 198 sgk lịch sử lớp 12

Thời gian

Thắng lợi tiêu biểu

21 - 7 - 1954

Ký Hiệp định Giơnevơ kết thúc chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương

1959 - 1960

Phong trào “Đồng khởi” thắng lợi, phá vỡ từng mảng hệ thống kìm kẹp của địch, làm lung lay chính quyền Ngô Đình Diệm, làm phá sản “Chiến lược Aixenhao”.

20 - 2 - 1960

Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam ra đời làm nhiệm vụ đoàn kết và lãnh đạo nhân dân đấu tranh chống Mĩ - Ngụy.

9 - 1960

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng.

1961 - 1965

Đánh bại chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ.

1965 - 1968

Đánh bại chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của Mĩ.

Năm 1968

Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân

1969 - 1973

Đánh bại chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” và “Đông Dương hóa chiến tranh”.

Năm 1972

Tổng tiến công chiến lược

Năm 1973

Thắng Mĩ trận “Điện Biên Phủ trên không”.

21 - 7 - 1973

Ký kết Hiệp định Pari

Xem thêm: Câu hỏi trắc nghiệm sử 12 bài 23 có đáp án

Trên đây là hướng dẫn trả lời bài 1 trang 198 SGK Lịch sử 12, nội dung chính về: Bảng hệ thống những thắng lợi có ý nghĩa chiến lược của quân dân ta ở hai miền Nam - Bắc trên các mặt trận quân sự, chính trị, ngoại giao trong kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954 - 1975).

Tiếp theo: Câu hỏi 2 trang 198 SGK Lịch sử lớp 12

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM