Lập niên biểu các sự kiện chính của Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến năm 1991

Trả lời câu 1 trang 18 SGK lịch sử lớp 12 nội dung Lập niên biểu các sự kiện chính của Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến năm 1991

Hướng dẫn trả lời câu 1 tran 18 SGK Lịch sử lớp 12 nội dung chính: Lập niên biểu các sự kiện chính của Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến năm 1991 được Đọc tài liệu biên soạn dưới đây, giúp các em học sinh soạn sử 12 bài 2 tốt nhất trước khi lên lớp.

Trả lời câu  1 trang 18 sgk lịch sử lớp 12

Câu hỏi

Lập niên biểu các sự kiện chính của Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến năm 1991.

Hướng dẫn trả lời

Dựa vào sgk bài 2 để lập bảng sự kiện.

Đáp án tham khảo

THỜI GIAN

SỰ KIỆN

1945- 1950

Liên Xô tiến hành công cuộc khôi phục kinh tế sau chiến tranh thế giới thứ hai

1944 – 1950

Sự ra đời của các nước dân chủ nhân dân Đông Âu.

8 – 1 - 1949

Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV) được thành lập.

1950 – đầu những năm 70

Liên Xô tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội.

1950 - 1975

Tiến hành xây dựng chủ nghĩa xã hội của các nước Đông Âu.

1973

Liên Xô rơi vào cuộc khủng hoảng dầu mỏ nghiêm trọng

Tháng 3-1985

M.Goocbachop lên nắm quyền lãnh đạo nhà nước Liên Xô, đưa ra đường lối cải tổ

Tháng 8-1991

Đảo chính M.Goocbachop thất bại

Ngày 25 – 12-1991

chế độ XHXN ở Liên Xô sụp đổ cùng với sự tan rã của Liên Bang Cộng hòa XHCN Xô viết.

Ngày 28 – 6 - 1991

Hội đồng tương trợ kinh tế tuyên bố giải thế

Ngày 1 – 7 - 1991

Tổ chức hiệp ước Vácsava chấm dứt hoạt động

***

Trên đây là câu hỏi và hướng dẫn soạn sử 12 bài 2 câu 1 trang 18 SGK lịch sử lớp 12 với nội dung Lập niên biểu các sự kiện chính của Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến năm 1991.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM