Tác động từ sự ra đời của Mặt trận Việt minh đến cao trào kháng Nhật cứu nước

Xuất bản: 13/04/2020 - Tác giả:

Trả lời câu 1 trang 120 SGK lịch sử 12: Mặt trận Việt minh ra đời đã có tác động như thế nào đến cao trào kháng Nhật cứu nước?

Câu hỏi

Mặt trận Việt minh ra đời đã có tác động như thế nào đến cao trào kháng Nhật cứu nước?

Hướng dẫn trả lời

Dựa vào kiến thức đã học để đưa ra nhận xét về vai trò của Mặt trận Việt Minh trong cao trào kháng Nhật cứu nước.

Trả lời câu 1 trang 120 sgk lịch sử lớp 12

Mặt trận Việt Minh ra đời đã có tác động to lớn đến cao trào kháng Nhật cứu nước:

- Việt Minh đã trực tiếp lãnh đạo cao trào kháng Nhật cứu nước.

- Tổ chức các cuộc đấu tranh vũ trang, khởi nghĩa từng phần ở địa phương cùng nhiều hoạt động như phá kho thóc Nhật giải quyết nạn đói, biều tình mít tinh, …

- Tổ chức giác ngộ cho quần chúng đấu tranh, xây dựng lực lượng vũ trang và căn cứ địa cách mạng.

- Tạo cơ sở và tiền đề cho Tổng khởi nghĩa trong cả nước.

Xem thêm: Trắc nghiệm Lịch sử 12 bài 16

Trên đây là gợi ý trả lời câu 1 bài 16 SGK Lịch sử lớp 12: Tác động từ sự ra đời của Mặt trận Việt minh đến cao trào kháng Nhật cứu nước được Đọc tài liệu tổng hợp và chia sẻ.

Bài tiếp: Câu 2 trang 120 SGK Lịch sử 12

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM