Trả lời câu hỏi C1, C2, C3, C4 bài 14 SGK Vật lý 11

Xuất bản: 28/08/2018 - Tác giả:

Hướng dẫn trả lời các câu hỏi C1 trang 81, C2 - C3 trang 83 và câu C4 trang 84 sách giáo khoa vật lý lớp 11 bài 14 về Dòng điện trong chất điện phân

Câu C1 trang 81: Để phân biệt môi trường dẫn diện có phải là chất diện hay không, ta có thể làm cách nào?

Trả lời

Dòng điện trong chất điện phân phối không chỉ tải điện lượng mà còn tải vật chất đi theo. Tới điện cực chỉ có các eelectron có thể đi tiếp, còn lượng vật chất đọng lại ở điện cực, gây ra hiện tượng điện phân.

Để phân biệt môi trường dẫn điện có phải là chất điện phân hay không ta xem có vật chất bám lại ở tren điện cực hay không.

Câu C2 trang 83​​​​​​​: Vì sao các định luật Fa-ra-đây có thể áp dụng cả với các chất được giải phóng ở điện cực nhờ phản ứng phụ?

Trả lời:

Các định luật Fa-ra-đây có thể áp dụng cả với các chất được giải phóng ở điện cực nhờ phản ứng phụ vì khối lượng vật chất được giải phóng ở điện cực của bình điện phân tỉ lệ thuận vơi điện lượng chạy qua bình đó.

m = k q

k: đương lượng điện hóa của chất được giải phóng ở điện cực.

Câu C3 trang 83​​​​​​​: Có thể tính số nguyên tử trong một mol kim loại từ số Fa- ra – đây được không?

Trả lời:

Có thể tính số nguyên tử trong một mol kim loại từ số Fa- ra – đây vì theo định luật Fa-ra-đây thứ II:

Trả lời câu hỏi C1, C2, C3, C4 bài 14 SGK Vật lý 11

Trong đó:

m₀ là khối lượng của mỗi icon được trung hòa ở điện cực.

n là hóa trị của nguyên tố.

e = 1,6.10-19 C = điện tích số nguyên tố.

A là khối lượng mol của chất được giải phóng ra ở điện cực.

=> Số Fa-ra-đây:

Trả lời câu hỏi C1, C2, C3, C4 bài 14 SGK Vật lý 11 1

=> NA= số nguyên tử trong một mol kim loại.

Câu C4 trang 84​​​​​​​: Tại sao khi mạ điện, muốn lớp mã điều. Ta phải quay vật cần mạ trong điện phân?

Trả lời:

Vì khối lượng vật mạ bám vào các vị trí của vật cần mạ ( là điện cực âm trong cùng một khoảng thời gian thì phụ thuộc vào khoảng cách từ cực dương đến các vị trí đó. Vì vậy, khi mạ điện, muốn lớp mạ điện ta phải quay vật cần mạ trong lúc điện phân để khử đi sự phụ thuộc sau này.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM