Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 1

Trả lời câu hỏi bài tập 1 trang 96 sách giáo khoa toán lớp 1

Hướng dẫn trả lời bài tập 1 trang 96 SGK môn Toán lớp 1 giúp các phụ huynh tham khảo để hướng dẫn các bé làm bài.

BÀI 1 trang 96 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Đoạn thẳng nào dài hơn, đoạn thẳng nào ngắn hơn?

Bài 2 trang 96 SGK toán lớp 1
 

Đáp án:

a)

Đoạn thằng AB dài hơn đoạn thẳng CD

Đoạn thẳng CD ngắn hơn đoạn thẳng AB

b)

Đoạn thẳng MN dài hơn đoạn thẳng PQ

Đoạn thẳng PQ ngắn hơn đoạn thẳng MN

c)

Đoạn thẳng RS dài hơn đoạn thẳng UV

Đoạn thẳng UV ngắn hơn đoạn thẳng RS

d)

Đoạn thẳng HK dài hơn đoạn thẳng LM

Đoạn thẳng LM ngắn hơn đoạn thẳng HK

 

doctailieu.com
Tải về
Back to top