Tổng hợp Bài tập Tiếng Anh lớp 3 - ôn tập lớp 3 môn Tiếng Anh

Doctailieu.com Tổng hợp bài tập Tiếng Anh lớp 3 - ôn tập là tài liệu học Tiếng Anh dành cho các em học sinh lớp 3 vào dịp hè muốn ôn tập lại kiến thức và nâng cao khả năng Tiếng Anh, giúp các em đạt kết quả tốt trong học tập chuẩn bị lên lớp 4 thật suôn sẻ.

Tổng hợp Bài tập Tiếng Anh lớp 3 - ôn tập hè lớp 3 môn Tiếng Anh

Bài 1: Điền chữ cái còn thiếu vào chỗ trống để hoàn thành các từ chỉ màu sắc và viết nghĩa của chúng.

Yell_w: .......................                                   6. Br_wn:..........................

Bl_ck:.........................                                    7. Pi_k:..............................

Re_:...........................                                     8. Gre_n:...........................

Or_nge:.......................                                   9. Bl_e:..............................

G_ey:..........................                                   10. Purp_e:.........................

Bài 2: Viết từ với hình tương ứng:

tong hop bai tap tieng anh lop 3 - on tap he lop 3 mon tieng anh anh 1

Câu 3: Nối:

tong hop bai tap tieng anh lop 3 - on tap he lop 3 mon tieng anh anh 2
Bài 4: Nối và tô màu:

ôn tập lớp 3 môn Tiếng Anh

X