Tóm tắt văn bản Giờ Trái Đất

Xuất bản: 27/04/2023 - Tác giả:

Tóm tắt văn bản Giờ Trái Đất. Gồm những mẫu tóm tắt ngắn gọn, đảm bảo nội dung chính giúp học sinh ghi nhớ được nội dung văn bản Giờ Trái Đất

Top 15 mẫu Tóm tắt văn bản Giờ Trái Đất

Dưới đây là những đoạn văn Tóm tắt văn bản ngắn gọn nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ nội dung chính giúp các em nắm được nội dung của văn bản và hiểu hơn về "Giờ Trái Đất".

Tóm tắt Giờ Trái Đất - Mẫu 1

“Giờ Trái Đất” đã cung cấp đầy đủ thông tin về nguyên nhân, sự hình thành và phát triển của chiến dịch này. Các quốc gia trên thế giới tắt đèn trong vòng một giờ đồng hồ để biểu thị tinh thần chống biến đổi khí hậu. Các thông tin trong bài được sắp xếp theo trật tự thời gian. Văn bản sử dụng kết hợp giữa ngôn ngữ và hình ảnh cùng các kiểu chữ khác nhau làm cho văn bản trở nên sinh động hơn, nhấn mạnh được những thông tin, thông điệp quan trọng của văn bản: Góp phần thay đổi nhận thức, thói quen sử dụng năng lượng của người dân, nhằm bảo vệ môi trường nói chung.

Tóm tắt văn bản Giờ Trái Đất - Mẫu 2

Vào năm 2004, Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế của Ô-xtrây-li-a tìm kiếm phương pháp truyền thông hi vọng mỗi cá nhân đều có trách nhiệm với Trái Đất. Năm 2005, ý tưởng tắt điện được xây dựng. Năm 2006, nhà quảng cáo Lê-ô Bớc-nét Xít-ni kêu gọi tối thứ 7 cuối cùng tháng 3 hàng năm tắt điện một tiếng. Vào ngày 31-3-2007, lễ khai mạc sự kiện Giờ Trái Đất được tổ chức tại Xít-ni. Năm 2008, thu hút 371 thành phố và thị trấn. Năm 2009, thu hút sự tham gia của hàng trăm triệu người trong đó có Việt Nam.

Tóm tắt Giờ Trái Đất - Mẫu 3

Văn bản thuật lại quá trình từ hình thành cho đến phát triển của chiến dịch “Giờ Trái Đất” trên thế giới mà khởi đầu là Australia. Năm 2005 Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế Australia cùng công ty Lê-ô Boc-net Xít-ni bắt đầu xây dựng ý tưởng dự án  “Tiếng tắt lớn”. Năm 2006 Nhà quảng cáo Lê-ô Boc- net đặt tên chiến dịch “Giờ Trái Đất” vào tối thứ 7 cuối cùng của tháng 3 hàng năm. Ngày 31-3-2007 Lễ khai mạc sự kiện giờ trái đất được tổ chức tại Xit-ni, Ôxtrâylia gồm 2,3 triệu người dân và 2100 doanh nghiệp tham gia. Ngày 29-3-2008 Mở rộng chiến dịch ở 371 thành phố, thị trấn, hơn 35 quốc gia, 50 triệu người. Năm 2009 Hơn 4000 thành phố, 88 quốc gia trên thế giới tham gia tắt đèn trong 1 giờ đồng hồ. Cuối năm 2009 Giờ trái đất với sự tham gia của 192 nước trong đó Việt Nam cũng chính thức bắt đầu tham gia chiến dịch này

Tóm tắt văn bản Giờ Trái Đất - Mẫu 4

Văn bản “Giờ Trái Đất” giúp mọi người hiểu rõ về giờ trái đất và và hưởng ứng ngày này hơn. Vào năm 2004, Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế Australia tìm kiếm phương pháp truyền thông mới để đưa vấn đề biến đổi khí hậu vào hoạt động tuyên truyền. Sang năm 2005, Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế Australia  cùng công ty Lê-ô Bowc-net Xít-ni bắt đầy xây dựng ý tưởng dự án ” Tiếng tắt lớn”. Đến năm 2006, nhà quảng cáo Lê-ô Boc- net đặt tên chiến dịch” giờ trái đất” vào tối thứ 7 cuối cùng của tháng 3 hàng năm. Ngày 31-3-2007, lễ khai mạc sự kiện giờ trái đất được tổ chức tại Xit-ni, Ô-xtraylia gồm 2,3 triệu người dân và 2100 doanh nghiệp tham gia. Ngày 29-3-2008, mở rộng chiến dịch ở 371 thành phố, thị trấn, hơn 35 quốc gia, 50 triệu người. Năm 2009, hơn 4000 thành phố, 88 quốc gia trên thế giới tham gia tắt đèn trong 1 giờ đồng hồ. Cuối 2009, giờ trái đất triển khai với sự tham gia của 192 nước trong đó có Việt Nam.

Tóm tắt văn bản Giờ Trái Đất - Mẫu 5

Văn bản đưa ra thông điệp ý nghĩa về giờ trái đất và sự ý thức sâu sắc của người dân toàn thế giới về việc làm của nhân loại đối với sự an toàn và hiệu quả của nguồn năng lượng trên toàn thế giới.

Tóm tắt Giờ Trái Đất - Mẫu 6

Năm 2004, Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế của Ô-xtrây-li-a tìm kiếm phương pháp truyền thông hy vọng mỗi cá nhân đều có trách nhiệm với Trái Đất. Sang năm 2005, Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế của Ô-xtrây-li-a và Công ti Lê-ô Bớc-nét Xít-ni xây dựng ý tưởng tắt điện được xây dựng gọi là “Tiếng tắt lớn”. Năm 2006, nhà quảng cáo Lê-ô Bớc-nét đặt tên cho chiến dịch là “Giờ Trái Đất”, đồng thời kêu gọi tối thứ 7 cuối cùng tháng 3 hàng năm tắt điện một tiếng. Vào ngày 31-3-2007, lễ khai mạc sự kiện Giờ Trái Đất được tổ chức tại Xít-ni (Ô-xtrây-li-a). Năm 2008, chiến dịch đã mở rộng tổ chức ở 371 thành phố và thị trấn. Năm 2009, thu hút sự tham gia của hàng trăm triệu người trong đó có Việt Nam.

Tóm tắt văn bản Giờ Trái Đất - Mẫu 7

Năm 2004, Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế của Ô-xtrây-li-a tìm kiếm phương pháp để mỗi cá nhân đều có trách nhiệm với Trái Đất. Năm 2005, Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế của Ô-xtrây-li-a và Công ti Lê-ô Bớc-nét Xít-ni xây dựng ý tưởng tắt điện được xây dựng gọi là “Tiếng tắt lớn”. Năm 2006, nhà quảng cáo Lê-ô Bớc-nét đặt tên cho chiến dịch là “Giờ Trái Đất”, đồng thời kêu gọi tối thứ 7 cuối cùng tháng 3 hàng năm tắt điện một tiếng. Ngày 31-3-2007, lễ khai mạc sự kiện Giờ Trái Đất được tổ chức tại Xít-ni (Ô-xtrây-li-a). Năm 2008, chiến dịch được tổ chức ở 371 thành phố và thị trấn. Năm 2009, chiến dịch thu hút sự tham gia của hàng trăm triệu người trong đó có Việt Nam.

Tóm tắt Giờ Trái Đất - Mẫu 8

Năm 2004, Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế Ô-xtrây-li-a tìm kiếm phương pháp truyền thông mới để từ đưa vấn đề biến đổi khí hậu vào tuyên truyền. Năm 2005, Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế Ô-xtrây-li-a và Công ty Lê-ô Bớc-nét Xít-ni xây dựng dự án “Tiếng tắt lớn”. Năm 2006, Lê-ô Bớc-nét đã đặt tên cho chiến dịch là “Giờ Trái Đất”. Cùng với đó và tối thứ 7 cuối cùng của tháng 3 hàng năm các cá nhân và doanh nghiệp cần tắt điện một tiếng đồng hồ. Ngày 31-3-2007, lễ khai mạc sự kiện giờ trái đất được tổ chức tại Xit-ni, gồm 2,2 triệu người dân và 2100 doanh nghiệp tham gia. Ngày 29-3-2008, chiến dịch mở rộng ở 371 thành phố. Cuối 2009, Việt Nam đã tham gia hưởng ứng chiến dịch này.

Tóm tắt văn bản Giờ Trái Đất - Mẫu 9

Tóm tắt ý chính của văn bản Giờ Trái Đất:

- 29/3, 63 tỉnh thành Việt Nam sẽ cùng cả thế giới hàn động trong chiến dịch Giờ Trái Đất, với nhiều hoạt động nhằm sử dụng hiệu quả nguồn năng lượng và bảo vệ môi trường trước biến đổi khí hậu

- Vào năm 2004, Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế của Ô-xtrây-li-a tìm kiếm phương pháp truyền thông mới để đưa vấn đề biến đổi khí hậu vào hoạt động tuyên truyền

- Năm 2005, Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế của Ô-xtrây-li-a và Công ti Lê-ô Bớc-néc bắt đầu xây dựng một ý tưởng tắt điện ở quy mô lớn, dự án có tên gọi "Tiếng tắt lớn"

- 2006, nhà quảng cáo Lê-ô Bớc-néc được giao nhiệm vụ đặt tên cho chiến dịch, từ đó, cái tên "Giờ Trái Đất" ra đời

- 31/7/2007, lễ khai mạc sự kiện Giờ Trái Đất được tổ chức tại Xít-ni với sự tham gia của 2,2 triệu người dân và 2100 doanh nghiệp

- 29/3/2008, chiến dịch Giờ Trái Đất mở rộng được tổ chức ở 371 thành phố và thị trấn thuộc hơn 35 quốc gia trên thế giới

- 2009, chiến dịch Giờ Trái Đất thu hút sự tham gia của hàng trăm triệu người

- Cuối 2009, Việt Nam chính thức tham gia chiến dịch Giờ Trái Đất

Tóm tắt văn bản Giờ Trái Đất - Mẫu 10

Văn bản "Giờ Trái Đất" đã tái hiện đầy đủ, sinh động về thông tin, thời gian của giờ Trái Đất. Trong văn bản này, tác giả đã phân chia rõ ràng thành ba mục lớn: Khởi phát của Giờ Trái Đất, Sự ra đời và phát triển của Giờ Trái Đất và Giờ Trái Đất chính thức trở thành chiến dịch toàn cầu. Ở phần KHởi phát của Giờ Trái Đất, tác giả đã cung cấp thông tin 2004, Tổ chức bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế của Australia tìm kiếm phương pháp truyền thông mới để đưa ra vấn đề biến đổi khí hậu vào hoạt động tuyên truyền. Giờ Trái Đất nhằm kêu gọi ọi người tắt điện một tiếng đồng hồ tối thứ 7 cuối cùng của tháng 3 hàng năm. Chiến dịch này giúp mọi người trên thế giới đoàn kết, thể hiện hành động trong suốt một năm bảo vệ hành tinh. Và Giờ Trái Đất đã trở thành chiến dịch toàn cầu, được nhiều quốc gia trên thế giới hưởng ứng.

Tóm tắt Giờ Trái Đất - Mẫu 11

Văn bản "Giờ Trái Đất" đã kể lại quá trình hình thành và phát triển của chiến dịch bắt nguồn từ Australia có tên là "Giờ Trái Đất". Tác giả đã nêu lên các mốc thời gian của sự kiện này rất rõ ràng. Năm 2005, Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế Australia cùng với công ty Lê-ô Boc-net Xít-ni đã bắt đầu xây dựng ý tưởng cho dự án "Tiếng tắt lớn". Sau đó, vào năm 2006, chiến dịch này được nhà quảng cáo Lê-ô Boc-net đặt tên là "Giờ Trái Đất" và chọn tối thứ 7 cuối cùng của tháng 3 hàng năm để thực hiện. Sự kiện khai mạc của chiến dịch đã được tổ chức tại Xit-ni, Ôxtrâylia vào ngày 31/03/2007 với sự tham gia của 2,3 triệu người dân và 2100 doanh nghiệp. Năm 2008, chiến dịch được mở rộng ở 371 thành phố, thị trấn và hơn 35 quốc gia với sự tham gia của 50 triệu người. Vào năm 2009, hơn 4000 thành phố và 88 quốc gia trên toàn cầu đã tham gia tắt đèn trong một giờ đồng hồ trong chiến dịch "Giờ Trái Đất". Vào cuối năm 2009, đã có 192 quốc gia trên thế giới tham gia vào chiến dịch này, bao gồm cả Việt Nam.

Tóm tắt Giờ Trái Đất - Mẫu 12

Chúng ta đã biết đầy đủ thông tin về nguyên do, sự hình thành và phát triển của chiến dịch "Giờ Trái Đất" trong văn bản cùng tên. Các thông tin trong bài viết được sắp xếp theo trật tự thời gian. Cùng với việc kết hợp ngôn ngữ với hình ảnh, sử dụng các kiểu chữ khác nhau giúp tăng sự sinh động cho văn bản, nhấn mạnh những thông tin quan trọng. Văn bản góp phần thay đổi nhận thức và thói quen sử dụng năng lượng của người dân, nhằm bảo vệ môi trường tự nhiên chung của chúng ta.

Tóm tắt văn bản Giờ Trái Đất - Mẫu 13

Văn bản nói về sự phát triển của chiến dịch "Giờ Trái Đất". CHiến dịch này được bắt đầu từ năm 2004 bởi Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế Australia, ý tưởng ban đầu của dự án "Tiếng tắt lớn" đã được xây dựng để tuyên truyền về vấn đề biến đổi khí hậu. Chiến dịch "Giờ Trái Đất" chính thức được khởi động vào tối thứ 7 cuối cùng của tháng 3 hàng năm từ năm 2007, với sự tham gia của 2,3 triệu người dân và 2100 doanh nghiệp tại Xit-ni, Ô-xtraylia. Kể từ đó, chiến dịch đã mở rộng với sự tham gia của hơn 4000 thành phố và 88 quốc gia trên toàn thế giới vào năm 2009. Cuối năm 2009, Việt Nam đã tham gia vào chiến dịch "Giờ Trái Đất" cùng với 192 nước khác trên toàn thế giới. Chiến dịch nhằm góp phần thay đổi nhận thức và thói quen sử dụng năng lượng của người dân, để bảo vệ môi trường.

Tóm tắt văn bản Giờ Trái Đất - Mẫu 14

Ngày 29/3, 63 tỉnh thành Việt Nam sẽ tham gia Chiến dịch Giờ Trái Đất với nhiều hoạt động nhằm sử dụng hiệu quả nguồn năng lượng và bảo vệ môi trường trước biến đổi khí hậu. Chiến dịch này bắt đầu từ năm 2004, khi tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế của Úc tìm kiếm phương pháp truyền thông mới để đưa vấn đề biến đổi khí hậu vào hoạt động tuyên truyền. Cùng tham gia lên ý tưởng và kế hoạch là Công ty Leo Burnett, họ bắt đầu xây dựng ý tưởng tắt điện ở quy mô lớn, dự án có tên gọi "Tiếng tắt lớn". Tới năm 2007, lễ khai mạc sự kiện Giờ Trái Đất được tổ chức tại Xít-ni với sự tham gia của 2,2 triệu người dân và 2100 doanh nghiệp. Tính đến năm 2009, đã có 192 quốc gia, trong đó có Việt Nam chính thức tham gia chiến dịch này.

Tóm tắt Giờ Trái Đất - Mẫu 15

Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế của Ô-xtrây-li-a bắt đầu tìm kiếm phương pháp truyền thông vào năm 2004, nhằm khuyến khích mỗi cá nhân có trách nhiệm bảo vệ Trái Đất. Năm 2005, Tổ chức này kết hợp với Công ti Lê-ô Bớc-nét ở Xít-ni để triển khai ý tưởng tắt điện trong một giờ gọi là "Tiếng tắt lớn". Sau đó, vào năm 2006, nhà quảng cáo Lê-ô Bớc-nét đặt tên cho chiến dịch là "Giờ Trái Đất" và kêu gọi mọi người tắt điện trong một giờ vào tối thứ 7 cuối cùng của tháng 3 hàng năm. Lễ khai mạc sự kiện Giờ Trái Đất đã được tổ chức tại Xít-ni (Ô-xtrây-li-a) vào ngày 31/3/2007. Chiến dịch đã mở rộng và được tổ chức ở 371 thành phố và thị trấn vào năm 2008, thu hút sự tham gia của hàng trăm triệu người trên khắp thế giới, trong đó có Việt Nam năm 2009.

-/-

Hy vọng với những mẫu "Tóm tắt văn bản Giờ Trái Đất" mà Đọc tài liệu tổng hợp, gửi tới các em trên đây cùng trọn bộ văn mẫu lớp 6 sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em học tốt Ngữ Văn 6!

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM