Tóm tắt Nguyên Hồng – nhà văn của những người cùng khổ

Xuất bản: 05/05/2023 - Tác giả:

Tóm tắt Nguyên Hồng – nhà văn của những người cùng khổ. Gồm những mẫu tóm tắt ngắn gọn giúp học sinh hiểu được vì sao Nguyên Hồng là nhà văn của những người cùng khổ

Top 10 mẫu Tóm tắt Nguyên Hồng – nhà văn của những người cùng khổ

Với những bản tóm tắt ngắn gọn nội dung chính của văn bản "Nguyên Hồng – nhà văn của những người cùng khổ" dưới đây sẽ giúp các em hiểu được vì sao Nguyên Hồng lại được gọi là nhà văn của những người cùng khổ.

Tóm tắt văn bản Nguyên Hồng – nhà văn của những người cùng khổ - Mẫu 1

Qua “Nguyên Hồng - nhà văn của những người cùng khổ”,  Nguyễn Đăng Mạnh đã chứng minh Nguyên Hồng là nhà văn nhạy cảm, khao khát tình yêu thường và đồng cảm với phụ nữ, trẻ em, người lao động và người dân nghèo. Sự đồng cảm và tình yêu đặc biệt ấy xuất phát từ chính hoàn cảnh xuất thân và môi trường sống của ông.

Tóm tắt Nguyên Hồng – nhà văn của những người cùng khổ - Mẫu 2

Văn bản Nguyên Hồng – nhà văn của những người cùng khổ đã thể hiện góc nhìn của tác giả Nguyễn Đăng Mạnh về nhà văn Nguyên Hồng. Nguyên Hồng là một nhà văn giàu lòng nhân đạo của nền văn học Việt Nam. Trong công trình nghiên cứu Nguyên Hồng – nhà văn của những người cùng khổ, tác giả đã cung cấp những thông tin bổ ích và lí giải vì sao Nguyên Hồng lại có phong cách văn chương đặc biệt đến như vậy. Nguyên Hồng có một trái tim nhạy cảm, thường dễ khóc, dễ xúc động. Tuổi thơ thiếu thốn, nhiều bất hạnh, thiếu tình thương đã khiến nhà văn ấy luôn khao khát tình thương và dễ thông cảm với những người bất hạnh. Hơn thế nữa, cuộc đời trắc trở của nhà văn tài hoa ngay từ nhỏ đã phải tiếp xúc với đủ hạng người, điều đó đã khiến ông có cái nhìn sâu sắc và cảm thông đối với những kiểu người trong xã hội và vun đắp ngòi bút nhân đạo trong ông.

Tóm tắt văn bản Nguyên Hồng – nhà văn của những người cùng khổ - Mẫu 3

Nguyễn Đăng Mạnh đã lí giải vì sao Nguyên Hồng là nhà văn của những người cùng khổ. Trong văn bản Nguyên Hồng – nhà văn của những người cùng khổ, tác giả đã đưa ra 3 lí do để lí giải cho điều này. Đầu tiên, Nguyên Hồng có trái tim nhạy cảm, rất dễ xúc động. Thứ hai, bởi vì ông luôn khao khát tình yêu thương và dễ thông cảm với những con người có số phận bất hạnh. Cuối cùng, Nguyên Hồng đồng cảm được với những người bất hạnh bởi từ nhỏ ông đã lăn lội ở những nơi tận cùng xã hội. Khi ông mới 16 tuổi, ông đã rời xa quê hương và trải qua cuộc sống của những người bị xã hội lãng quên. Thậm chí, sự bần hàn và vất vả đã ảnh hưởng đến cách sống của ông, khiến ông sống vô cùng giản dị.

Tóm tắt Nguyên Hồng – nhà văn của những người cùng khổ - Mẫu 4

Nội dung chính của văn bản "Nguyên Hồng - nhà văn của những người cùng khổ" nhằm giải thích vì sao nhà văn Nguyên Hồng được coi là nhà văn của những người cùng khổ. Tác giả Nguyễn Đăng Mạnh đã giải thích bởi nhà văn Nguyên Hồng có tính cách nhạy cảm và dễ xúc động. Một phần nữa do ông có uộc đời đầy khó khăn đã khiến ông phải trải qua những công việc tầm thường và cuộc sống bất hạnh, giao du với những người nghèo và bần cùng nhất trong xã hội. Chất dân nghèo, chất lao động đó cũng được thể hiện trong các tác phẩm của ông. Chính vì những điều đó, ông được gọi là nhà văn của những người chịu đựng cảnh khốn khổ.

Tóm tắt Nguyên Hồng – nhà văn của những người cùng khổ - Mẫu 5

Văn bản miêu tả Nguyên Hồng là nhà văn dễ xúc động, là người có trái tim nhạy cảm. Tác giả nói về thời thơ ấu bất hạnh của Nguyên Hồng và hoàn cảnh sống cơ cực của ông.

Tóm tắt văn bản Nguyên Hồng – nhà văn của những người cùng khổ - Mẫu 6

Văn bản chứng minh Nguyên Hồng là nhà văn của những người cùng khổ. Qua những lí do Nguyên Hồng rất dễ xúc động, ông luôn khao khát tình yêu thương và dễ thông cảm với người bất hạnh.

Tóm tắt Nguyên Hồng – nhà văn của những người cùng khổ - Mẫu 7

Nguyên Hồng là người thiếu tình thương từ nhỏ, ông luôn khao khát tình thương, chia sẻ với những người có hoàn cảnh khó khăn. Chất dân nghèo, chất lao động đã thấm sâu vào văn chương của ông tạo nên sự khác biệt, đặc sắc.

Tóm tắt văn bản Nguyên Hồng – nhà văn của những người cùng khổ - Mẫu 8

Với văn nghị luận sắc bén, chặt chẽ. Sử dụng một số biện pháp tu từ: liệt kê, so sánh, điệp. Nguyễn Đăng Mạnh đã chứng minh Nguyên Hồng là nhà văn nhạy cảm, khao khát tình yêu thường và đồng cảm với phụ nữ, trẻ em, người lao động và người dân nghèo.

Tóm tắt Nguyên Hồng – nhà văn của những người cùng khổ - Mẫu 9

Trong văn bản Nguyên Hồng – nhà văn của những người cùng khổ, tác giả Nguyễn Đăng Mạnh cho biết Nguyên Hồng rất nhạy cảm và dễ xúc động, thậm chí còn dễ khóc, tính cách đó của ông được tất cả mọi người từng tiếp xúc với ông đều cảm nhận được. Tính cách đó của ông là do tuổi thơ thiếu thốn tình thương, ông luôn khao khát được yêu thương. Cuộc sống bất hạnh đã đưa ông tới với những người khốn khổ nhất trong xã hội, từ đó ông cảm thông với những số phận bất hạnh. Những tác phẩm văn học của ông luôn thể hiện chất lao động, chất dân nghèo chính vì những lí do này. Khi đọc những tác phẩm của ông, người đọc cũng dễ dàng cảm nhận thấy điều đó.

Tóm tắt văn bản Nguyên Hồng – nhà văn của những người cùng khổ - Mẫu 10

Nguyên Hồng là nhà văn của những người cùng khổ. Đầu tiên, Nguyên Hồng rất dễ xúc động. Tiếp đến, ông luôn khao khát tình yêu thương và dễ thông cảm với người bất hạnh. Cuối cùng, ngay từ bé ông đã lăn lội cùng với những người cùng khổ nhất trong xã hội. Chất dân nghèo, chất lao động thấm vào trong cung cách sinh hoạt vô cùng giản dị của ông.

Tóm tắt văn bản Nguyên Hồng – nhà văn của những người cùng khổ - Mẫu 11

Nguyên Hồng rất dễ xúc động và cũng dễ khóc. Một trong nhiều lí do bồi đắp nên tính nhạy cảm ấy là vì Nguyên Hồng thiếu tình thương từ nhỏ, luôn khao khát tình thương, dễ thông cảm với những người bất hạnh. Ngay từ buổi còn cắp sách tới trường, ông đã phải lăn lội với kiếm sống bằng những “nghề nhỏ mọn”, chung đụng với mọi hạng người. Chất dân nghèo, chất lao động đã thấm sâu vào văn chương, vào thế giới nghệ thuật của Nguyên Hồng. Như vậy, ông thực sự là nhà văn của nhân dân lao động.

Tóm tắt Nguyên Hồng – nhà văn của những người cùng khổ - Mẫu 12

Tóm tắt nét chính của văn bản Nguyên Hồng - nhà văn của những người cùng khổ:

- Mở đầu văn bản, tác giả giới thiệu Nguyên Hồng là người rất dễ xúc động, rất dễ khóc, mỗi dòng chữ ông viết ra là một dòng nước mắt nóng bỏng tình xót thương ép thẳng ra từ trái tim vô cùng nhạy cảm của mình.

- Một trong nhiều lí do đã bồi đắp nên tính nhạy cảm của Nguyên Hồng: Thiếu tình thương từ nhỏ nên luôn luôn khao khát tình thương và dễ thông cảm với những người bất hạnh.

- Cảnh ngộ ấy đã ném Nguyên Hồng vào môi trường những người cùng khổ nhất trong xã hội cũ.

- Chất dân nghèo, chất lao động thể hiện rất rõ trong cung cách sinh hoạt vô cùng giản dị của ông: từ thói quen ăn mặc, đi đứng, nói năng, thái độ giao tiếp, ứng xử với mọi người đến cả những thích thú riêng trong ăn uống,...

- Chất dân nghèo, chất lao động đã thấm sâu vào văn chương, vào thế giới nghệ thuật của Nguyên Hồng

Tóm tắt văn bản Nguyên Hồng – nhà văn của những người cùng khổ - Mẫu 13

Bài viết lí giải tại sao Nguyên Hồng là nhà văn của những người cùng khổ. Thứ nhất là vì Nguyên Hồng rất dễ xúc động. Thứ hai là ông luôn khao khát tình yêu thương và dễ thông cảm với người bất hạnh. Thứ ba là từ bé ông đã lăn lội cùng với những người cùng khổ nhất trong xã hội. Năm 16 tuổi rời xa quê hương, ông nhập hẳn và cuộc sống của những người dưới đáy xã hội. Thậm chí chất dân nghèo, chất lao động thấm vào trong cung cách sinh hoạt vô cùng giản dị của ông.

Tóm tắt Nguyên Hồng – nhà văn của những người cùng khổ - Mẫu 14

Nội dung chính của văn bản nhằm nói đến tính cách nhạy cảm và dễ xúc động của nhà văn Nguyên Hồng. Nguyên nhân dẫn đến tính cách nhạy cảm, dễ khóc đó của ông là do con người ấy sống thiếu tình thương từ nhỏ, cha mất sớm mẹ đi bước nữa.  Cảnh ngộ ấy đã ném ông vào cuộc sống bất hạnh ngay từ nhỏ đã phải lặn lộn với đời kiếm sống bằng những nghề tầm thường, hạ đẳng trong xã hội, giao du với những hạng người bần cùng nhất. Từ đó cũng tạo nên cái chất dân nghèo, chất lao động trong các sáng tác của ông. Chính bởi vậy người ta gọi ông là Nguyên Hồng – nhà văn của những người cùng khổ.

Tóm tắt văn bản Nguyên Hồng – nhà văn của những người cùng khổ - Mẫu 15

Ai từng tiếp xúc với Nguyên Hồng đều thấy rõ ông rất dễ xúc động và cũng dễ khóc. Một trong nhiều lý do bồi đắp nên tính nhạy cảm ấy là vì Nguyên Hồng thiếu tình thương từ nhỏ, luôn khao khát tình thương, dễ thông cảm với những người bất hạnh. Cảnh ngộ ấy đã ném Nguyên Hồng vào môi trường những người cùng khổ nhất trong xã hội cũ. Ngay từ buổi còn cắp sách tới trường, ông đã phải lăn lội với kiếm sống bằng những “nghề nhỏ mọn”. Chất dân nghèo, chất lao động đã thấm sâu vào văn chương, vào thế giới nghệ thuật của Nguyên Hồng. Ông thật sự là nhà văn của nhân dân lao động.

-/-

Hy vọng với những mẫu "Tóm tắt Nguyên Hồng – nhà văn của những người cùng khổ" mà Đọc tài liệu tổng hợp, gửi tới các em trên đây cùng trọn bộ văn mẫu lớp 6 sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em học tốt Ngữ Văn 6!

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM