Tóm tắt Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới

Xuất bản: 31/03/2023 - Tác giả:

Hướng dẫn tóm tắt Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới, tham khảo top 5 bài văn mẫu tóm tắt văn bản Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới ngắn gọn nhất

Cùng Đọc tài liệu tham khảo một số bài tóm tắt Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới để tăng thêm nguồn tài liệu hữu ích trong quá trình tìm hiểu và phân tích văn bản Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới cũng như rèn luyện kỹ năng tóm tắt văn bản.

Top 5 bài tóm tắt Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới ngắn gọn

Dưới đây là 5 bài tóm tắt văn bản Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới ngắn gọn nhất do Đọc Tài Liệu tổng hợp được hi vọng sẽ giúp các em có thêm vốn từ ngữ và rút kinh nghiệm về cách tóm tắt một văn bản.

Tóm tắt Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới mẫu số 1

Văn bản "Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới" có ý nghĩa thời sự vô cùng quan trọng đối với con người, đặc biệt là thế hệ trẻ Việt Nam ở mọi giai đoạn lịch sử. Tác giả Vũ Khoan đã trình bày một cách thẳng thắn và thuyết phục về những điểm mạnh, điểm yếu của con người Việt Nam. Từ đó, ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chuẩn bị bản thân trước những thay đổi, hội nhập, cùng với đó là vai trò vô cùng quan trọng của thế hệ trẻ - những người là chủ thực sự của đất nước trong thế kỉ mới.

Tóm tắt Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới mẫu số 2

"Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới" là bài viết có ý nghĩa thời sự quan trọng và lâu dài đối với con người ở mọi giai đoạn lịch sử và đặc biệt là đối với thế hệ trẻ Việt Nam. Những điểm mạnh, điểm yếu của con người Việt Nam đã được tác giả Vũ Khoan trình bày một cách thẳng thắn và đầy thuyết phục. Từ đó, ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chuẩn bị con người trước những thay đổi của thềm hội nhập. Trong đó phải kể đến vai trò vô cùng quan trọng của thế hệ trẻ - những chủ nhân tương lai thực sự của đất nước trong thế kỉ mới.

Tóm tắt Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới mẫu số 3

Trong bối cảnh nền kinh tế tri thức phát triển, vai trò của con người càng trở nên quan trọng hơn cả. Việt Nam đã đạt được những thành tựu đáng kể trong thế kỷ trước và sang đến năm 2020, nhiệm vụ cơ bản của nước ta là trở thành một nước công nghiệp. Khi ấy, việc chuẩn bị hành trang tri thức, khoa học, công nghệ và tư tưởng là vô cùng quan trọng. Trong bối cảnh thế giới đang phát triển nền khoa học công nghệ và sự hội nhập sâu rộng giữa các quốc gia, nhiệm vụ của đất nước là đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và tiếp cận nền kinh tế tri thức nhằm đưa đất nước thoát khỏi đói nghèo và lạc hậu. Tác giả nhấn mạnh vai trò trách nhiệm của con người trong thực tế lịch sử, kinh tế đất nước trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế, và đưa ra những nhận định chính xác về điểm mạnh và điểm yếu của con người Việt Nam.

Tóm tắt Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới mẫu số 4

Trong bài nghị luận Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới, tác giả đã đề cập đến nhiệm vụ của con người Việt Nam trong mối liên hệ với mục tiêu của đất nước, đó là đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tiếp cận nền kinh tế tri thức đưa nền kinh tế nước nhà thoát khỏi nghèo nàn và lạc hậu. Tác giả đã trực tiếp đề cập đến điểm mạnh và điểm yếu của con người Việt Nam một cách thẳng thắn. Người Việt có điểm mạnh là sự thông minh, nhạy bén, cần cù, sáng tạo, tỉ mỉ, đoàn kết trong chống giặc ngoại xâm và khả năng thích ứng nhanh. Tuy nhiên, người Việt cũng có một số điểm yếu đó là thiếu kiến thức cơ bản, năng lực thực hành còn kém, không coi trọng nghiêm ngặt quy trình công nghệ, chưa làm quen được với cường độ khẩn trương, tư tưởng đố kị trong kinh doanh và cuộc sống đời thường, thói quen nếp nghĩ còn nhiều hạn chế, tình trạng kì thị trong kinh doanh, thói khôn vặt và không giữ chữ tín.

Tóm tắt Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới mẫu số 5

Tác giả Vũ Khoan đã bắt đầu bài nghị luận bằng việc đưa ra nhiệm vụ của con người Việt Nam trong tương lai, nhằm đóng góp vào mục tiêu phát triển của đất nước, bao gồm đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tiếp cận nền kinh tế tri thức và đưa nền kinh tế của đất nước thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu.

Bài nghị luận đã trực tiếp chỉ ra những điểm mạnh và yếu của người Việt Nam. Thông minh, nhạy bén, cần cù, sáng tạo, tỉ mỉ, đoàn kết, đoàn kết trong chống giặc ngoại xâm và khả năng thích ứng nhanh là những điểm mạnh của người Việt. Bên cạnh đó là những điểm yếu như thiếu kiến thức cơ bản, kém năng lực thực hành, không coi trọng quy trình công nghệ một cách nghiêm ngặt, chưa quen với cường độ làm việc khẩn trương, thói đố kị, kì thị trong kinh doanh, cuộc sống đời thường, hạn chế trong thói quen nếp nghĩ, tư tưởng bao cấp, thói khôn vặt và ít giữ chữ tín.

Việc chuẩn bị bản thân con người là điều quan trọng nhất trong việc chuẩn bị hành trang vào thế kỷ mới, bởi vì con người chính là động lực thúc đẩy sự phát triển của lịch sử.

-/-

Các em vừa tham khảo một số mẫu bài văn tóm tắt Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới của nội dung chương trình Văn mẫu lớp 9 do Doctailieu tổng hợp và biên soạn chi tiết. Hi vọng bài viết sẽ giúp các em có thêm nguồn tài liệu tham khảo hữu ích để có một bài tóm tắt hay và đảm bảo đủ ý. Chúc các em học tốt!

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM