Tóm tắt Các loài chung sống với nhau như thế nào?

Xuất bản: 17/03/2023 - Tác giả:

Tóm tắt Các loài chung sống với nhau như thế nào? Giúp học sinh nắm được sự đa dạng loài và mối quan hệ giữa các loài thông qua những đoạn văn tóm tắt văn bản.

15 mẫu Tóm tắt Các loài chung sống với nhau như thế nào? ngắn gọn

Dưới đây là những đoạn văn Tóm tắt văn bản ngắn gọn nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ nội dung chính giúp các em hiểu thêm về sự đa dạng và mối quan hệ giữa các loài trên Trái Đất thông qua văn bản "Các loài chung sống với nhau như thế nào?"

Tóm tắt văn bản Các loài chung sống với nhau như thế nào? - Mẫu 1

"Các loài chung sống với nhau như thế nào?" đã cung cấp cho chúng ta rất nhiều những thông tin bổ ích về các loài vật và môi trường sinh tồn. Văn bản đã chỉ ra sự đa dạng của các loài, tính trật tự, tác động lẫn nhau trong đời sống của muôn loài. Vai trò của con người đối với sự sống trên Trái Đất.

Tóm tắt Các loài chung sống với nhau như thế nào? - Mẫu 2

Với kết cấu đầu cuối tương ứng, dẫn chứng số liệu cụ thể, rõ ràng, cùng với đặt vấn đề trong tương quan với bộ phim Vua sư tử. Văn bản "Các loài chung sống với nhau như thế nào?" đã nêu bật được sự đa dạng loài. Đồng thời, nhắc nhở con người với vai trò chủ thể cần phải hành động để bảo vệ môi trường tự nhiên.

Tóm tắt văn bản Các loài chung sống với nhau như thế nào? - Mẫu 3

Các loài động thực vật trên Trái Đất rất đa dạng và phong phú. Các loài thường tồn tại và phát triển thành từng quần xa; đời sống của chúng và sự cân bằng của môi trường rất dễ bị tổn thương. Với vai trò là chủ thể tác động đến môi trường, con người cần tìm hiểu và nhận diện những loài vật trên Trái Đất, đặc biệt là những loài vật đang có nguy cơ tuyệt chủng. Chúng ta cần tìm hiểu và hành động để bảo vệ môi trường tự nhiên, cũng là bảo vệ chính chúng ta.

Tóm tắt Các loài chung sống với nhau như thế nào? - Mẫu 4

Thông qua văn bản "Các loài chung sống với nhau như thế nào?" chúng ta biết được: Giữa các loài trong quần xã luôn tồn tại mối quan hệ hỗ trợ và đối kháng. Sự tồn tại song song các quan hệ đó đã tạo nên sự cân bằng tuyệt hảo cho các loài. Vì con người là một loài sinh vật bậc cao trên Trái Đất nên con người trở nên tự kiêu, tự ý sắp đặt lại trật tự của tạo hóa. Điều này dẫn đến sự phá vỡ cân bằng trong đời sống muôn loài và thiên nhiên cũng chịu tổn hại nghiêm trọng. Văn bản còn sử dụng dẫn chứng từ bộ phim hoạt hình nổi tiếng để chứng minh với bạn đọc rằng đây là vấn đề toàn câu và được rất nhiều người quan tâm. Bộ phim hoạt hình Vua sư tử đã đưa ra thông điệp rằng tất cả chúng ta đều thuộc về vòng đời bất tận, nên con người hãy tìm cách sống chung với muôn loài và cùng tồn tại trong sự cân bằng.

Tóm tắt nội dung văn bản Các loài chung sống với nhau như thế nào? - Mẫu 5

"Các loài chung sống với nhau như thế nào?" đưa tới cho người đọc thông tin về sự đa dạng của sinh vật và hình thức chung sống giữa các loài với nhau. Đồng thời nhắc nhở con người đã tác động tới môi trường như thế nào.

Tóm tắt văn bản Các loài chung sống với nhau như thế nào? - Mẫu 6

Theo ước tính của nhiều nhà khoa học, trên Trái Đất hiện có khoảng 10.000.000 loài sinh vật. Hiện nay con người mới chỉ nhận biết được khoảng 1.400.000 loài, trong đó có hơn 300.000 loài thực vật và hơn 1.000.000 loài động vật. Các loài động vật và thực vật thường tồn tại và phát triển thành từng quần xã, trong những biome khác nhau. Sự đa dạng của từng quần xã phụ thuộc vào sự cạnh tranh giữa các loài, mối quan hệ con mồi - vật ăn thịt và mức độ thay đổi của các yếu tố vật lí - hóa học của môi trường. Giữa các loài trong quần xã luôn tồn tại mối quan hệ hỗ trợ và đối kháng. Trên Trái Đất, con người cũng chỉ là một loài sinh vật, cần biết cách chung sống hài hòa với muôn loài.

Tóm tắt Các loài chung sống với nhau như thế nào? - Mẫu 7

Trên Trái Đất hiện có khoảng 10.000.000 loài sinh vật. Nhưng con người chỉ nhận biết được khoảng 1.400.000 loài, trong đó có hơn 300.000 loài thực vật và hơn 1.000.000 loài động vật. Các loài động vật và thực vật thường tồn tại và phát triển thành từng quần xã, trong những biome khác nhau. Sự đa dạng của từng quần xã phụ thuộc vào sự cạnh tranh giữa các loài, mối quan hệ con mồi - vật ăn thịt và mức độ thay đổi của các yếu tố vật lí - hóa học của môi trường. Giữa các loài trong quần xã luôn tồn tại mối quan hệ hỗ trợ và đối kháng. Trên Trái Đất, con người cũng chỉ là một loài sinh vật, cần biết cách chung sống hài hòa với muôn loài.

Tóm tắt văn bản Các loài chung sống với nhau như thế nào? - Mẫu 8

Đời sống muôn loài trên Trái Đất và sự cân bằng rất dễ bị tổn thương. Các loài động vật và thực vật thường tồn tại và phát triển thành từng quần xã. Bên cạnh việc nhận diện theo đặc điểm sinh hoạt thì chúng còn được chia theo tính chất của loài. Sự phân bố của các loài làm giảm bớt sự cạnh tranh giữa các loài và giúp từng loài có thể sử dụng nguồn sống của môi trường một cách hiệu quả nhất. Giữa các loài trong quần xã luôn tồn tại mối quan hệ hỗ trợ và đối kháng. Trên Trái Đất, con người cũng chỉ là một loài. Họ tự kiêu và cho rằng, mình là chúa tể của thế giới. Nhưng họ đã bắt đầu tỉnh ngộ, biết nhìn nhận vấn đề một cách sáng suốt hơn.

Tóm tắt Các loài chung sống với nhau như thế nào? - Mẫu 9

Tóm tắt ý chính văn bản Các loài chung sống với nhau như thế nào?:

- Văn bản mở đầu bằng nội dung của bộ phim hoạt hình Vua sư tử sản xuất năm 1994

- Theo ước tính của nhiều nhà khoa học, trên Trái Đất hiện có khoảng trên 10 000 000 loài sinh vật. Hiện nay, con người mới chỉ nhận biết được khoảng trên 1 400 000 loài động vật.

- Các loài động vật và thực vật thường tồn tại và phát triển thành từng quần xã, trong những biome khác nhau

- Bên cạnh việc nhận diện các loài theo đặc điểm sinh học riêng của chúng, khi dựa vào tính chất của loài trong quần xã, người ta có thể nói tới: loài ưu thế, loài yếu thế, loài ngẫu nhiên, loài chủ chốt, loài đặc trưng…

- Giữa các loài trong quần xã luôn tồn tại mối quan hệ hỗ trợ và đối kháng - Trên Trái Đất, con người cũng chỉ là một loài sinh vật

Tóm tắt văn bản Các loài chung sống với nhau như thế nào? - Mẫu 10

Là một văn bản đa phương tiện, kết cấu đầu cuối tương ứng, đặt vấn đề trong tương quan với bộ phim Vua sư tử. Văn bản “Các loài chung sống với nhau như thế nào?” nêu lên sự đa dạng của sinh vật cũng như cách các loài chung sống với nhau. Đồng thời nhắc đến con người với tư cách chủ thể tác động tới tự nhiên.

Tóm tắt Các loài chung sống với nhau như thế nào? - Mẫu 11

Đời sống muôn loài trên Trái Đất và sự cân bằng rất dễ bị tổn thương. Các loài động vật và thực vật thường tồn tại và phát triển thành từng quần xã. Bên cạnh việc nhận diện theo đặc điểm sinh hoạt thì chúng còn được chia theo tính chất của loài. Sự phân bố của các loài làm giảm bớt sự cạnh tranh giữa các loài và giúp từng loài có thể sử dụng nguồn sống của môi trường một cách hiệu quả nhất. Giữa các loài trong quần xã luôn tồn tại mối quan hệ hộ trợ và đối kháng. Trên Trái Đất, con người cũng chỉ là một loài và họ đang tàn phá thế giới này.

Tóm tắt nội dung văn bản Các loài chung sống với nhau như thế nào? - Mẫu 12

Giữa các loài trong quần xã luôn tồn tại mối quan hệ hỗ trợ và đối kháng. Sự tồn tại song song các quan hệ đó đã tạo nên sự cân bằng tuyệt hảo cho các loài. Vì con người là một loài sinh vật bậc cao trên Trái Đất nên con người trở nên tự kiêu, tự ý sắp đặt lại trật tự của tạo hóa. Điều này dẫn đến sự phá vỡ cân bằng trong đời sống muôn loài và thiên nhiên cũng chịu tổn hại nghiêm trọng. Bộ phim hoạt hình Vua sư tử đã đưa ra thông điệp rằng tất cả chúng ta đều thuộc về vòng đời bất tận, nên con người hãy tìm cách sống chung với muôn loài và cùng tồn tại trong sự cân bằng.

Tóm tắt văn bản Các loài chung sống với nhau như thế nào? - Mẫu 13

Văn bản nêu lên sự đa dạng của sinh vật cũng như cách các loài chung sống với nhau. Đồng thời nhắc đến con người với tư cách chủ thể tác động tới tự nhiên.

-/-

Trên đây là những gợi ý hay cho đề tài "Tóm tắt Các loài chung sống với nhau như thế nào?"  mà Đọc tài liệu tổng hợp. Hy vọng với tài liệu này cùng trọn bộ văn mẫu lớp 6 sẽ giúp các em học tốt Ngữ Văn 6!

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM