Toán lớp 3 trang 161: Giải bài tập trang 161 SGK Toán 3

Xuất bản: 24/12/2019 - Tác giả:

Giải Toán lớp 3 trang 161 giúp phụ huynh nắm được cách làm và đáp án bài 1, 2, 3 trang 161 SGK để hỗ trợ các em học sinh ôn tập các kiến thức đã được học.

Tài liệu hướng dẫn giải toán 3 trang 161 gồm hướng dẫn cách làm và lời giải chi tiết các bài tập 1, 2, 3 trang 161 SGK Toán 3 sẽ giúp phụ huynh có thể hỗ trợ các em học sinh ôn tập và làm bài tập về nhà tốt hơn.

Tham khảo ngay...

Giải toán 3 trang 161 sách giáo khoa

Bài 1 trang 161 SGK toán 3

Đề bài

Tính:

\(\dfrac{\begin{align} & \,\,21526 \\ & \times \\ & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,3 \\ \end{align}}{{}} \)                                \(\dfrac{\begin{align} & \,\,40729 \\ & \times \\ & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,2 \\ \end{align}}{{}} \)

\(\dfrac{\begin{align} & \,\,17092 \\ & \times \\ & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,4 \\ \end{align}}{{}} \)                                \(\dfrac{\begin{align} & \,\,15180 \\ & \times \\ & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,5 \\ \end{align}}{{}} \)

Bài giải

\(\dfrac{\begin{align} & \,\,21526 \\ & \times \\ & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,3 \\ \end{align}}{{\,\,\,\,64578}} \)                                \(\dfrac{\begin{align} & \,\,40729 \\ & \times \\ & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,2 \\ \end{align}}{{\,\,\,\,81458}} \)

\(\dfrac{\begin{align} & \,\,17092 \\ & \times \\ & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,4 \\ \end{align}}{{\,\,\,\,68368}} \)                                \(\dfrac{\begin{align} & \,\,15180 \\ & \times \\ & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,5 \\ \end{align}}{{\,\,\,\,75900}} \)

Bài 2 trang 161 SGK toán 3

Đề bài

Số?

Thừa số\(19 \, 091\)\(13\, 070\)\(10 \, 709\)
Thừa số\(5\)\(6\)\(7\)
Tích

Bài giải

Thừa số\(19 \, 091\)\(13\, 070\)\(10 \, 709\)
Thừa số\(5\)\(6\)\(7\)
Tích\(\bf 95 \, 455\)\(\bf 78 \, 420\)\(\bf 74 \, 963\)

Bài 3 trang 161 SGK toán 3

Đề bài

Lần đầu người ta chuyển \(27150 kg\) thóc vào kho, lần sau chuyển được số thóc gấp đôi lần đầu. Hỏi cả hai lần chuyển vào kho được bao nhiêu ki-lô-gam thóc?

Bài giải

Lần sau chuyển được số ki-lô-gam thóc là:

\(27150 \times 2 = 54300 \, (kg)\)

Cả hai lần chuyển được số ki-lô-gam thóc là:

\(27150 + 54300 = 81450 \, (kg)\)

Đáp số: \(81450kg\)

Xem thêm hướng dẫn giải toán 3 trang 162 sách giáo khoa

Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án các bài tập trang 161 sgk toán 3. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 3 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các em học tập thêm hiệu quả và tư duy hơn sau khi học trong SGK.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM