Toán lớp 3 trang 155: Giải bài tập trang 155 SGK Toán 3

Xuất bản: 23/12/2019 - Tác giả:

Giải Toán lớp 3 trang 155 giúp phụ huynh nắm được cách làm và đáp án bài 1, 2, 3, 4 trang 155 SGK để hỗ trợ các em học sinh ôn tập các kiến thức đã được học.

Tài liệu hướng dẫn giải toán lớp 3 trang 155 gồm hướng dẫn cách làm và lời giải chi tiết các bài tập trang 155 SGK Toán 3 sẽ giúp phụ huynh có thể hỗ trợ các em học sinh ôn tập và làm bài tập về nhà tốt hơn.

Tham khảo ngay...

Giải toán 3 trang 155 sách giáo khoa

Bài 1 trang 155 SGK toán 3

Đề bài

Tính:

\(\dfrac{\begin{align} & \,\,\,64827 \\ & + \\ & \,\,\,21957 \\ \end{align}}{\,\,\,\,} \)                               \(\dfrac{\begin{align} & \,\,\,86149 \\ & + \\ & \,\,\,12735 \\ \end{align}}{\,\,\,\,} \)

\(\dfrac{\begin{align} & \,\,\,37092 \\ & + \\ & \,\,\,35864 \\ \end{align}}{\,\,\,\,} \)                                \(\dfrac{\begin{align} & \,\,\,72468 \\ & + \\ & \,\,\,\,\,\,6829 \\ \end{align}}{\,\,\,\,} \)

Bài giải

\(\dfrac{\begin{align} & \,\,\,64827 \\ & + \\ & \,\,\,21957 \\ \end{align}}{\,\,\,\,86784} \)                              \(\dfrac{\begin{align} & \,\,\,86149 \\ & + \\ & \,\,\,12735 \\ \end{align}}{\,\,\,\,98884} \)

\(\dfrac{\begin{align} & \,\,\,37092 \\ & + \\ & \,\,\,35864 \\ \end{align}}{\,\,\,\,72956} \)                               \(\dfrac{\begin{align} & \,\,\,72468 \\ & + \\ & \,\,\,\,\,\,6829 \\ \end{align}}{\,\,\,\,\,79297} \)

Bài 2 trang 155 SGK toán 3

Đề bài

Đặt tính rồi tính:

\(a) \,\,18257 + 64439\)                     \(b) \,\, 35046 + 26734\)

\(52819 + 6546\)                           \(2475 + 6820\)

Bài giải

a)   \(\dfrac{\begin{align} & \,\,\,18257 \\ & + \\ & \,\,\,64439 \\ \end{align}}{\,\,\,\,\,82696} \)                          \(\dfrac{\begin{align} & \,\,\,52819 \\ & + \\ & \,\,\,\,\,\,6546 \\ \end{align}}{\,\,\,\,\,59365} \)

b)   \(\dfrac{\begin{align} & \,\,\,35046 \\ & + \\ & \,\,\,26734 \\ \end{align}}{\,\,\,\,61780} \)                            \(\dfrac{\begin{align} & \,\,\,2475 \\ & + \\ & \,\,\,6820 \\ \end{align}}{\,\,\,\,9295} \)

Bài 3 trang 155 SGK toán 3

Đề bài

Tính diện tích của hình chữ nhật ABCD (kích thước theo hình vẽ):

Bài 3 trang 155 SGK toán 3

Bài giải

Diện tích hình chữ nhật ABCD là:

\(9 \times 6 = 54 \, (cm^2)\)

Đáp số: \(54cm^2\)

Bài 4 trang 155 SGK toán 3

Đề bài

Đoạn đường AB dài \(2350m\) và đoạn đường CD dài \(3km\). Hai đoạn đường này có chung một chiếc cầu từ C đến B dài \(350m\). Tính độ dài đoạn đường từ A đến D ?

Bài 4 trang 155 SGK toán 3

Bài giải

Đổi: \(3km = 3000m\)

Độ dài đoạn đường AC là:

\(2350 - 350 = 2000 \, (m)\)

Độ dài đoạn đường AD là:

\(AC + CD = 2000 + 3000 = 5000 \, (m)\)

Đáp số: \(5000m\)

Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án các bài tập trang 155 sgk toán 3. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 3 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các em học tập thêm hiệu quả và tư duy hơn sau khi học trong SGK.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM