Toán lớp 3 trang 111: Giải bài tập 1, 2, 3 trang 111 SGK Toán 3

Xuất bản: 09/12/2019 - Tác giả:

Giải Toán lớp 3 trang 111 giúp phụ huynh nắm được cách làm và đáp án bài 1, 2, 3 trang 111 SGK để hỗ trợ các em học sinh ôn tập các kiến thức đã được học.

Tài liệu hướng dẫn giải toán lớp 3 trang 111 gồm hướng dẫn cách làm và lời giải chi tiết các bài tập 1, 2, 3, 4 trang 111 SGK Toán 3 sẽ giúp phụ huynh có thể hỗ trợ các em học sinh ôn tập và làm bài tập về nhà tốt hơn.

Tham khảo ngay...

Kiến thức cần nhớ

1. Giới thiệu hình tròn


Hình tròn tâm \(O\), bán kính \(OM\), đường kinh \(AB\)

Nhận xét: Trong một hình tròn

Tâm \(O\) là trung điểm của đường kính \(AB\).

Độ dài đường kính gấp 2 lần độ dài bán kính

2. Vẽ hình tròn

Dùng compa vẽ đương tròn với bán kinh \(2cm\)

Dùng compa vẽ đương tròn

Xem đầy đủ hơnLý thuyết hình tròn tâm đường kính bán kính

Giải bài tập toán 3 trang 111

Bài 1 trang 111 SGK toán 3

Câu hỏi

Nêu tên các bán kính, đường kính có trong mỗi hình tròn:

Bài 1 trang 111 SGK toán 3

Bài giải

a) 

Đường tròn tâm \(O\) có các bán kính là: \(OP, \, ON, \, OM, \, OQ.\)

Đường kính của đường tròn tâm \(O\) là: \(MN, \, PQ.\)

b)

Đường tròn tâm \(O\) có các bán kính là: \(OA, \, OB.\)

Đường kính của đường tròn là \(AB\)

\(CD\) không phải là đường kính của đường tròn tâm \(O\) vì nó không đi qua tâm.

Bài 2 trang 111 SGK toán 3

Câu hỏi

Em hãy vẽ hình tròn có:

a) Tâm \(O\), bán kính \(2cm\);

b) Tâm \(I\), bán kính \(3cm\).

Bài giải

a)

Bài 2 trang 111 SGK toán 3 - Hình 1

b)

Bài 2 trang 111 SGK toán 3 - Hình 2

Bài 3 trang 111 SGK toán 3

Câu hỏi

a) Vẽ bán kính \(OM\), đường kính \(CD\) hình tròn sau :

Bài 3 trang 111 SGK toán 3 - Hình ảnh

b) Câu nào đúng, câu nào sai?

- Độ dài đoạn thẳng \(OC\) dài hơn độ dài đoạn thẳng \(CD\)

- Độ dài đoạn thẳng \(OC\) ngắn hơn độ dài đoạn thẳng \(OM\)

- Độ dài đoạn thẳng \(OC\) bằng một phần hai độ dài đoạn thẳng \(CD\)

Bài giải

a) Vẽ bán kính \(OM\), đường kính \(CD\) của hình tròn tâm \(O\)

Đáp án bài 3 trang 111 SGK toán 3

b) 

Đường tròn tâm \(O\) có bán kính \(OM, \, OC, \, OD\) nên \(OM = OC = OD\)

Đường tròn tâm \(O\) có đường kính \(CD\) nên \(CD = 2OM = 2OC = 2OD\)

Vậy ta có:

- Độ dài đoạn thẳng \(OC\) dài hơn độ dài đoạn thẳng \(CD\)  SAI

- Độ dài đoạn thẳng \(OC\) ngắn hơn độ dài đoạn thẳng \(OM\)  SAI

- Độ dài đoạn thẳng \(OC\) bằng một phần hai độ dài đoạn thẳng \(CD\)  ĐÚNG

Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án các bài tập trang 111 sgk toán 3. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 3 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các em học tập thêm hiệu quả và tư duy hơn sau khi học trong SGK.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM