Toán lớp 3 trang 109: Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 109 SGK Toán 3

Giải Toán lớp 3 trang 109 giúp phụ huynh nắm được cách làm và đáp án bài 1, 2, 3, 4 trang 109 SGK để hỗ trợ các em học sinh ôn tập các kiến thức đã được học.

Tài liệu hướng dẫn giải toán lớp 3 trang 109 gồm hướng dẫn cách làm và lời giải chi tiết các bài tập 1, 2, 3, 4 trang 109 SGK Toán 3 sẽ giúp phụ huynh có thể hỗ trợ các em học sinh ôn tập và làm bài tập về nhà tốt hơn.

Tham khảo ngay...

Giải bài tập trang 109 sách giáo khoa Toán 3

Bài 1 trang 109 SGK toán 3

Đề bài

Xem tờ lịch SGK trang \(109\) rồi cho biết:

a) Ngày \(3\) tháng \(2\) là ngày thứ mấy?

Ngày \(8\) tháng \(3\) là thứ mấy

Ngày đầu tiên của tháng \(3\) là thứ mấy

Ngày cuối cùng của tháng \(1\) là thứ mấy?

b) Thứ hai đầu tiên của tháng \(1\) là ngày nào?

Chủ nhật cuối cùng của tháng \(3\) là ngày nào?

Tháng \(2\) có mấy ngày thứ bảy?

Đó là các ngày nào?

c) Tháng \(2\) năm \(2004\) có bao nhiêu ngày?

Bài giải

a)

Ngày \(3\) tháng \(2\) là ngày Thứ ba

Ngày \(8\) tháng \(3\) là Thứ hai

Ngày đầu tiên của tháng \(3\) là Thứ hai

Ngày cuối cùng của tháng \(1\) là Thứ bảy

b) Thứ hai đầu tiên của tháng \(1\) là ngày \(\bf 5\) tháng \(\bf 1\)

Chủ nhật cuối cùng của tháng \(3\) là ngày \(\bf 28\) tháng \(\bf 3\)

Tháng \(2\) có bốn ngày thứ bảy

Đó là các ngày: \(\bf 7, \, 14, \, 21, \, 28\)

c) Tháng \(2\) năm \(2004\) có \(\bf 29 \) ngày

Bài 2 trang 109 SGK toán 3

Đề bài

Xem lịch năm \(2005\) (Trang \(107\) sách giáo khoa) rồi cho biết:

a) Ngày quốc tế thiếu nhi \(1\) tháng \(6\) là thứ mấy

Ngày quốc khánh \(2\) tháng \(9\) là thứ mấy?

Ngày nhà giáo Việt Nam \(20\) tháng \(11\) là thứ mấy?

Ngày cuối cùng của năm \(2005\) là thứ mấy?

Ngày cuối cùng của năm \(2005\) là thứ mấy?

Sinh nhật em là ngày nào? Tháng nào? Hôm đó là thứ mấy?

b) Thứ hai đầu tiên của năm \(2005\) là ngày nào? Thứ hai cuối cùng của năm \(2005\) là ngày nào ?

Các ngày chủ nhật trong tháng \(10\) là những ngày nào ?

Bài giải

Xem lịch năm \(2005\) trang \(107\) sách giáo khoa ta có:

a) Ngày quốc tế thiếu nhi \(1\) tháng \( 6\) là thứ tư.

Ngày quốc khánh \(2\) tháng \(9\) là thứ sáu.

Ngày nhà giáo Việt Nam \(20\) tháng \(11\) là chủ nhật.

Ngày cuối cùng của năm \(2005\) là ngày 31 tháng 12 năm 2005, hôm đó là thứ bảy

b) Thứ hai đầu tiên của năm \(2005\) là ngày 03 tháng 01 năm 2005

Thứ hai cuối cùng của năm \(2005\) là ngày 26 tháng 12 năm 2005

Các ngày chủ nhật trong tháng \(10\) là những ngày : 2, 9, 16, 23, 30 tháng 10 năm 2005

Bài 3 trang 109 SGK toán 3

Đề bài

Trong một năm :

a) Những tháng nào có \(30\) ngày?

b) Những tháng nào có \(31\) ngày?

Bài giải

Trong một năm:

a) Những tháng có \(30\) ngày là: Tháng \(4\), tháng \(6\), tháng \(9\), tháng \(11\)

b) Những tháng có \(31\) ngày là: Tháng \(1\), tháng \(3\), tháng \(5\), tháng \(7\), tháng \(8\), tháng \(10\), tháng \(12\)

Bài 4 trang 109 SGK toán 3

Đề bài

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Ngày \(30\) tháng \(8\) là chủ nhật thì ngày \(2\) tháng \(9\) cùng năm đó là :

A.Thứ hai

B. Thứ ba

C. Thứ tư

D. Thứ năm

Bài giải

Vì ngày \(30\) tháng \(8\) là chủ nhật, nên ngày \(31\) tháng  \(8\) là thứ hai, ngày \(1\) tháng \(9\) là thứ ba, ngày \(2\) tháng \(9\) là thứ tư

Vậy đáp án đúng là C. Thứ tư

Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án các bài tập trang 109 sgk toán 3. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 3 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các em học tập thêm hiệu quả và tư duy hơn sau khi học trong SGK.

Thanh Long (Tổng hợp)
Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM