Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 2

Toán lớp 2: Hướng dẫn cách giải và đáp án bài tập trang 6 sách giáo khoa

Tài liệu hướng dẫn cách giải chi tiết và đáp án các bài tập 1, 2, 3,4 và 5 trang 6 SGK Toán lớp 2 để giúp các phụ huynh tham khảo trước để có thể hướng dẫn các bé ôn tập tại nhà những kiến thức đã được học trên lớp.

Bài 1 trang 6 SGK

Đề bài: Tính

bài 1 trang 6 sách giáo khoa lớp 2
 

Đáp án:

Đáp án bài 1 trang 6 sách giáo khoa lớp 2
 

Bài 2 trang 6 SGK

Đề bài: Tính nhẩm

50 + 10 + 20 = 60 + 20 + 10 = 40 + 10 + 10 =
50 + 30 =  60 + 30 =  40 + 20 =

Đáp án:

50 + 10 + 20 = 80 60 + 20 + 10 = 90 40 + 10 + 10 = 60
50 + 30 = 80 60 + 30 = 90 40 + 20 = 60

Bài 3 trang 6 SGK

Đề bài: Đặt tính rồi tính tổng biết các số hạng là:

a) 43 và 25

b) 20 và 68

c) 5 và 21

Đáp án:

Đáp án bài 3 trang 6 sách giáo khoa lớp 2
 

a ) 43 + 25 = 68

b) 20 + 68 = 88

c) 5 + 21 = 26

Bài 4 trang 6 SGK

Đề bài:

Trong thư viện có 25 học sinh trai và 32 học sinh gái. Hỏi có tất cả bao nhiêu học sinh đang ở trong thư viện?

Đáp án:

Tóm tắt:

 - Học sinh nam là : 25

 - Học sinh nữ là: 35

- Số học tinh trong thư viện có:....

Giải

25 + 35 = 60 (học sinh)

Trả lời: Trong thư viện tất cả có 60 học sinh

Bài 5 trang 6 SGK

Đề bài:

bài 5 trang 6 sách giáo khoa lớp 2
 

Đáp án:

Đáp án bài 5 trang 6 sách giáo khoa lớp 2
 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Toán lớp 2: Hướng dẫn cách giải và đáp án bài tập trang 6 sách giáo khoa để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu