Toán lớp 2: Hướng dẫn cách giải và đáp án bài tập trang 6 sách giáo khoa

Tài liệu hướng dẫn cách giải chi tiết và đáp án các bài tập 1, 2, 3,4 và 5 trang 6 SGK Toán lớp 2 để giúp các phụ huynh tham khảo trước để có thể hướng dẫn các bé ôn tập tại nhà những kiến thức đã được học trên lớp.

Bài 1 trang 6 SGK

Đề bài: Tính

bài 1 trang 6 sách giáo khoa lớp 2

Đáp án:

Đáp án bài 1 trang 6 sách giáo khoa lớp 2

Bài 2 trang 6 SGK

Đề bài: Tính nhẩm

50 + 10 + 20 =60 + 20 + 10 =40 + 10 + 10 =
50 + 30 =60 + 30 =40 + 20 =

Đáp án:

50 + 10 + 20 = 8060 + 20 + 10 = 9040 + 10 + 10 = 60
50 + 30 = 8060 + 30 = 9040 + 20 = 60

Bài 3 trang 6 SGK

Đề bài: Đặt tính rồi tính tổng biết các số hạng là:

a) 43 và 25

b) 20 và 68

c) 5 và 21

Đáp án:

Đáp án bài 3 trang 6 sách giáo khoa lớp 2

a ) 43 + 25 = 68

b) 20 + 68 = 88

c) 5 + 21 = 26

Bài 4 trang 6 SGK

Đề bài:

Trong thư viện có 25 học sinh trai và 32 học sinh gái. Hỏi có tất cả bao nhiêu học sinh đang ở trong thư viện?

Đáp án:

Tóm tắt:

- Học sinh nam là : 25

- Học sinh nữ là: 35

- Số học tinh trong thư viện có:....

Giải

25 + 35 = 60 (học sinh)

Trả lời: Trong thư viện tất cả có 60 học sinh

Bài 5 trang 6 SGK

Đề bài:

bài 5 trang 6 sách giáo khoa lớp 2

Đáp án:

Đáp án bài 5 trang 6 sách giáo khoa lớp 2

Thanh Long (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X