Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 1

Toán lớp 1: Hướng dẫn giải bài tập trang 69 sách giáo khoa

Hướng dẫn chi tiết cách giải và đáp an bài tập 1, bài 2, bài 3 và bài 4 trang 69 SGK Toán lớp 1 giúp các bậc phụ huynh tham khảo trước để hướng dẫn các bé ôn tập ở nhà kiến thức phép trừ trong phạm vi 7 đã được học trên lớp.

BÀI 1 trang 69 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Tính

Bài 1 trang 69 sách giáo khoa toán lớp 1
 

Đáp án:

Đáp án bài 1 trang 69 sách giáo khoa toán lớp 1
 

BÀI 2 trang 69 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Tính

7 - 6 = 7 - 3 = 7 - 2 = 7 - 4 =
7 - 7 = 7 - 0 = 7 - 5 = 7 - 1 =

Đáp án:

7 - 6 = 1 7 - 3 = 4 7 - 2 = 5 7 - 4 = 3
7 - 7 = 0 7 - 0 = 7 7 - 5 = 2 7 - 1 = 6

BÀI 3 trang 69 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Tính

7 - 3 - 2 = 7 - 6 - 1 = 7 - 4 - 2 =
7 - 5 - 1 = 7 - 2 - 3 = 7 - 4 - 3 =

Đáp án:

7 - 3 - 2 = 2 7 - 6 - 1 = 0 7 - 4 - 2 = 1
7 - 5 - 1 = 1 7 - 2 - 3 = 2 7 - 4 - 3 = 0

BÀI 4 trang 69 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Viết phép tính thích hợp:

bài 4 trang 69 sách giáo khoa toán lớp 1
 

Đáp án:

a ) 7 - 2 = 5

b) 7 - 3 = 4

Đáp án bài 4 trang 69 sách giáo khoa toán lớp 1
 

doctailieu.com
Back to top