Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 1

Toán lớp 1: Hướng dẫn cách làm bài tập trang 49 sách giáo khoa

Đọc tài liệu xin gửi đến các bạn hưỡng dẫn cách làm và đáp án các bài tập 1, 2, 3 và 4 tại trang 49 SGK lớp 1. Tài liệu này sẽ giúp các phụ huynh tham khảo trước để có thể hướng dẫn các bé ôn tập lại những kiến thức đã được hoc trên lớp.

Bài 1 trang 49 SGK Toán lớp 1.

Đề bài: Tính

4 + 1 =  2 + 3 = 2 + 2 = 4 + 1 =
3 + 2 = 1 + 4 = 2 +3 = 3 + 1 =

Đáp án

4 + 1 = 5 2 + 3 = 5 2 + 2 = 4 4 + 1 = 5
3 + 2 = 5 1 + 4 = 5  2 + 3 = 5 3 + 1 = 4

Bài 2 trang 49 SGK Toán lớp 1.

Đề bài: Tính

bài 2 trang 49 sách giáo khoa lớp 1
 

Đáp án

Đáp án bài 2 trang 49 sách giáo khoa lớp 1
 

Bài 3 trang 49 SGK Toán lớp 1.

Đề bài: Điến Số ?

4 + 1 = ... 5 = 4 + ... 3 + 2 = ... 5 = 3 + ...
1 + 4 = ... 5 = 1 + ... 2 + 3 = ... 5 = 2 + ...

Đáp án

4 + 1 = 5  5 = 4 + 1 3 + 2 = 5 5 = 3 + 2
1 + 4 = 5 5 = 1 + 4 2 + 3 = 5 5 = 2 + 3

Bài 4 trang 49 SGK Toán lớp 1.

Đề bài: Viết phép tính thích hợp

bài 4 trang 49 sách giáo khoa lớp 1
 

Đáp án

a) 4 + 1 = 5

b) 3 + 2 = 5

dap an bai 4 trang 49 sach giao khoa lop 1
 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Toán lớp 1: Hướng dẫn cách làm bài tập trang 49 sách giáo khoa để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu