Mục lục bài học
Giải Toán Đại Số 10

Hướng dẫn làm toán đại số lớp 10, bài 4 trang 23 sgk

Chúng ta tập làm quen với máy tính bỏ túi và thực hiện các phép toán nhanh hơn

Đề bài: Thực hiện các phép toán sau bằng máy tính bỏ túi (trong kết quả lấy 4 chữ số ở hành thập phân)


Đáp án:


Kết quả 51139.3736

doctailieu.com
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu