Giải toán lớp 3 tập 1

Bạn đang tìm tài liệu giải toán lớp 3 học kì 1? không cần tìm thêm nữa Ở đây, Đọc Tài Liệu giới thiệu loạt bài giải bài tập SGK toán lớp 3 tập 1

Chương 1 : Ôn tập và bổ sung

Đọc, viết, so sánh các số có ba chữ sốCộng, trừ các số có ba chữ số (không nhớ)Luyện tập trang 4Cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần)Luyện tập trang 6Trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần)Luyện tập trang 8Ôn tập các bảng nhânÔn tập các bảng chiaLuyện tập trang 10Ôn tập về hình họcÔn tập về giải toánXem đồng hồLuyện tập trang 17 - 18

Chương 2 : Phép nhân và phép chia trong phạm vi 1000

Bảng nhân 6Luyện tập trang 20Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (không nhớ)Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (có nhớ)Luyện tập trang 23Bảng chia 6Luyện tập trang 25Tìm một trong các phần bằng nhau của một sốLuyện tập trang 26Chia số có hai chữ số cho số có một chữ sốLuyện tập trang 28Phép chia hết và phép chia có dưLuyện tập trang 30Bảng nhân 7Luyện tập trang 32Gấp một số lên nhiều lầnLuyện tập trang 34Bảng chia 7Luyện tập trang 36Giảm đi một số lầnLuyện tập trang 38Tìm số chiaLuyện tập trang 40Góc vuông, góc không vuôngThực hành nhận biết và vẽ các góc vuông bằng ê keĐề-ca-mét. Héc-tô-métBảng đơn vị đo độ dàiLuyện tập trang 46Thực hành đo độ dàiLuyện tập chung trang 49Bài toán giải bằng hai phép toánLuyện tập trang 52Bảng nhân 8Luyện tập trang 54
    Nhân só có ba chữ số với số có một chữ sốLuyện tập trang 56So sánh số lớn gấp mấy lần số béLuyện tập trang 58Bảng chia 8Luyện tập trang 60So sánh số bé bằng một phần mấy số lớnLuyện tập trang 62Bảng nhân 9Luyện tập trang 64GamLuyện tập trang 67Bảng chia 9Luyện tập trang 69Chia số có hai chữ số cho số có một chữ sốChia số có ba chữ số cho số có một chữ sốGiới thiệu bảng nhânGiới thiệu bảng chiaLuyện tập trang 76 - 77Làm quen với biểu thứcTính giá trị của biểu thứcLuyện tập trang 81Luyện tập trang 82 - 83Hình chữ nhậtHình vuôngChu vi hình chữ nhậtChu vi hình vuôngLuyện tập trang 89 - 90