Tiếng Anh 8 Unit 9 Getting Started

Xuất bản ngày 09/03/2022 - Tác giả:

Hướng dẫn giải Tiếng Anh 8 Unit 9 Getting Started, trả lời chi tiết bài tập trang 26-27 sgk Tiếng anh 8 mới tập 2. Unit 9 lớp 8: Natural Disasters.

Hướng dẫn soạn Tiếng Anh 8 Unit 9 Getting Started, hướng dẫn dịch và giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 8 - Unit 9: Natural Disasters.

Giải bài tập Tiếng Anh 8 Unit 9 Getting Started

Dưới đây là chi tiết hướng dẫn giải bài tập giúp các em chuẩn bị bài trước khi tới lớp tốt hơn.

1. Listen and read.

Audio 

Dịch

Nghe và đọc

Dương: Bạn đã xem tin tức tối qua chưa?

Nick: Chưa. Chuyện gì xảy ra vậy?

Dương: Có một cơn bão nhiệt đới ở tỉnh Nam Định.

Nick: Chính xác thì bão nhiệt đới là gì? Chúng mình không có chúng ở Anh.

Dương: Nó là một cơn bão vùng nhiệt đới rất nghiêm trọng.

Nick: Ồ không! Thật khủng khiếp! Nó đổ bộ vào khu vực đó khi nào?

Dương: Họ nói rằng vào khoảng 10 giờ sáng.

Nick: Có ai bị thương không?

Dương: Chỉ vài người bị thương theo như tường thuật. Hầu hết mọi người đã di chuyển đến những khu vực an toàn khi bão ập đến.

Nick: Thật nhẹ nhõm. Nó có gây nên bất kỳ thiệt hại tài sản nào không?

Dương: Nhiều ngôi nhà, tòa nhà công cộng dường như bị phá hủy hoặc bị lụt lội và hàng ngàn người bị mất nhà cửa.

Nick: Thật tệ! Mặc dù tất cả công nghệ hiện đại có sẵn quanh ta, chúng ta vẫn bất lực trước những thảm họa thiên nhiên. Chính phủ đang giúp những người dân ở đó như thế nào?

Dương: Họ đã cử đội cứu hộ đến giải cứu những người bị kẹt trong những ngôi nhà bị lụt. Khi những cơn mưa nặng hạt dừng lại, họ sẽ bắt đầu dọn dẹp những tàn dư. Việc cung cấp y tế, thực phẩm và thiết bị cứu hộ đang được gửi đến.

Nick: Tuyệt! Vậy những người mà không có nhà thì sao?

Dương: Họ được đưa đến một nơi an toàn mà chỗ ở tạm thời sẽ được cung cấp cho họ.

a. Read the conversation again and fill the blank with no more than three words

Dịch

Đọc lại bài hội thoại và điền vào chỗ trống với không quá ba từ.

1. Tỉnh Nam Định đã bị thiệt hại nặng bởi ____.

2. Chỉ vài người ____.

3. Cơn bão gây nên ____ ở diện rộng về tài sản.

4. Lính cứu hộ đã giải phóng những người ____ trong những ngôi nhà bị lụt.

5. Chính phủ đã đưa thiết bị cứu hộ, thực phẩm và ____ đến.

6. Người mà không có nhà sẽ được cung cấp ____.

Giải bài tập 1.a trang 27 sgk Tiếng Anh 8 tập 2

1. tropical storm

2. injured

3. damage

4. trapped

5. medical supplies

6. temporary accommodation

b. Responding to news

Nick uses the expression 'That's terrible!' to react to the news of the tropical storm. Read the conversation again and find similar responses.

Dịch

Phản ứng trước tin tức

Nick sử dụng cách biểu đạt ‘Thật kinh khủng!’ để phản ứng trước tin tức về cơn bão nhiệt đới. Đọc bài đàm thoại lần nữa và tìm ra những cách biểu đạt tương tự.

Giải bài tập 1.b trang 27 sgk Tiếng Anh 8 tập 2

Similar responses:

- Oh no!

- That’s relief!

- That’s awful!

2.a Write the responses into the correct columns. Then listen, check and repeat.

Audio 

Dịch

Viết các sự phản ứng vào cột thích hợp. Sau đó lắng nghe, kiểm tra và lặp lại.

Giải bài tập 2.a trang 27 sgk Tiếng Anh 8 tập 2

Responding to good newsResponding to bad news
  • Wow!
  • That’s great!
  • That’s a relief!
  • How wonderful!
  • That’s awesome!
  • Oh dear!
  • That’s awful!
  • How terrible!
  • Oh no!
  • That’s shocking!

b. Match the sentences (1-6) to the responses (a-f). Then practise the exchanges with a partner.

Dịch

Nối các câu (1-6) với câu đáp lại tương tứng (a-f). Sau đó thực hành trao đổi với một bạn học.

Giải bài tập 2.b trang 27 sgk Tiếng Anh 8 tập 2

123456
bdfcae

3. Match the natural disasters with the pictures. Then listen, check your answers and repeat. Can you add more?

Audio 

Tiếng Anh 8 Unit 9 Getting Started hình

Dịch

Nối các thảm họa tự nhiên với những bức tranh. Sau đó lắng nghe, kiểm tra câu trả lời của bạn và lặp lại. Bạn có thể bổ sung thêm không?

Giải bài tập 3 trang 27 sgk Tiếng Anh 8 tập 2

1 - C. flood                                 2 - D. forest fire
3 - F. tsunami 4 - B. tornado
5 - G. mudslide 6 - A. volcanal eruption
7 - H. drought 8 - E. earthquake

4. Work in pairs. Ask and answer questions about common natural disasters in some areas in Viet Nam.

Dịch

Thực hành theo cặp. Hỏi và trả lời các câu hỏi về những thảm họa tự nhiên phổ biến ở một số vùng ở Việt Nam.

A: Thảm họa thiên nhiên nào phổ biến nhất ở Thanh Hóa?

B: Bão nhiêt đới và lũ lut.

A: Chúng xảy ra ở đó thường xuyên như thế nào?

B: Bão nhiệt đới xảy ra ở đó khoảng 3-4 lần một năm, và lũ lụt thì khoảng 2 lần 1 năm.

Giải bài tập 4 trang 27 sgk Tiếng Anh 8 tập 2

A: Which are the most common natural disasters in South of Vietnam?

B: Droughts are pretty popular.

A: How often do they happen there?

B: Droughts happens about one or two times a year in the summer.

A: What damages do they bring?

B: They cause crops to die and the farmers cannot harvest so they might end up with unemployment and hunger.

-/-

Giải bài tập Tiếng Anh 8 mới Unit 9: Natural Disasters - Getting Started do Đọc tài liệu tổng hợp. Hi vọng sẽ giúp việc học Anh 8 của các em sẽ thú vị và dễ dàng hơn.

- Trọn bộ Tiếng anh 8

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM