Tiếng Anh 8 Unit 7 Getting Started

Xuất bản: 17/02/2022 - Cập nhật: 20/06/2022 - Tác giả:

Hướng dẫn giải Tiếng Anh 8 Unit 7 Getting Started, trả lời chi tiết bài tập trang 6 sgk Tiếng anh 8 mới tập 2. Unit 7 lớp 8: Pollution.

Hướng dẫn soạn Tiếng Anh 8 Unit 7 Getting Started, hướng dẫn dịch và giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 8 - Unit 7: Pollution.

Giải bài tập Tiếng Anh 8 Unit 7 Getting Started

Dưới đây là chi tiết nội dung giải bài tập trang 6 sgk Tiếng Anh 8 tập 2.

1. Listen and read

Audio 

Dịch

- Nghe và đọc

Nick: Làng quê của bạn thật đẹp. Có rất nhiều cây, hoa và chim chóc.

Mi: Đúng vậy, đó là lý do tại sao mình thích trở về nơi đây vào mỗi kỳ nghỉ.

Nick: Mi, nhà máy đó là gì vậy? Trông nó mới nhỉ.

Mi: Mình không biết. Năm ngoái, không có nhà máy nào ở đây cả.

Nick: Mi, nhìn cái hồ kìa! Nước của nó gần như đen thui!

Mi: Chúng ta lại gần xem... Mình không thể tin vào mắt mình! Cá chết rồi!

Nick: Mình nghĩ chất thải từ nhà máy làm ô nhiễm hồ đấy. Cá chết bởi nước ô nhiễm.

Mi: Đúng vậy, nếu nhà máy tiếp tục gây độc hại nguồn nước, tất cả cá và những động vật dưới nước sẽ chết.

Nick: Hắt xì!

Mi: Cầu Chúa phù hộ cho bạn! Chuyện gì vậy?

Nick: Cảm ơn. Hắt xì! Mình nghĩ rằng có cả ô nhiễm không khí nữa. Nếu không khí không ô nhiễm, mình đã không hắt xì nhiều như vậy đâu. Hắt xì!

Mi: Mình vừa nảy ra một ý tưởng về một dự án môi trường! Chúng ta hãy trình bày một bài thuyết trình về ô nhiễm nước và không khí!

Nick: Ý kiến hay. Chúng ta hãy chụp vài bức hình về nhà máy và hồ để minh họa bài thuyết trình của chúng ta. Hắt xì!

a. Find a word/ phrase that means:

Dịch

Tìm một từ/ cụm từ mà có nghĩa:

1. không còn sống nữa

2. lớn lên hoặc sống trong, trên hoặc gần nước

3. ném đi thứ gì mà bạn không muốn, đặc biệt là ở nơi mà không được cho phép

4. một chất mà có thể làm cho con người hoặc động vật bị bệnh hoặc giết chúng nếu chúng ăn hoặc uống nó

5. làm cho không sạch hoặc không an toàn để sử dụng

6. nghĩ ra một ý tưởng hoặc một kế hoạch

Giải bài tập 1.a trang 7 sgk Tiếng Anh 8 tập 2

1. dead                     2. aquatic                       3. dump
4. poison 5. polluted 6. to come up with

b. Answer the questions.

Dịch

1. Nick và Mi ở đâu?

2. Nước ở trong hồ trông như thế nào?

3. Tại sao Mi ngạc nhiên khi đến gần hồ?

4. Nhà máy xả thải cái gì xuống hồ?

5. Tại sao Nick hắt xì nhiều?

Giải bài tập 1.b trang 7 sgk Tiếng Anh 8 tập 2

1. They are in Mi's home village.

2. It's almost black.

3. She's surprised because she sees the fish dead.

4. It's dumping poison into the lake.

5. He's sneezing so much because the air is not clean.

c. Tick () true (T), false (F), or no information (NI)

Dịch

Đánh dấu vào đúng (T) hay sai (F), hoặc không có thông tin (NI).

1. Nước trong hồ đã bị ô nhiễm bởi một con tàu.

2. Nước trong hồ ô nhiễm đã khiến cá chết hàng loạt.

3. Thực vật thủy sinh cũng có thể chết vì nước bị ô nhiễm.

4. Nick sẽ không hắt hơi nhiều nếu không khí trong lành.

5. Nick và Mi sẽ nói chuyện về ô nhiễm nước và không khí.

Giải bài tập 1.c trang 7 sgk Tiếng Anh 8 tập 2

1 - F            4 - T

2 - T            5 - T

3 - NI

2. There are different types of pollution

 Write each type under a picture.

Tiếng Anh 8 Unit 7 Getting Started hình 1
Tiếng Anh 8 Unit 7 Getting Started hình 2

Dịch

Có nhiều loại ô nhiễm khác nhau. Viết mỗi loại dưới mỗi bức tranh.

ô nhiễm nước                            ô nhiễm đất                         ô nhiễm không khí

ô nhiễm tiếng ồn                        ô nhiễm nhiệt                      ô nhiễm ánh sáng

ô nhiễm phóng xạ                      ô nhiễm tầm nhìn

Giải bài tập 2 trang 7 sgk Tiếng Anh 8 tập 2

A - radioactive pollution

B - noise pollution

C - visual pollution

D - thermal pollution

E - water pollution

F - land/soil pollution

G - light pollution

H - air pollution

3. Complete the sentences with the types of pollution.

Dịch

Hoàn thành câu với các loại ô nhiễm.

1. Khi ____ xảy ra, nhiệt độ nước ở suôi, sông, hồ và đại dương thay đổi.

2. ____ xảy ra khi không khí chứa khí, bụi hoặc hương với số lượng nguy hại.

3. Khi phóng xạ đi vào đất, không khí hoặc nước được gọi là ____.

4. Sử dụng quá nhiều ánh sáng điện tử trong thành phố có thể gây ____.

5. ____ là sự nhiễm độc của hồ, sông, đại dương hoặc nước ngầm thường do hoạt động của con người.

6. ____ xảy ra khi những hoạt động của con người phá hủy bề mặt Trái đất.

7. ____ xảy ra bởi vì có quá nhiều âm thanh lớn trong môi trường.

8. Cảnh quá nhiều cột điện thoại quảng cáo pa-nô, dây điện trên đầu, hoặc bảng hiệu cửa hàng gây ra ____.

Giải bài tập 3 trang 7 sgk Tiếng Anh 8 tập 2

1. thermal pollution                                     5. Water pollution

2. Air pollution                                             6. Land/ Soil pollution

3. radioactive pollution                                7. Noise pollution

4. light pollution                                           8. visual pollution

4. Work in groups.

Which types of pollution in 3 does your neighbourhood face? Rank them in order of seriousness. Give reasons for your group's order. Vote for the group with the best reasons.

Dịch

Thực hành theo nhóm. Loại ô nhiễm nào trong phần 3 mà khu vực bạn sống đang đối mặt? Sắp xếp chúng theo mức độ nghiêm trọng. Đưa ra lí do cho thứ tự sắp xếp của nhóm bạn. Bình chọn nhóm đưa ra lí do hợp lí nhất.

Giải bài tập 4 trang 7 sgk Tiếng Anh 8 tập 2

Học sinh tự thực hành theo nhóm trên lớp.

-/-

Giải bài tập Tiếng Anh 8 mới Unit 7: Pollution - Getting Started do Đọc tài liệu tổng hợp. Hi vọng sẽ giúp việc học Anh 8 của các em sẽ thú vị và dễ dàng hơn.

- Trọn bộ Tiếng anh 8

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM