Tiếng Anh 8 Unit 7 A Closer look 2

Xuất bản: 01/03/2022 - Cập nhật: 09/03/2022 - Tác giả:

Hướng dẫn giải Tiếng Anh 8 Unit 7 A Closer look 2, trả lời chi tiết bài tập trang 9-10 sgk Tiếng anh 8 mới tập 2. Unit 7 lớp 8: Pollution.

Hướng dẫn soạn Tiếng Anh 8 Unit 7 A Closer look 2, hướng dẫn dịch và giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 8 - Unit 7: Pollution.

Giải bài tập Tiếng Anh 8 Unit 7 A Closer look 2

Nội dung phần này giúp các em bổ sung kiến thức ngữ pháp về chia thì đúng của động từ và câu điều kiện.

Grammar

1. Put the verbs in brackets into the correct form.

Dịch

Đưa động từ trong ngoặc về hình thức đúng.

Giải bài tập 1 trang 9 sgk Tiếng Anh 8 tập 2

1. recycle; will help

2. won't dump; fines

3. travel; will be

4. will save; don't waste

5. use; will have

2. Combine each pair of sentences to make a conditional sentence type 1.

Dịch

Kết hợp mỗi cặp câu sau đây để tạo thành một câu điều kiện loại 1.

1. Học sinh có ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường. Giáo viên dạy các vấn đề môi trường ở trường.

2. Xảy ra ô nhiễm ánh sáng. Động vật thay đổi mô hình hành vi của chúng.

3. Mức độ ô nhiễm phóng xạ giảm. Chúng tôi chuyển từ năng lượng hạt nhân sang năng lượng tái tạo.

4. Nhiệt độ nước tăng lên. Một số sinh vật sống dưới nước không có khả năng sinh sản.

5. Con người mắc nhiều bệnh hơn. Nước bị ô nhiễm.

Giải bài tập 2 trang 9 sgk Tiếng Anh 8 tập 2

1. Students will be aware of protecting the environment if teachers teach environmental issues at school.

2. When light pollution happens, animals will change their behaviour patterns.

3. The levels of radioactive pollution will decrease if we switch from nuclear power to renewable esaerzy axares.

4. If the water temperature increases, some aquatic creatures will be unable to reproduce.

5. People will get more disease if the water is contaminated.

3. Match an if-clause in A with a suitable main clause in B

Dịch

Nối mệnh đề if trong phần A với mệnh đề chính trong phần B.

Giải bài tập Tiếng Anh 8 Unit 7 A Closer look 2
AB

1. Nếu tôi là bạn,

2. Nếu Lan không bị bệnh,

3. Nếu có ít xe hơi trên đường,

4. Nếu người ta thật sự quan tâm về môi trường,

5. Nếu không có nước sạch trên thế giới,

a. điều gì sẽ xảy ra?

b. tôi sẽ tìm một nơi mới để sống.

c. cô ấy sẽ tham gia hoạt động trồng cây của chúng ta.

d. sẽ có ít ô nhiễm.

e. họ sẽ không thải chất thải vào hồ.

Giải bài tập 3 trang 10 sgk Tiếng Anh 8 tập 2

1 - b

2 - c

3 - d

4 - e

5 - a

4. Put the verbs in brackets into the correct form.

Dịch

Đưa động từ trong ngoặc về dạng đúng.

Giải bài tập 4 trang 10 sgk Tiếng Anh 8 tập 2

1. were; would... do

2. exercised; would be

3. had; would build

4. tidied; wouldn't be

5. was/were; would grow

5. Write a conditional sentence type 2 for each situation, as in the example.

Dịch

Viết câu điều kiện loại 2 cho mỗi tình huống sau, như trong ví dụ.

1. Mọi người vứt rác ra đường. Đường phố trông không hấp dẫn.

2. Có rất nhiều biển quảng cáo trong thành phố của chúng tôi. Mọi người không thể thưởng thức quang cảnh.

3. Có rất nhiều ánh sáng trong thành phố vào ban đêm. Chúng ta không thể nhìn rõ các vì sao.

4. Chúng tôi bật lò sưởi mọi lúc. Một tháng chúng tôi phải trả ba triệu đồng tiền điện.

5. Quán karaoke hầu như đêm nào cũng gây ồn ào. Các cư dân phàn nàn với chủ sở hữu của nó.

6. Cô ấy bị đau đầu sau giờ làm việc mỗi ngày. Cô ấy làm việc trong một văn phòng ồn ào.

Giải bài tập 5 trang 10 sgk Tiếng Anh 8 tập 2

1. If people didn't rubbish in the street, it would look attractive.

2. If there weren't so many billboards in our city, people could enjoy the view.

3. If there wasn't so much light in the city at night, we could see the stars clearly.

4. If we didn't turn on the heater all the time, we wouldn't have to pay three million dong for electricity a month.

5. If the karaoke bar doesn't make so much noise almost every night, the residents wouldn't complain to its owner.

6. She wouldn't have a headache after work every day if she didn't work in a noisy office.

Chain game

Work in groups. Student A begins with a conditional sentence type 1 or type 2. Student B use the end of student A's sentence to begin his/her own sentence. Student C does the same. Continue the game until the teacher tells you to stop.

Which group has the most sentences?

Dịch

Thực hành theo nhóm. Học sinh A bắt đầu vói một câu điều kiện loại 1 hoặc loại 2. Học sinh B sử dụng phần cuối câu của học sinh A đề bắt đầu câu của cậu ấy. Học sinh C làm tương tự. Tiếp tục trò chơi cho đến khi giáo viên bảo ngừng. Nhóm nào có nhiều câu nhất?

Answer

Học sinh tự chơi trò chơi trên lớp.

-/-

Giải bài tập Tiếng Anh 8 mới Unit 7: Pollution - A Closer look 2 do Đọc tài liệu tổng hợp. Hi vọng sẽ giúp việc học Anh 8 của các em sẽ thú vị và dễ dàng hơn.

- Trọn bộ Tiếng anh 8

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM