Tiếng Anh 8 Unit 11 Skills 2

Xuất bản: 17/03/2022 - Tác giả:

Hướng dẫn giải Tiếng Anh 8 Unit 11 Skills 2, trả lời chi tiết bài tập trang 55 sgk Tiếng anh 8 mới tập 2. Unit 11 lớp 8: Science and technology.

Mục lục nội dung

Hướng dẫn soạn Tiếng Anh 8 mới Unit 11: Science and technology - Skills 2, hướng dẫn dịch và giải Tiếng Anh 8

Giải bài tập Tiếng Anh 8 Unit 11 Skills 2

Dưới đây là hướng dẫn dịch và gợi ý chi tiết trả lời câu hỏi 1-5 SGK.

Tiếng Anh 8 Unit 11 Skills 2 - Listening

1. Listen to the conversation and choose the best summary.

Audio 

Dịch

Nghe bài hội thoại và chọn tóm tắt hay nhất.

a. Những lợi ích mà sự tiến bộ trong khoa học và công nghệ có thể mang lại cho cuộc sống con người.

b. Những lợi ích và trở ngại mà sự tiến bộ trong khoa học và công nghệ có thể mang lại cho cuộc sống con người.

c. Những trở ngại mà sự tiến bộ trong khoa học và công nghệ có thể mang lại cho cuộc sống con người.

Answer

b. The benifits and drawbacks that advances in science and technology may bring to people's lives.

Nội dung bài nghe:

Nick: Hey, Duong and Chau, do you remember Dr. Nelson's talk science and technology?

Chau: Yes. He said that science and technology would help us solve the world's problems in the future.

Nick: Right. I think world hunger is a problem now, and develops ways to get high yieds in farming will help feed the growing population on earth.

Duong: Good point. Also we may be able to live on other planets, m overcrowding won't be a problem any more...

Nick: And I like the idea of having lessons at home with a robot, and cc the Internet.

Duong: And no more paper books. We'll have e-books, and tablets for everything.

Chau: That doesn't sound like a benefit to me. I'd still want to go to school. I'd like to communicate face-to-face with teachers and friends. In my opinion, science and technology will bring new problems to people.

Duong: Like what?

Chau: Well, robots will bring unemployment, and high yieds in farming may destroy the environment and sending people to Mars may cause pollution...

Nick: You're right: so many new proplems...

Hướng dẫn dịch bài nghe Tiếng Anh 8 Unit 11 Skills 2:

Nick: Này, Dương và Châu, cậu có nhớ bài nói về khoa học và công nghệ của Tiến sĩ Nelson không?

Châu: Có. Ông nói rằng khoa học và công nghệ sẽ giúp chúng ta giải quyết các vấn đề của thế giới trong tương lai.

Nick: Đúng rồi. Mình nghĩ nạn đói trên thế giới là một vấn đề hiện tại, và việc tăng năng suất trong canh tác sẽ giúp nuôi sống dân số ngày càng tăng trên trái đất.

Dương: Tốt. Ngoài ra chúng ta có thể sống trên các hành tinh khác, quá đông đúc sẽ không còn là vấn đề nữa ...

Nick: Và mình thích ý tưởng có bài học ở nhà với một robot, và internet.

Dương: Và không còn sách giấy nữa. Chúng ta sẽ có sách điện tử và máy tính bảng cho mọi thứ.

Châu: Điều đó hình như không mang lại lợi ích đối với mình. Mình vẫn muốn đi học. Mình muốn giao tiếp trực tiếp với giáo viên và bạn bè. Theo ý mình, khoa học và công nghệ sẽ mang lại những vấn đề mới cho mọi người.

Dương: Ví dụ là gì?

Châu: Vâng, robot sẽ khiến thất nghiệp, và năng suất cao trong nông nghiệp có thể phá hủy môi trường và việc đưa người đến sao Hỏa có thể gây ô nhiễm ...

Nick: Bạn nói đúng: nhiều đề xuất mới ...

2. Listen again to the conversation between Nick, Duong, and Chau. Circle the words and phrases as you hear them.

Audio 

Dịch

Nghe lại bài hội thoại giữa Nick, Dương, và Châu. Khoanh tròn những từ và cụm từ mà bạn nghe được.

Answer

1. problems

2. high yields

4. overcrowding

6. bring unemployment

3. Listen again and answer the questions.

Audio 

Dịch

1. Cái gì sẽ giúp nuôi dân số lớn trên trái đất?

2. Chúng ta có thể sống ở đâu?

3. Nick nói anh ấy thích gì?

4. Châu có nghĩ rằng khoa học và công nghệ có thể mang những vấn đề?

5. Nick nghĩ gì vào cuối bài đàm thoại?

Answer

1. High yields in farming will

2. On other planets

3. He says he likes the idea of having lessons at home with a robot, on the Internet.

4. Yes, she does.

5. He thinks there will be many new problems.

Tiếng Anh 8 Unit 11 Skills 2 - Writing

4. Look at the sample paragraph and fill the outline below.

Tiếng Anh 8 Unit 11 Skills 2 hình

Dịch

Nhìn vào đoạn văn mẫu và điền vào dàn bài bên dưới.

Mình không đồng ý với ý kiến rằng người máy sẽ chỉ mang đến lợi ích cho những người trong tương lai.

Người máy cũng sẽ có vài tác động tiêu cực. Đầu tiên, chúng sẽ rất đắt tiền và chúng ta sẽ phải dành quá nhiều tiền mua và sửa chúng. Thứ hai, người máy trong nhà máy sẽ có thể làm mọi thứ mà công nhân làm, vì vậy người máy sẽ làm họ thất nghiệp. Thứ ba, người máy trong gia đình chúng ta sẽ làm tất cả việc nhà cho chúng ta, vì vậy chúng ta sẽ trở nên lười biếng và thụ động. Tóm lại, người máy sẽ làm nhiều việc cho chúng ta, nhưng chúng có thể không cải thiện chất lượng cuộc sống chúng ta.

Answer

Introduction: disagree

Idea 1: expensive

Idea 2: make workers jobless

Idea 3: we become lazy and inactive

Conclusion: not always good

5. Make notes, then write a paragraph on the following topic.

Dịch

Ghi chú, sau đó viết một đoạn văn về chủ đề sau.

Với sự hỗ trợ của công nghệ, học sinh sẽ được hưởng lợi rất nhiều từ việc tự học ở nhà.

Answer

EX1:

I don't agree with the idea that with the help of technology, students will benefit greatly from studying by themselves at home. They still need teacher to explain the idea for them. Sometimes they understand incorrectly and teacher can help them to understand correctly.

EX2:

I agree with idea advanced technology will help students greatly in studying by themselves at home. Firstly, studying at home will help us save so much money. We don’t have to buy so many books and school supplies. It will help us save time and energy too because we don’t have to spend much time on travelling to school. Secondly, you can see there is a lot of traffic on the way especially in rush hours. There are always accidents on the road. Studying at home will help us avoid dangers on the way to school and make traffic less heavy. In addition, we can search for information easily and quickly with a tablet. It’s very convenient. It helps us to save time and we can finish our projects quicker and make them more informative. In conclusion, I think advanced technology really helps us in studying and it brings us more joy in learning new knowledge.

-/-

Trên đây là toàn bộ nội dung Giải bài tập Tiếng Anh 8 Unit 11 Skills 2 - Science and technology do Đọc tài liệu tổng hợp. Hi vọng sẽ giúp việc học Anh 8 của các em sẽ thú vị và dễ dàng hơn.

- Trọn bộ Tiếng anh 8

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM