Tiếng Anh 8 Unit 11 Looking Back

Xuất bản: 17/03/2022 - Tác giả:

Hướng dẫn giải Tiếng Anh 8 Unit 11 Looking Back, trả lời chi tiết bài tập trang 56-57 sgk Tiếng anh 8 mới tập 2. Unit 11 lớp 8: Science and technology.

Hướng dẫn soạn Tiếng Anh 8 mới Unit 11: Science and technology - Looking Back, hướng dẫn dịch và giải Tiếng Anh 8

Giải bài tập Tiếng Anh 8 Unit 11 Looking Back

Nội dung phần này các em sẽ luyện tập lại các kiến thức đã học trong Unit 11 về từ vựng, ngữ pháp và giao tiếp.

Tiếng Anh 8 Unit 11 Looking Back - Vocabulary

1. Write the correct form of the words in brackets.

Dịch

Viết dạng đúng của những từ trong ngoặc.

1. Bạn tôi nói cô ấy thích làm thí nghiệm (khoa học) ____ và tìm ra cách mà những thứ hoạt động.

2. Việc sản xuất ra những hóa chất này gây nên ô nhiễm (môi trường) ____ nghiêm trọng.

3. Có (phát triển) ____ lớn, mới trong nghiên cứu không gian và công nghệ vệ tinh.

4. Người ta biết rằng những (khám phá) ____ khoa học mới đang được thực hiện liên tục.

5. Dường như (tự nhiên) ____ cho một đứa bé dành quá nhiều thời gian cho chính nó.

Answer

1. scientific

2. environmental

3. developments

4. discoveries

5. unnatural

2. Complete the word web with the fields that could benefit from science and technology.

Dịch

Hoàn thành lưới từ với những lĩnh vực có thể có lợi từ khoa học và công nghệ.

Answer

Science and technolog

  • engineering
  • farming
  • home life
  • entertainment
  • energy
  • medicine
  • space exploration
  • communication
  • architecture
  • leisure

3. Fill each gap with a word from the box to complete the passage.

Dịch

Điền vào chỗ trống bằng một từ trong khung để hoàn thành đoạn văn.

Thomas Edison là một trong những nhà phát minh vĩ đại nhất trên thế giới. Ông đã tạo ra hơn 1000 ____ bao gồm bóng đèn điện và máy ghi âm. Ông cũng đã tạo ra ____ nghiên cứu đầu tiên trên thế giới. Edison sinh năm 1847 ở Ohio, Mỹ. Khi ông 10 tuổi, ông đã dựng một phòng thí nghiệm nhỏ sau khi ông đọc một quyển sách ____ mà mẹ ông cho xem. Vào năm 1869, ông đã mượn một số tiền và bắt đầu làm phát minh. Trong năm 1876, ông đã xây dựng một phòng thí nghiệm mới để ông có thể dành tất cả thời gian của mình để ____. Ông lên kế hoạch cho ra những phát minh nhỏ sau mỗi 10 ngày và một phát minh lớn sau mỗi 6 tháng. Ông đã phát triển nhiều thiết bị mang đến ____ lớn cho cuộc sống con người. Ông từng nói rằng giá trị của một ý tưởng nằm ở việc sử dụng nó. Edison mất năm 1931, sau một cuộc sống ____ đáng kể.

Answer

1. inventions                       2. laboratory

3. science                           4. inventing

5. benefits                          6. productive

Tiếng Anh 8 Unit 11 Looking Back - Grammar

4. Change the sentences into reported speech.

Dịch

Chuyển câu thành câu tường thuật.

1. Họ đang làm một thí nghiệm.

2. Bạn phải kí lại giấy.

3. Chúng tôi đã xem phim tài liệu về tương lai của năng lượng hạt nhân.

4. Chuyến bay 10 giờ đến Kualar Lumpur sẽ trễ 1 giờ đồng hồ.

5. Trong 50 năm nữa chúng ta sẽ sống trên mặt trăng.

Answer

1. → He said that they were doing an experiment.

2. → She told me that I had to sign the paper again.

3. → Tam said that they had watched a television documentary on the future of nuclear power.

4. → They announced that the 10 o'lock flight to Kualar Lumpur would be an hour late.

5. → Scientists said that in 50 years' time we might be living on the moon.

5. Rewrite these sentences in direct speech.

Dịch

Viết lại những câu này thành câu trực tiếp.

Answer

1. → Kien said: "I missed the train."

2. → Duong said: "I can run very fast."

3. → Mia told me: "I'll hand in the report tomorrow."

4. → She said: "I'm rading a science fiction book about life on Venus."

5. → He told me: "I'll be a lawyer when I grow up."

Tiếng Anh 8 Unit 11 Looking Back - Communication

6. Write one prediction for each of the following fields, based on the cues and your own ideas. Then share it with the class

Dịch

Viết một dự đoán cho mỗi lĩnh vực sau, dựa trên những gợi ý và ý tường của riêng bạn. Sau đó chia sẻ với lớp.

Ví dụ

Trong lĩnh vực giao thông vận tải, chúng ta sẽ có thế đi lại nhanh hơn và xa hơn trên những chiếc xe hơi bay và tàu vũ trụ.

năng lượng mặt trời quanh năm

không trường học, bài học trên mạng

thuốc dinh dưỡng thay vì thức ăn bình thường

rạp phim 5D ở nhà

bảo vệ an ninh nhà cửa với máy quay phim

trung tâm giải trí ở nhà

ứng dụng điện thoại di động

Aswer

- In education, we will probably have no schools. We will learn lessons on the Internet.

- For food, we will probably use nutrion pills instead of normal food.

- For leisure, we will probably watch 5D-cinema at home.

- In energy, energy saving devices will be used in home and industry.

- In home life, robots will probably do the household chores.

- In communication, email will probably replace snail mail.

-/-

Trên đây là toàn bộ nội dung Giải bài tập Tiếng Anh 8 Unit 11 Looking Back - Science and technology do Đọc tài liệu tổng hợp. Hi vọng sẽ giúp việc học Anh 8 của các em sẽ thú vị và dễ dàng hơn.

- Trọn bộ Tiếng anh 8

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM