Tiếng Anh 7 Global success Unit 7 Getting started

Xuất bản: 14/11/2022 - Cập nhật: 15/11/2022 - Tác giả:

Giải Tiếng Anh 7 Global success Unit 7 Getting started bao gồm: dịch và trả lời các câu hỏi tiếng Anh 7 bài 7 phần bắt đầu trang 72-73 SGK.

Giải bài tập Unit 7 Getting started tiếng Anh 7 sách Global Success giúp các em học tốt Tiếng Anh 7 hơn mỗi ngày.

Giải bài tập Tiếng Anh 7 Global success Unit 7 Getting started

Hướng dẫn học Unit 7: Traffic nằm trong bộ tài liệu giải SGK Tiếng Anh 7 Global success sẽ dịch nội dung bài nghe cùng gợi ý cách để hoàn thành các yêu cầu trong bài.

1. Listen and read.

(Nghe và đọc.)

Lan: Hi, Mark. How are you?

Mark: Good, thanks. And you? What did you do last Sunday?

Lan: I'm fine. Last Sunday afternoon, I cycled round the lake near my home.

Mark: That sounds really healthy. By the way, do you cycle to school too?

Lan: Yes, but sometimes my mum takes me on her motorbike.

Mark: How far is it from your home to school?

Lan: It's about two kilometres.

Mark: How long does it take you to cycle there?

Lan: About 10 minutes. Sometimes, when there are traffic jams, it takes longer.

Mark: You should be careful, especially when you cross the road.

Lan: Right. The roads get really crowded.

Mark: Hey, how about going cycling round the lake this Sunday?

Lan: Great! Can you come to my house at 3 p.m

Mark: OK, Lan. See you then.

Tạm dịch

Cuộc gặp gỡ ở sân trường

Lan: Chào, Mark. Bạn khỏe không?

Mark: Mình khỏe, cảm ơn bạn. Còn bạn? Bạn đã làm gì vào chủ nhật tuần trước?

Lan: Tôi cũng khỏe. Chiều chủ nhật vừa rồi, mình đạp xe một vòng quanh hồ gần nhà.

Mark: Nghe có vẻ rất tốt cho sức khỏe. Nhân tiện, bạn có đạp xe đến trường không?

Lan: Có, nhưng thỉnh thoảng mẹ mình chở bằng xe máy của bà ấy.

Mark: Từ nhà đến trường của bạn bao xa?

Lan: Khoảng hai cây số.

Mark: Bạn mất bao lâu để đạp xe đến đó?

Lan: Khoảng 10 phút. Nhiều khi tắc đường còn phải mất nhiều thời gian hơn.

Mark: Bạn nên cẩn thận, đặc biệt là khi bạn sang đường.

Lan: Đúng vậy. Các con đường trở nên thực sự đông đúc.

Mark: Này, cùng đi đạp xe quanh hồ vào Chủ nhật tuần này thì sao?

Lan: Tuyệt vời! Bạn có thể đến nhà tôi lúc 3 giờ chiều được không

Mark: OK, Lan. Gặp bạn sau.

2. Read the conversation again and choose the correct answer.

(Đọc lại đoạn hội thoại và chọn câu trả lời đúng.)

1. How does Lan often go to school?

A. By bicycle.

B. By motorbike.

C. On foot.

2. It normally takes Lan _______ to get to school.

A. two minutes

B. ten minutes

C. twenty minutes

3. Lan and Mark agree to go cycling _______.

A. tomorrow

B. every day

C. at the weekend

Trả lời

1. A

How does Lan often go to school? - By bicycle.

(Bạn Lan thường đến trường như thế nào? - Bằng xe đạp.)

Giải thích: 

Mark: ...By the way, do you cycle to school too?

(...À này, bạn có đạp xe đến trường không?)

Lan: Yes, but sometimes my mum takes me on her motorbike.

(Có, nhưng thỉnh thoảng mẹ mình chở bằng xe máy của bà ấy.)

2. B

It normally takes Lan ten minutes to get to school.

(Lan thường mất mười phút để đến trường.)

Giải thích: Lan: About 10 minutes. (Khoảng 10 phút.)

3. C

Lan and Mark agree to go cycling at the weekend.

(Lan và Mark đồng ý đi xe đạp vào cuối tuần.)

Giải thích:Mark: Hey, how about going cycling round the lake this Sunday?

(Này, cùng đi đạp xe quanh hồ vào Chủ nhật tuần này thì sao?)

3. Write one word from the conversation to complete each sentence.

(Viết một từ từ cuộc trò chuyện để hoàn thành mỗi câu sau.)

1. Last Sunday afternoon, Lan _______ round the lake near her home.

2. Mark says to Lan: "You _______ careful, especially when you cross the road.

3. Traffic _______ are a problem in big cities.

4. - _______ does your mum go shopping?

- She often walks.

5. This road is very _______ during the rush hours.

Trả lời

1. Last Sunday afternoon, Lan cycled round the lake near her home. (Chiều chủ nhật vừa rồi, Lan đạp xe một vòng quanh hồ gần nhà.)

2. Mark says to Lan: "You should be careful, especially when you cross the road." (Mark nói với Lan: "Bạn nên đi cẩn thận, đặc biệt là khi bạn sang đường.")

3. Traffic jams are a problem in big cities. (Tắc đường là một vấn đề nan giải ở các thành phố lớn.)

4. - How does your mum go shopping? (Mẹ bạn đi mua sắm bằng phương tiện gì?)

- She often walks. (Bà ấy thường đi bộ.)

5. This road is very crowded during the rush hours. (Con đường này rất đông đúc vào những giờ cao điểm.)

4. Look at the pictures and write a word under each.

(Nhìn vào các bức tranh và viết một từ dưới mỗi bức tranh.)

Trả lời

1. bicycle (xe đạp)

2. car (ô tô)

3. bus (xe buýt)

4. motorbike (xe máy)

5. plane (máy báy)

6. train (tàu hỏa)

7. boat (con thuyền)

8. ship (tàu thủy)

5. Find someone who ... Write your friends' names in the blanks. Then report to the class.

(Tìm ai đó ... Viết tên bạn bè của bạn vào chỗ trống. Sau đó báo cáo trước lớp.)

usually walks to school

never goes to school by bus

cycles for exercise every day

never travels by plane

sometimes goes to school in a car

Find someone in your class who ... (Tìm ai trong lớp bạn ...)

Example:

A: Do you usually walk to school?

B: Yes, I do. / No, I don't.

Tạm dịch

Bạn có thường xuyên đi bộ đến trường không?

Có./ Không.

Trả lời

1.

Me: Do you never go to school by bus?

Lan: Yes, I do.

Tạm dịch

Bạn không bao giờ đi xe buýt đến trường đúng không?

Có, mình có.

2.

Me: Do you usually walk to school?

Minh: Yes, I do.

Tạm dịch

Bạn có thường đi bộ đến trường không?

Có, mình có.

3.

Me: Do you never travel by plane?

Mark: Yes, I do.

Tạm dịch

Bạn chưa bao giờ đi du lịch bằng máy bay đúng không?

Có, mình có.

4.

Me: Do you sometimes goes to school in a car?

An: Yes, I do.

Tạm dịch

Thỉnh thoảng bạn đi học bằng ô tô đúng không?

Có, mình có.

5.

Me: Do you cycles for exercise every day?

Peter: Yes, I do.

Tạm dịch

Bạn có đạp xe để tập thể dục mỗi ngày không?

Có, mình có.

usually walks to school (thường đi bộ đến trường)

Minh

never goes to school by bus (không bao giờ đi học bằng xe buýt)

Lan

cycles for exercise every day (tập thể dục đều đặn mỗi ngày)

Peter

never travels by plane (không bao giờ đi du lịch bằng máy bay)

Mark

sometimes goes to school in a car (đôi khi đi học bằng xe hơi)

An

Xem thêm:

-/-

Giải Tiếng Anh 7 Global success Unit 7 Getting started do Đọc tài liệu tổng hợp, hi vọng sẽ giúp các em học tốt môn Tiếng Anh 7 thật thú vị và dễ dàng.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM