Tiếng Anh 7 Global success Unit 6 Getting started

Xuất bản: 11/11/2022 - Cập nhật: 14/11/2022 - Tác giả:

Giải Tiếng Anh 7 Global success Unit 6 Getting started bao gồm: dịch và trả lời các câu hỏi tiếng Anh 7 bài 6 phần bắt đầu trang 60 - 61 SGK.

Giải bài tập Unit 6 Getting started tiếng Anh 7 sách Global Success giúp các em học tốt Tiếng Anh 7 hơn mỗi ngày.

Giải bài tập Tiếng Anh 7 Global success Unit 6 Getting started

Hướng dẫn học Unit 6: A visit to a school nằm trong bộ tài liệu giải SGK Tiếng Anh 7 Global success sẽ dịch nội dung bài nghe cùng gợi ý cách để hoàn thành các yêu cầu trong bài.

1. Listen and read.

(Nghe và đọc.)

Phong: What are you doing, Mi?

Mi: I'm preparing to visit Binh Minh Lower Secondary School.

Phong: Sounds great! I think that's one of the best schools in my neighbourhood. Who is going with you and when?

Mi: My teacher and my classmates. We're going in the afternoon.

Phong: I see. What will you do there?

Mi: Well, I think we'll visit the school library, the computer room, and the gym. We'll meet the students and share ideas for a project in our English class.

Phong: That's interesting. What else will you do there?

Mi: We'll meet the members of their Go Green Club and take photos of the school.

Phong: Fantastic! So don't forget to take your camera.

Mi: I almost forgot. Thanks for reminding me.

Tạm dịch

Phong: Mi ơi bạn đang làm gì vậy?

Mi: Tớ đang chuẩn bị đến thăm trường THCS Bình Minh.

Phong: Nghe hay quá! Tớ nghĩ đó là một trong những trường tốt nhất ở đây. Ai sẽ đi với cậu và khi nào?

Mi: Giáo viên của tớ và các bạn cùng lớp của tớ. Chúng tớ sẽ đi vào buổi chiều.

Phong: Ra vậy. Cậu sẽ làm gì ở đó?

Mi: À, tớ nghĩ chúng tớ sẽ đến thăm thư viện của trường, phòng máy tính và phòng tập thể dục. Chúng tớ sẽ gặp gỡ các học sinh và chia sẻ ý tưởng cho một dự án trong lớp học tiếng Anh của chúng mình.

Phong: Thật thú vị. Cậu sẽ làm gì khác ở đó?

Mi: Chúng tớ sẽ gặp các thành viên của Câu lạc bộ Go Green của họ và chụp ảnh trường.

Phong: Tuyệt vời! Vì vậy, đừng quên mang theo máy ảnh của cậu.)

Mi: Suýt nữa thì quên. Cảm ơn vì đã nhắc tớ.

2. Read the conversation again and answer the questions by circling A, B, or C.

(Đọc lại đoạn hội thoại và trả lời các câu hỏi bằng cách khoanh tròn A, B hoặc C)

1. What are they talking about? (Họ đang nói về cái gì?)

A. A visit to a computer room. (Một chuyến tham quan một phòng máy tính.)

B. A visit to a school. (Một chuyến tham quan đến một trường học.)

C. A visit to a school library. (Chuyến thăm thư viện trường học.)

2. Who is going to visit the school? (Ai sẽ đến thăm trường?)

A. Mi and her teacher. (Mi và giáo viên.)

B. Mi and her classmates. (Mi và các bạn cùng lớp.)

C. Mi, her teacher and her classmates. (Mi, giáo viên của cô ấy và các bạn cùng lớp của cô ấy.)

3. Where is the school? (Trường học ở đâu?)

A. In the city. (Trong thành phố.)

B. In the countryside. (Ở nông thôn.)

C. In Phong's neighbourhood. (Ở khu phố của Phong.)

4. When are they going? (Khi nào họ đi?)

A. In the morning. (Vào buổi sáng.)

B. In the afternoon. (Vào buổi chiều.)

C. At noon. (Vào buổi trưa.)

Trả lời

1. B: What are they talking about? - A visit to a school. (Họ đang nói về điều gì? - Một chuyến tham quan đến một trường học.)

Giải thích: … I'm preparing to visit Binh Minh Lower Secondary School.  (Tớ chuẩn bị đến thăm trường THCS Bình Minh.)

2. C: Who is going to visit the school? => Mi, her teacher and her classmates. (Ai sẽ đi đến thăm trường học? - Mi, cô giáo và các bạn cùng lớp của Mi.)

Giải thích: … My teacher and my classmates. (Giáo viên của tớ và các bạn cùng lớp của tớ.)

3. C: Where is the school? - In Phong's neighbourhood. (Ngôi trường đó ở đâu? - Trong khu phố của Phong.)

Giải thích: Phong: … I think that's one of the best schools in my neighbourhood. (Tớ nghĩ đó là một trong những trường tốt nhất trong khu phố của tôi.)

4. B: When are they going? - In the afternoon. (Khi nào họ đi? - Vào buổi chiều.)

Giải thích: Mi: We're going in the afternoon. (Chúng tớ sẽ đi vào buổi chiều.)

3. Name these places, using the words and phrases from the box.

(Gọi tên những địa điểm này, sử dụng các từ và cụm từ trong hộp.)

computer room           school library                school garden                   playground                gym

Trả lời

1. gym (phòng tập thể dục)

2. computer room (phòng máy tính)

3. school garden (vườn trường)

4. playground (sân chơi)

5. school library (thư viện trường)

4. Complete the sentences with the words and phrases in 3.

(Hoàn thành các câu với các từ và cụm từ trong 3.)

1. The school ______ is very small, so not many children can play in it.

2. We learn how to use the Internet in the  ______  twice a week.

3. They have school meetings in the  ______  when it rains.

4. There are a lot of books, magazines, and newspapers in the  ______

5. Our class usually waters the vegetables in the  ______  on Friday afternoons.

Trả lời

1. The school play ground is very small, so not many children can play in it. (Sân chơi của trường rất nhỏ nên không có nhiều trẻ em có thể chơi trong đó.)

2. We learn how to use the Internet in the computer room  twice a week.  (Chúng tôi học cách sử dụng Internet trong phòng máy hai lần một tuần.)

3. They have school meetings in the gym when it rains. (Họ có buổi chào cờ trong phòng tập thể dục khi trời mưa.)

4. There are a lot of books, magazines, and newspapers in the school library. (Có rất nhiều sách, tạp chí và báo trong thư viện của trường.)

5. Our class usually waters the vegetables in the school gardenon Friday afternoons. (Lớp chúng tôi thường tưới rau trong vườn trường vào các buổi chiều thứ Sáu.)

5. Work in pairs. Ask and answer questions about Nick's timetable, using when and where.

(Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời các câu hỏi về thời gian biểu của Nick, sử dụng khi nào và ở đâu.)

Example: (Ví dụ)

A: When does Nick have maths?

B: At 8 a.m. on Monday, Tuesday, and Friday.

A: And where does he have it?

B: In his classroom, room 302.

Tạm dịch

Khi nào Nick có môn toán?

Lúc 8 giờ sáng thứ Hai, thứ Ba và thứ Sáu.

Và bạn ấy học môn này ở đâu?

Trong lớp học của bạn ấy, phòng 302.

Trả lời

1.

A: When does Nick have Biology?

B: At 9 a.m. on Thursday.

A: And where does he have it?

B: In his science lab.

Tạm dịch

Nick có môn Khoa học khi nào?

Vào 9 giờ sáng thứ Bảy.

Cậu ấy có nó ở đâu?

Ở phòng thí nghiệm khoa học.

2.

A: When does Nick have History?

B: At 3 p.m. on Monday and Thursday.

A: And where does he have it?

B: In his school library.

Tạm dịch

Nick có môn Lịch sử khi nào?

Vào 3 giờ chiều thứ Hai và thứ Năm.

Cậu ấy có nó ở đâu?

Trong thư viện trường cậu ấy.

Xem thêm:

-/-

Giải Tiếng Anh 7 Global success Unit 6 Getting started do Đọc tài liệu tổng hợp, hi vọng sẽ giúp các em học tốt môn Tiếng Anh 7 thật thú vị và dễ dàng.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM