Tiếng Anh 7 Global success Unit 12 Review 4 Skills

Xuất bản: 11/11/2022 - Cập nhật: 15/11/2022 - Tác giả:

Giải Tiếng Anh 7 Global success Unit 12 Review 4 Skills bao gồm: dịch và trả lời các câu hỏi tiếng Anh 7 bài 12 phần bắt đầu trang 135 SGK.

Mục lục nội dung

Giải bài tập Unit 12 Review 4 Skills tiếng Anh 7 sách Global Success giúp các em học tốt Tiếng Anh 7 hơn mỗi ngày.

Giải bài tập Tiếng Anh 7 Global success Unit 12 Review 4 Skills

Hướng dẫn học Unit 12: English - Speaking Countries nằm trong bộ tài liệu giải SGK Tiếng Anh 7 Global success sẽ dịch nội dung bài nghe cùng gợi ý cách để hoàn thành các yêu cầu trong bài.

Reading

1. a. Read the passage. Find a word and a phrase from the passage and write them under their correct pictures. (Đọc đoạn văn. Tìm một từ và một cụm từ trong đoạn văn và viết chúng dưới các hình đúng của chúng.)

Bài đọc

Alaska có lẽ là bang tuyệt vời nhất ở Hoa Kỳ. Nó có đường bờ biển đối mặt với cả Bắc Băng Dương và Thái Bình Dương. Bang này có ba triệu hồ. Đó là bốn hồ cho mỗi người sống ở đó.

Chúng tôi không thể đến nhiều thành phố ở Alaska bằng đường bộ, đường biển hoặc đường sông. Cách duy nhất để đến đó là bằng đường hàng không, đi bộ hoặc xe kéo. Đó là lý do tại sao Alaska có sân bay đường biển nhộn nhịp nhất thế giới, Căn cứ Thủy phi cơ Lake Hood. Gần hai trăm thủy phi cơ cất cánh và hạ cánh trên mặt nước của sân bay này mỗi ngày. Đó thực sự là một cảnh thú vị để xem.

Vào mùa hè, mặt trời không lặn trong gần ba tháng ở Alaska. Nhưng vào mùa đông, chúng ta hiếm khi nhìn thấy mặt trời. Trời tối Tất cả người Alaska đều đặc biệt tự hào về trạng thái xinh đẹp và độc đáo của họ.

b. Choose the correct answer A, B, or C to complete each sentence. (Chọn câu trả lời đúng A, B hoặc C để hoàn thành mỗi câu.)

Tạm dịch

1. Alaska _________.

A là một tên khác của Hoa Kỳ

B. là một hòn đảo ở Thái Bình Dương

C. là một phần của Hoa Kỳ

2. Alaska có________.

A. nhiều hồ hơn người

B. nhiều người hơn hồ

C. chỉ một số hồ

3. Sân bay biển ở Alaska is_______.

A. thú vị

B. bận rộn

C. nhỏ

4. Ở Alaska, chúng ta có thể nhìn thấy mặt trời _______.

A. 24 giờ một ngày trong ba tháng

B. quanh năm

C. mỗi ngày trong mùa đông

Answer

a.

1. float planes

2. dogsleds

b.

1. C

2. A

3. B

4. A

2. Work in groups. Read the list of activities and discuss which ones are energy-saving and which ones are not. Explain your answer. (Làm việc nhóm. Đọc danh sách các hoạt động và thảo luận về hoạt động nào tiết kiệm năng lượng và hoạt động nào không. Giải thích câu trả lời của bạn.)

Answer

Energy-saving activities are: activity 1, 3, 4, 5

1. I think people should open doors and windows during the day to get sunlight because it helps saving the electricity.

3. I think people should close doors and windows tightly when the air conditioner is on because we can save energy.

4. Reusing bottles, paper, and clothes is an energy-saving activity because it saves money and materials.

5. Taking a bus to school instead of taking a car is an energy-saving activity because it reduces the amount of transportation and fuel.

Tạm dịch

1. Mở cửa ra vào và cửa sổ vào ban ngày để lấy ánh sáng mặt trời.

→ Tôi nghĩ mọi người nên mở cửa ra vào và cửa sổ vào ban ngày để lấy ánh sáng mặt trời vì nó giúp tiết kiệm điện.

2. Dành nhiều thời gian trong nhà hơn ngoài trời.

3. Đóng chặt cửa ra vào và cửa sổ khi máy điều hòa không khí đang bật

→ Tôi nghĩ mọi người nên đóng chặt cửa ra vào và cửa sổ khi bật điều hòa vì chúng ta có thể tiết kiệm năng lượng.

4. Tái sử dụng chai lọ, giấy và quần áo.

→ Tái sử dụng chai lọ, giấy và quần áo là một hoạt động tiết kiệm năng lượng vì nó tiết kiệm tiền bạc và vật liệu.

5. Đi xe buýt đến trường thay vì đi ô tô.

→ Đi xe buýt đến trường thay vì đi ô tô là một hoạt động tiết kiệm năng lượng vì nó làm giảm lượng phương tiện đi lại và nhiên liệu.

6. Sử dụng túi ni lông để mua sắm.

Listening

3. Listen and complete each sentence with ONE word. (Nghe và hoàn thành mỗi câu với MỘT từ.)

Audio script

Next month, we will hold a meeting to introduce our new product, the flying bike. Most of our customers will be school children and their parents. Here are some of the questions they may ask you.

1. There are special lanes for bicycles on land, how about in the air? If you don't have lanes for them, the bicycles will crash into each other.

2. Are there any air traffic laws? If there are, are they similar to those on land? How will the children learn them?

3. How can a flying bike find a place to land by itself? Will children have an electronic map? What will happen if the map does not work?

Can you add any more questions?

Tạm dịch

Tháng sau, chúng ta sẽ tổ chức một buổi gặp mặt để giới thiệu sản phẩm mới, xe đạp bay. Đa số khách hàng của chúng ta sẽ là học sinh và phụ huynh của các em ấy. Đây là một số câu hỏi mà họ có thể hỏi các bạn.

1. Dưới đất thì có làn đường dành cho xe đạp, thế còn trên không thì sao? Nếu các bạn không có làn đường dành riêng cho họ, những chiếc xe đạp có sẽ đâm vào nhau.

2. Có luật giao thông đường không nào không? Nếu có, chúng có giống như luật giao thông đường bộ không? Bọn trẻ sẽ học chúng như thế nào?

3. Làm cách nào để một chiếc xe đạp bay tự tìm nơi đáp đất? Bọn trẻ sẽ có một chiếc bạn đồ chạy bằng điện chứ? Điều gì sẽ xảy ra nếu như bản đồ không hoạt động?

Mọi người có bổ sung câu hỏi gì nữa không?

Answer

1. flying

2. parents

3. lane

4. traffic

5. land

Writing

4. Choose one of the future means of transport below. Write a paragraph of about 70 words about it. (Hãy chọn một trong những phương tiện giao thông tương lai dưới đây. Viết một đoạn văn khoảng 70 từ về điều đó.)

Answer

I think travelling by a bamboo-copter will become popular in the future. A bamboo-copter has 3 wings and runs on electricity. It can carry only one person. You put it on and turn on the switch and fly away. It is self-balancing. It is fun and safe to use it.

Tạm dịch

Tôi nghĩ rằng việc đi du lịch bằng xe đạp tre sẽ trở nên phổ biến trong tương lai. Cành tre có 3 cánh chạy bằng điện. Nó chỉ có thể chở một người. Bạn đeo nó vào và bật công tắc và bay đi. Nó có thể tự cân bằng. Rất thú vị và an toàn để sử dụng nó.

Xem thêm các bài học khác trong Unit 12 Review 4

-/-

Giải Tiếng Anh 7 Global success Unit 12 Review 4 Skills do Đọc tài liệu tổng hợp, hi vọng sẽ giúp các em học tốt môn Tiếng Anh 7 thật thú vị và dễ dàng.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM