Tiếng Anh 7 Global success Unit 12 Review 4 Language

Xuất bản: 11/11/2022 - Cập nhật: 15/11/2022 - Tác giả:

Giải Tiếng Anh 7 Global success Unit 12 Review 4 Language bao gồm: dịch và trả lời các câu hỏi tiếng Anh 7 Review 4 phần ngôn ngữ trang 134 SGK.

Giải bài tập Unit 12 Review 4 Language tiếng Anh 7 sách Global Success giúp các em học tốt Tiếng Anh 7 hơn mỗi ngày.

Giải bài tập Tiếng Anh 7 Global success Unit 12 Review 4 Language

Hướng dẫn học Unit 12: English - Speaking Countries nằm trong bộ tài liệu giải SGK Tiếng Anh 7 Global success sẽ dịch nội dung bài nghe cùng gợi ý cách để hoàn thành các yêu cầu trong bài.

Pronunciation

1. Mark (') the stressed syllables in the underlined words. Then listen, check and repeat. (Đánh dấu (') các âm tiết được nhấn trọng âm trong các từ được gạch dưới. Sau đó, nghe, kiểm tra và lặp lại.)

Answer

1. ‘driverless / ‘popular

2. ‘natural / at’traction

3. ‘energy / re’cycling

4. ‘animal / ‘energy

5. ‘visitors

Tạm dịch

1. Tàu không người lái sẽ phổ biến.

2. Thác Niagara là điểm tham quan tự nhiên nổi tiếng nhất của Canada.

3. Chúng ta có thể tiết kiệm năng lượng bằng cách tái chế.

4. Tất cả thực vật và động vật đều cần năng lượng.

5. Anh ấy đang đọc Hướng dẫn dành cho du khách đến Scotland.

Vocabulary

2. Write the words in the box next to their definitions. (Viết các từ vào ô bên cạnh định nghĩa của chúng.)

Answer

1. It is a place or thing that you get something from.source
2. This means of transport is eco-friendly.bamboo-copter
3. It is a person or an object that represents a place.symbol
4. It is a non-renewable source of energy.coal
5. An object or a place many visitors want to see.attraction

Tạm dịch

1. Đó là một nơi hoặc một thứ mà bạn nhận được một cái gì đó từ đó.nguồn
2. Phương tiện giao thông này thân thiện với môi trường.trực thăng chong chóng tre
3. Đó là một người hoặc một vật thể hiện một địa điểm.biểu tượng
4. Đây là một nguồn năng lượng không thể tái tạo.than đá
5. Một đối tượng hoặc một địa điểm mà nhiều du khách muốn xem.điểm du lịch

3. Complete the sentences with the words below. (Hoàn thành các câu với các từ dưới đây.)

Answer

1. public

2. natural

3. national

4. renewable

5. native

6. electrical

Tạm dịch

1. SkyTrans và xe buýt không người lái sẽ là phương tiện giao thông công cộng phổ biến.

2. Thác Niagara là một kỳ quan thiên nhiên của cả Hoa Kỳ và Canada.

3. Màu sắc của quốc kỳ Vương quốc Anh là đỏ, trắng và xanh lam.

4. Năng lượng mặt trời và năng lượng thủy điện là các nguồn tái tạo.

5. Chuột túi có nguồn gốc từ Úc.

6. Chúng ta có thể tiết kiệm điện bằng cách sử dụng ít thiết bị điện hơn.

Grammar

4. Use the correct tense and form of each verb in brackets to complete the sentence. (Sử dụng thì và dạng đúng của mỗi động từ trong ngoặc để hoàn thành câu.)

Answer

1. is doing

Giải thích: at present (ngay lúc này) → sử dụng thì hiện tại tiếp diễn

2. will visit

Giải thích: one day (một ngày nào đó) → sử dụng thì tương lai đơn

3. is building

Giải thích: at present (ngay lúc này) → sử dụng thì hiện tại tiếp diễn

4. will use

Giải thích: In the future (trong tương lai) → sử dụng thì tương lai đơn

5. will have

Giải thích: soon (sớm) → sử dụng thì tương lai đơn

Tạm dịch

1. Hiện tại, lớp chúng tôi đang thực hiện một dự án lớn về cách tiết kiệm năng lượng trong trường học của chúng tôi.

2. Ước mơ lớn nhất của tôi là một ngày nào đó tôi sẽ đến thăm Edinburgh.

3. Hiện tại, thành phố của tôi đang xây dựng các trạm cho tàu trên cao.

4. Trong tương lai, con người sẽ sử dụng nhiều năng lượng tái tạo hơn trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta.

5. Tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ sớm có ô tô bay để đi lại nhanh hơn.

5. Find and cross (X) ONE incorrect article in each sentence and write the correct one. (Tìm và gạch chéo (X) MỘT mạo từ trong mỗi câu và viết đáp án đúng.)

Answer

Correct
1. A Roadster is the automatic electric car.an
2. What is the meaning of a word 'eco-friendly?the
3. A Statue of Liberty is in the USA.The
4. The teacher is talking about means of transport in a futurethe
5. Can you give me a example of an electrical appliance?an
6. The Maori are a native people of New Zealand.Ø

Xem thêm các bài học khác trong Unit 12 Review 4

-/-

Giải Tiếng Anh 7 Global success Unit 12 Review 4 Language do Đọc tài liệu tổng hợp, hi vọng sẽ giúp các em học tốt môn Tiếng Anh 7 thật thú vị và dễ dàng.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM