Tiếng Anh 7 Global success Unit 10 Skills 2

Xuất bản: 09/11/2022 - Cập nhật: 15/11/2022 - Tác giả:

Giải Tiếng Anh 7 Global success Unit 10 Skills 2 bao gồm: dịch và trả lời các câu hỏi tiếng Anh 7 bài 10 phần nghe và viết trang 111 SGK.

Mục lục nội dung

Giải bài tập Unit 10 Skills 2 tiếng Anh 7 sách Global Success giúp các em học tốt Tiếng Anh 7 hơn mỗi ngày.

Giải bài tập Tiếng Anh 7 Global success Unit 10 Skills 2

Hướng dẫn học Unit 10: Energy Sources nằm trong bộ tài liệu giải SGK Tiếng Anh 7 Global success sẽ dịch nội dung bài nghe cùng gợi ý cách để hoàn thành các yêu cầu trong bài.

Listening

1. Work in pairs. Answer the questions. (Làm việc theo cặp. Trả lời các câu hỏi.)

Answer

1. I use solar energy and hydro energy at home.

2. 2. I use energy - saving lighting bulbs to save energy.

Tạm dịch

1. Bạn sử dụng loại năng lượng nào ở nhà?)

→ Tôi sử dụng năng lượng mặt trời và năng lượng thủy điện ở nhà.

2. Bạn thường làm gì để tiết kiệm năng lượng?

→ Tôi sử dụng bóng đèn tiết kiệm năng lượng để tiết kiệm năng lượng.

2. Mr Lam is discussing with his students about how to save energy at home. Listen and circle the phrases you hear. (Ông Lâm đang thảo luận với các sinh viên của mình về cách tiết kiệm năng lượng tại nhà. Nghe và khoanh tròn các cụm từ bạn nghe được.)

Bài nghe

Thầy Lâm: Như đã biết, chúng ta sử dụng năng lượng để nấu ăn, làm nóng và thắp sáng. Nhưng nó không hề rẻ. Vậy nên làm cách nào để có thể tiết kiệm năng lượng tại nhà? Linh, em làm gì để tiết kiệm năng lượng?

Linh: EM luôn luôn tắt đèn trước khi đi ngủ. Em có vài thiết bị điện như tivi, chiếc máy phát đĩa CD,... Em tắt chúng khi không dùng đến. Em nghĩ việc đó giúp chúng ta tiết kiệm năng lượng ạ.

Thầy Lâm: Em nói đúng. Thế em thì sao, Minh?

Minh: Ồ, ở nhà thì nhà em sử dụng bóng đèn năng lượng thấp. Nhà em cũng luôn tắt chúng trước khi ra khỏi phòng. Nhà em cũng dùng tấm năng lượng mặt trời để làm nóng nước ạ. Nó rẻ và sạch.

Thầy Lâm: Nghe thú vị đó. Thế còn em thì sao,...?

Tạm dịch

1. tắt điện

2. tiết kiệm tiền

3. dùng bóng đèn tiết kiệm năng lượng

4. tạo ra điện năng

5. tiết kiệm năng lượng

6. sử dụng tấm năng lượng mặt trời

Answer

1. turn off the lights

3. use low energy light bulbs

5. save energy

6. use solar panels

3. Listen again and tick (✓) T (True) or F (False) for each sentence. (Nghe lại và đánh dấu (✓) T (Đúng) hoặc F (Sai) cho mỗi câu.)

Answer

1. T

2. F

3. T

4. T

5. F

Writing

4. Work in pairs. Read some ways to save energy at home. Decide on the three most important ones. Write them in your notebook. (Làm việc theo cặp. Đọc một số cách để tiết kiệm năng lượng tại nhà. Chọn ba điều quan trọng nhất. Viết chúng vào sổ tay của bạn.)

Tạm dịch

- Sử dụng bóng đèn năng lượng thấp

- Tái chế túi nhựa và chai thủy tinh

-Sử dụng các tấm pin mặt trời để làm ấm nước

-Tắt đèn khi rời khỏi phòng

-Tắt các thiết bị điện khi không sử dụng

Answer

- Recycle plastic bags and glass bottles

- Tum off the lights when leaving the room

- Turn off electrical appliances when not using them

5. Write a paragraph of about 70 words about how you save energy at home. (Viết một đoạn văn khoảng 70 từ về cách bạn tiết kiệm năng lượng ở nhà.)

Answer

We use a lot of energy at home and it costs us a lot. To save energy, we should use low energy light bulbs in our house. It will help us to reduce our electricity bill. Secondly, we should recycle plastic bags and glass bottles. This contributes to save the environment also. And finally, before going to bed, we should turn off electrical appliances when not using them. Such as we should turn off the light in room when we go out, avoid wasting water, shut the kitchen stove when stop cooking.

Tạm dịch

Chúng ta sử dụng rất nhiều năng lượng ở nhà và chúng ta tốn rất nhiều năng lượng. Để tiết kiệm năng lượng, chúng ta nên sử dụng bóng đèn năng lượng thấp trong ngôi nhà của mình. Nó sẽ giúp chúng tôi giảm hóa đơn tiền điện. Thứ hai, chúng ta nên tái chế túi ni lông và chai thủy tinh. Điều này cũng góp phần tiết kiệm môi trường. Và cuối cùng, trước khi đi ngủ, chúng ta nên tắt các thiết bị điện khi không sử dụng. Chẳng hạn như chúng ta nên tắt đèn trong phòng khi ra ngoài, tránh lãng phí nước, tắt bếp khi ngừng nấu.

Xem thêm các bài học khác trong Tiếng Anh 7 Global success Unit 10

-/-

Giải Tiếng Anh 7 Global success Unit 10 Skills 2 do Đọc tài liệu tổng hợp, hi vọng sẽ giúp các em học tốt môn Tiếng Anh 7 thật thú vị và dễ dàng.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM