Tiếng Anh 7 Global success Unit 10 Skills 1

Xuất bản: 08/11/2022 - Cập nhật: 15/11/2022 - Tác giả:

Giải Tiếng Anh 7 Global success Unit 10 Skills 1 bao gồm: dịch và trả lời các câu hỏi tiếng Anh 7 bài 10 phần đọc và nói trang 110 SGK.

Mục lục nội dung

Giải bài tập Unit 10 Skills 1 tiếng Anh 7 sách Global Success giúp các em học tốt Tiếng Anh 7 hơn mỗi ngày.

Giải bài tập Tiếng Anh 7 Global success Unit 10 Skills 1

Hướng dẫn học Unit 10: Energy Sources nằm trong bộ tài liệu giải SGK Tiếng Anh 7 Global success sẽ dịch nội dung bài nghe cùng gợi ý cách để hoàn thành các yêu cầu trong bài.

Reading

1. Work in pair. Discuss the following questions. (Làm việc theo cặp. Thảo luận các câu hỏi sau.)

Answer

1. They are hydro energy and energy from coal.

2. We will use solar energy and wind energy.

Tạm dịch

1. Làm việc theo cặp. Thảo luận các câu hỏi sau.

⟶ Chúng là năng lượng thủy điện và năng lượng từ than đá.

2. Chúng ta sẽ sử dụng (những) loại nguồn năng lượng nào trong tương lai?

⟶ Chúng tôi sẽ sử dụng năng lượng mặt trời và năng lượng gió.

2. Mr Lam is giving a lecture on energy sources. Read the text and choose the best option (A, B, or C) to complete the sentences. (Ông Lâm đang giảng bài về các nguồn năng lượng. Đọc văn bản và chọn phương án tốt nhất (A, B hoặc C) để hoàn thành các câu.)

Chào cả lớp. Hôm nay tôi muốn nói với các bạn về hai nguồn năng lượng. Chúng là những nguồn không thể tái tạo và những nguồn có thể tái tạo.

Các nguồn không thể tái tạo là than đá, dầu mỏ và khí đốt tự nhiên. Chúng ta có thể sử dụng những nguồn này để sản xuất năng lượng. Chúng rẻ và dễ sử dụng. Mọi người sử dụng chúng rất nhiều. Nhưng chúng rất hạn chế và sẽ hết sớm.

Các nguồn tái tạo đến từ mặt trời, gió hoặc nước. Khi năng lượng đến từ mặt trời, chúng ta gọi nó là năng lượng mặt trời. Năng lượng gió đến từ gió, và năng lượng thủy điện đến từ nước. Nguồn tái tạo có sẵn, sạch sẽ và an toàn để sử dụng. Nhưng chúng đắt tiền để sản xuất.

Trong tương lai, chúng ta sẽ dựa nhiều hơn vào các nguồn năng lượng tái tạo. Chúng tốt hơn cho môi trường và chúng sẽ không cạn kiệt.

Answer

1. B

Thông tin: Non-renewable sources are coal, oil and natural gas. ... They are cheap and easy to use.

2. A

Thông tin: Renewable sources come from the sun, wind or water.

3. C

Thông tin: Wind energy comes from the wind, and hydro energy comes from water.

4. A

Thông tin: In the future we will rely more on renewable energy sources. They are better for the environment and they will not run out.

3. Read the text again and answer the questions. (Đọc lại văn bản và trả lời các câu hỏi.)

Answer

1. There are two energy sources. They are non-renewable sources and renewable sources.

2. Non-renewable sources are coal, oil and natural gas.

3. Renewable sources are available, clean and safe to use. But they are expensive to produce.

4. In the future we will rely more on renewable energy sources.

Tạm dịch

1. Có bao nhiêu nguồn năng lượng? Chúng là gì?

⟶ Có hai nguồn năng lượng. Chúng là những nguồn không thể tái tạo và những nguồn có thể tái tạo.

2. Các nguồn không tái tạo bao gồm những gì?

⟶ Các nguồn không thể tái tạo là than đá, dầu mỏ và khí đốt tự nhiên.

3. Ưu điểm của năng lượng tái tạo là gì?

⟶ Nguồn tái tạo có sẵn, sạch sẽ và an toàn để sử dụng. Nhưng chúng đắt tiền để sản xuất.

4. Chúng ta sẽ dựa vào điều gì nhiều hơn trong tương lai?

⟶ Trong tương lai, chúng tôi sẽ dựa nhiều hơn vào các nguồn năng lượng tái tạo.

Speaking

4. Work in groups. Discuss and put the following words or phrases in the appropriate columns. (Làm việc nhóm. Thảo luận và đặt các từ hoặc cụm từ sau vào các cột thích hợp.)

Answer

AdvantagesDisadvantages

easy to use

cheap

available

safe to use

good for the environment

run out

limited

expensive

5. Work in pairs. Ask and answer questions about the advantages and disadvantages of different energy sources. (Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời các câu hỏi về ưu điểm và nhược điểm của các nguồn năng lượng khác nhau.)

Answer

A: What are the advantages of energy from coal?

B: It's cheap and easy to use.

A: What are its disadvantages?

B: It's limited and not good for the environment.

Tạm dịch

A: Ưu điểm của năng lượng từ than đá là gì?

B: Nó rẻ và dễ sử dụng.

A: Nhược điểm của nó là gì?

B: Nó hạn chế và không tốt cho môi trường.

Xem thêm các bài học khác trong Tiếng Anh 7 Global success Unit 10

-/-

Giải Tiếng Anh 7 Global success Unit 10 Skills 1 do Đọc tài liệu tổng hợp, hi vọng sẽ giúp các em học tốt môn Tiếng Anh 7 thật thú vị và dễ dàng.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM