Tiếng Anh 7 Global success Unit 10 Getting started

Xuất bản: 27/10/2022 - Cập nhật: 15/11/2022 - Tác giả:

Giải Tiếng Anh 7 Global success Unit 10 Getting started bao gồm: dịch và trả lời các câu hỏi tiếng Anh 7 bài 2 phần bắt đầu trang 104-105 SGK.

Giải bài tập Unit 10 Getting started tiếng Anh 7 sách Global Success giúp các em học tốt Tiếng Anh 7 hơn mỗi ngày.

Giải bài tập Tiếng Anh 7 Global success Unit 10 Getting started

Hướng dẫn học Unit 10: Energy Sources nằm trong bộ tài liệu giải SGK Tiếng Anh 7 Global success sẽ dịch nội dung bài nghe cùng gợi ý cách để hoàn thành các yêu cầu trong bài.

1. Listen and read (Nghe và đọc)

Audio script

Lan: Hi, Dad.

Mr Tan: Lan, what are you doing? It's pretty late now.

Lan: I'm doing a project on energy sources. But I don't quite understand what energy is

Mr Tan: Well, it's power that we use to provide us with light, heat or electricity.

Lan: Oh. Where does it come from? Mr Tan: It comes from many different sources like coal, oil, natural gas.... We call them non-renewable sources

Lan: Can it come from the sun, wind or water too?

Mr Tan: Yes, it can. We call those types of energy renewable sources because we cannot run out of them. Renewable means we can easily replace them.

Lan: I get it now.

Mr Tan: You know, some types of energy are cheap and easy to use, but others are more expensive and harder to find…

Tạm dịch:

Lan: Chào bố.

Ông Tân: Lan, con đang làm gì vậy? Bây giờ đã khá muộn.

Lan: Con đang làm một dự án về các nguồn năng lượng. Nhưng con không hoàn toàn hiểu năng lượng là gì

Ông Tân: Đúng, đó là nguồn điện mà chúng ta sử dụng để cung cấp cho chúng ta ánh sáng, nhiệt hoặc điện.

Lan: Ồ. Nó đến từ đâu vậy ạ?

Ông Tân: Nó đến từ nhiều nguồn khác nhau như than đá, dầu mỏ, khí đốt tự nhiên ... Chúng ta gọi đó là các nguồn không tái tạo

Lan: Nó có thể đến từ mặt trời, gió hay nước nữa không ạ?

Ông Tân: Có, nó có thể. Chúng ta gọi đó là những nguồn năng lượng tái tạo bởi vì chúng ta không thể sử dụng hết chúng. Có thể tái tạo nghĩa là chúng ta có thể dễ dàng thay thế chúng.

Lan: Con hiểu rồi.

Ông Tân: Con biết đấy, một số loại năng lượng rẻ và dễ sử dụng, nhưng một số loại khác thì đắt hơn và khó tìm hơn…

2. What are Lan and her father talking about? (Lan và bố cô ấy đang nói chuyện gì vậy?)

A. Energy (Năng lượng)

B. Sources (Nguồn)

C. Energy sources (Các nguồn năng lượng)

Answer

C. Energy sources

Because Lan is working on a project about energy sources and her father explained to her about energy sources

3. Read the conversation again and answer the following questions.

(Đọc lại đoạn hội thoại và trả lời các câu hỏi sau.)

1. What is Lan doing? (Lan đang làm gì?)

2. What does energy mean? (Năng lượng nghĩa là gì?)

3. Where does energy come from? (Năng lượng đến từ đâu?)

4. What are renewable sources? (Nguồn tái tạo là gì?)

Answer

1. She is doing a project on energy sources.

2. It’s power that we use to provide us with light, heat or electricity.

3. It comes from many different sources like coal, oil, natural gas,…

4. Renewable sources means the sources we cannot run out of them.

4. Match the words/ phrases in the box with the correct pictures. (Nối các từ / cụm từ trong ô với các hình ảnh đúng.)

Answer

1 - d

2 - a

3 - b

4 - c

Dịch

1. oil: dầu

2. wind energy: năng lượng gió

3. coal: than đá

4. natural gas: khí ga tự nhiên

5. Complete each of the sentences with the correct word from the conversation. (Hoàn thành mỗi câu với từ đúng trong cuộc hội thoại.)

Answer

1. power

2. sun

3. renewable

4. run

5. cheap

Dịch

1. Energy là năng lượng mà chúng ta sử dụng để cung cấp cho chúng ta ánh sáng, nhiệt hoặc điện.

2. Khi năng lượng đến từ mặt trời, gió và nước, chúng ta gọi nó là năng lượng tái tạo.

3. Khi năng lượng đến từ gió, chúng ta gọi nó là năng lượng tái tạo.

4. Chúng ta không thể dùng cạn kiệt năng lượng có thể tái tạo.

5. Một số dạng năng lượng rẻ và dễ sử dụng.

Xem thêm các bài học khác trong Tiếng Anh 7 Global success Unit 10

-/-

Giải Tiếng Anh 7 Global success Unit 10 Getting started do Đọc tài liệu tổng hợp, hi vọng sẽ giúp các em học tốt môn Tiếng Anh 7 thật thú vị và dễ dàng.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM