Tiếng Anh 7 Global success Unit 10 Communication

Xuất bản: 08/11/2022 - Cập nhật: 15/11/2022 - Tác giả:

Giải Tiếng Anh 7 Global success Unit 10 Communication bao gồm: dịch và trả lời các câu hỏi tiếng Anh 7 bài 10 phần giao tiếp trang 109 SGK.

Giải bài tập Unit 10 Communication tiếng Anh 7 sách Global Success giúp các em học tốt Tiếng Anh 7 hơn mỗi ngày.

Giải bài tập Tiếng Anh 7 Global success Unit 10 Communication

Hướng dẫn học Unit 10: Energy Sources nằm trong bộ tài liệu giải SGK Tiếng Anh 7 Global success sẽ dịch nội dung bài nghe cùng gợi ý cách để hoàn thành các yêu cầu trong bài.

Everyday English

1. Listen and read the conversation. Pay attention to the highlighted questions. (Nghe và đọc đoạn hội thoại. Hãy chú ý đến những câu hỏi được làm nổi bật.)

Tạm dịch

Lan: “Năng lượng mặt trời” nghĩa là gì?

Mr Tan: À, đó là năng lượng đến từ mặt trời.

Lan: Và “năng lượng gió” có nghĩa là gì?

Mr Tan: Đó là một dạng năng lượng khác và nó đến từ gió.

2. Work in pairs. Make similar conversations to ask for explanations of the phrases: hydro energy, energy from coal... (Làm việc theo cặp. Thực hiện các cuộc trò chuyện tương tự để yêu cầu giải thích các cụm từ: năng lượng thủy điện, năng lượng từ than đá ...)

Answer

Nam: What does “hydro energy" mean?

Minh: Well, it's energy that comes from the water.

Nam: And what does "energy from coal” mean?

Minh: It's another type of energy and it comes from coal.

Tạm dịch

Nam: “Năng lượng thủy điện” nghĩa là gì?

Minh: À, đó là năng lượng đến từ nước.

Nam: Và "năng lượng từ than đá" nghĩa là gì?

Minh: Đó là một dạng năng lượng khác và nó đến từ than đá.

Saving energy

3. Work in pairs. Ask your partner the following questions and tick (✓) his or her answers in the boxes. (Làm việc theo cặp. Hỏi đối tác của bạn những câu hỏi sau và đánh dấu (✓) câu trả lời của họ vào ô trống.)

YesNo

1. Do you go to school on foot?

(Bạn có đi bộ đến trường không?)

2. Do you recycle plastic bottles?

(Bạn có tái chế chai nhựa không?)

3. Do you use public transport?

(Bạn có sử dụng phương tiện công cộng không?)

4. Do you use low energy light bulbs at home?

(Bạn có sử dụng bóng đèn năng lượng thấp ở nhà không?)

5. Do you use solar energy to warm water?

(Bạn có sử dụng năng lượng mặt trời để làm ấm nước không?)

6. Do you turn off the lights when going to bed?

(Bạn có tắt đèn khi đi ngủ không?)

7. Do you turn off the TV when not watching it?

(Bạn có tắt TV khi không xem không?)

4. Work in groups. Tell the group how well your partner saves energy.

(Làm việc nhóm. Cho nhóm biết đối tác của bạn tiết kiệm năng lượng như thế nào.)

Answer

Nam saves lots of energy. He walks to school every day. He always turns off the TV when not watching it and his family are using low energy light bulbs at home.

Tạm dịch

- Ví dụ: Mai tiết kiệm được nhiều năng lượng. Cô thường đi bộ đến trường và sử dụng các phương tiện công cộng. Cô ấy luôn tắt đèn khi đi ngủ.

- Trả lời: Nam tiết kiệm nhiều năng lượng. Anh ấy đi bộ đến trường mỗi ngày. Anh ấy luôn tắt TV khi không xem và gia đình anh ấy đang sử dụng bóng đèn năng lượng thấp ở nhà.

5. Answer the questions in 3 on your own. Then tell the class how well you save energy. (Trả lời các câu hỏi trong 3 câu hỏi của riêng bạn. Sau đó cho cả lớp biết bạn tiết kiệm năng lượng như thế nào.)

Answer

I save much energy. I don’t walk to school but sometimes I use public transport. I always remember to turn off the lights and TV when not using them.

Tạm dịch

- Ví dụ: Tôi không tiết kiệm nhiều năng lượng. Tôi đi bộ đến trường, nhưng tôi không bao giờ tái chế chai nhựa. Tôi không tắt TV khi không xem.

- Trả lời: Tôi tiết kiệm nhiều năng lượng. Tôi không đi bộ đến trường nhưng đôi khi tôi sử dụng phương tiện công cộng. Tôi luôn nhớ tắt đèn và TV khi không sử dụng chúng.

Xem thêm các bài học khác trong Tiếng Anh 7 Global success Unit 10

-/-

Giải Tiếng Anh 7 Global success Unit 10 Communication do Đọc tài liệu tổng hợp, hi vọng sẽ giúp các em học tốt môn Tiếng Anh 7 thật thú vị và dễ dàng.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM