Tiếng Anh 7 Global success Unit 10 A Closer Look 2

Xuất bản: 27/10/2022 - Cập nhật: 15/11/2022 - Tác giả:

Giải Tiếng Anh 7 Global success Unit 10 A Closer Look 2 bao gồm: dịch và trả lời các câu hỏi tiếng Anh 7 bài 10 phần ngữ pháp trang 107-108 SGK.

Giải bài tập Unit 10 A Closer Look 2 tiếng Anh 7 sách Global Success giúp các em học tốt Tiếng Anh 7 hơn mỗi ngày.

Giải bài tập Tiếng Anh 7 Global success Unit 10 A Closer Look 2

Hướng dẫn học Unit 10: Energy Sources nằm trong bộ tài liệu giải SGK Tiếng Anh 7 Global success sẽ dịch nội dung bài nghe cùng gợi ý cách để hoàn thành các yêu cầu trong bài.

The present contiuous (Thì hiện tại tiếp diễn)

1. Work in pairs. Tell your partner what the people in the pictures are doing. (Làm việc theo cặp. Cho đối tác của bạn biết những người trong ảnh đang làm gì.)

Answer

a. She is teaching. (Cô ây đang dạy.)

b. They are playing football. (Họ đang chơi bóng đá.)

c. She is riding a bike. (Cô ấy đang đi xe đạp.)

d. She is cooking. (Cô ấy đang nấu ăn.)

e. She is singing. (Cô ấy đang hát.)

f. He is watering the flowers. (Anh ấy đang tưới hoa.)

2. Complete the sentences, using the present continuous form of the verbs in brackets. (Hoàn thành các câu, sử dụng dạng hiện tại tiếp diễn của các động từ trong ngoặc.)

Answer

1. is talking

2. are using

3. are taking

4. are developing

5. are reducing

Tạm dịch

1. Mai đang nói về các loại nguồn năng lượng.

2. Chúng ta đang sử dụng năng lượng mặt trời để thay thế năng lượng từ than đá ngày nay.

3. Trật tự! Các học sinh lớp 7C đang làm bài kiểm tra.

4. Các nhà khoa học đang phát triển các nguồn năng lượng mới để bảo vệ môi trường.

5. Ngày nay chúng ta đang giảm việc sử dụng năng lượng hạt nhân.

3. Circle the correct form of the verb in each sentence. (Khoanh tròn dạng đúng của động từ trong mỗi câu.)

Answer

1. working

2. are doing

3. Is she studying

4. is studying

5. have

Tạm dịch

1. Bạn vẫn đang làm dự án của mình bây giờ chứ?

2. Năm nay Nam và Lan học khá giỏi năm nay.

3. Lúc này cô ấy đang học ở thư viện trường à?

4. Hoa đang ôn thi nên không thể đến dự tiệc lúc này được.

5. Chúng tôi có tiếng Anh ba lần một tuần.

4. Write sentences about what the people are doing or not doing, using the suggestions. (Viết các câu về những gì mọi người đang làm hoặc không làm, sử dụng các gợi ý.)

Answer

1. The students are doing the project now.

2. Mrs Lien is teaching us about solar energy at the moment

3. They are learning about energy this month.

4. She isn’t swim in the swimming pool right now.

5. Nowadays, people in Iceland aren’t using energy from coal.

Tạm dịch

1. Các sinh viên đang làm dự án ngay bây giờ.

2. Hiện tại cô Liên đang dạy chúng tôi về năng lượng mặt trời

3. Họ đang tìm hiểu về năng lượng trong tháng này.

4. Cô ấy không bơi trong bể bơi ngay bây giờ.

5. Ngày nay, người dân ở Iceland không sử dụng năng lượng từ than đá.

5. Work in pairs. Ask and answer the following questions. (Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời những câu hỏi sau.)

Answer

1. I am reading a book named Power Trip: The Story of Energy by Michael Webber now.

2. I am playing volleyball these days.

3. I am taking an English course this term.

4. I am using more solar energy to save energy.

Tạm dịch

1. Bạn đang đọc cuốn sách nào bây giờ?

2. Bạn đang chơi môn thể thao nào trong những ngày này?

3. Bạn đang tham gia những khóa học nào trong học kỳ này?

4. Bạn đang làm gì để tiết kiệm năng lượng?

Xem thêm các bài học khác trong Tiếng Anh 7 Global success Unit 10

-/-

Giải Tiếng Anh 7 Global success Unit 10 A Closer Look 2 do Đọc tài liệu tổng hợp, hi vọng sẽ giúp các em học tốt môn Tiếng Anh 7 thật thú vị và dễ dàng.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM