Tiếng Anh 7 Global success Unit 10 A Closer Look 1

Xuất bản: 27/10/2022 - Cập nhật: 15/11/2022 - Tác giả:

Giải Tiếng Anh 7 Global success Unit 10 A Closer Look 1 bao gồm: dịch và trả lời các câu hỏi tiếng Anh 7 bài 10 phần từ vựng và phát âm trang 106 SGK.

Mục lục nội dung

Giải bài tập Unit 10 A Closer Look 1 tiếng Anh 7 sách Global Success giúp các em học tốt Tiếng Anh 7 hơn mỗi ngày.

Giải bài tập Tiếng Anh 7 Global success Unit 10 A Closer Look 1

Hướng dẫn học Unit 10: Energy Sources nằm trong bộ tài liệu giải SGK Tiếng Anh 7 Global success sẽ dịch nội dung bài nghe cùng gợi ý cách để hoàn thành các yêu cầu trong bài.

Vocabulary

1. Match the types of energy in A with the energy sources in B. (Nối các dạng năng lượng ở A với các nguồn năng lượng ở B.)

Tạm dịch

AB
1. năng lượng mặt trờia.nước
2. năng lượng giób. hạt nhân nguyên tử
3. năng lượng thủy điệnc. gió
4. năng lượng hạt nhând. mặt trời

Answer

1. d

2. c

3. a

4. b

2. Write the phrases to label the pictures. (Viết các cụm từ để gắn nhãn các bức tranh.)

Answer

2. hydro energy (năng lượng thủy điện)

3. solar energy (năng lượng mặt trời)

4. wind energy (năng lượng gió)

3.  Complete the sentences with the words and phrases from 1 or 2. (Hoàn thành các câu với các từ và cụm từ trong bài 1 hoặc 2.)

Answer

1. wind

2. solar energy

3. water

4. nuclear energy

Tạm dịch

1. Nơi tốt để đổi gió thành năng lượng là gần biển vì có gió biển.

2. Họ đang đặt các tấm pin mặt trời trên nóc tòa nhà của chúng tôi để sản xuất năng lượng mặt trời.

3. Khi năng lượng đến từ nước, chúng ta gọi nó là năng lượng thủy.

4. Họ đang giảm sử dụng năng lượng hạt nhân vì nó không an toàn để sản xuất.

Pronunciation

4. Listen and repeat. Pay attention to the stresses syllables in the words. (Nghe và nhắc lại. Chú ý đến các trọng âm trong các từ.)

Tạm dịch

'energy (n) năng lượng

'dangerous (adj) nguy hiểm

'easily (adv) dễ dàng

'government (n) chính phủ

re'cycle (v) tái chế

ex'pensive (adj) đắt đỏ

po'lluting (adj) ô nhiễm

re'sources (n) nguồn

5. Listen and repeat, paying attention to the stressed syllables in the underlined words. (Nghe và lặp lại, chú ý đến các âm tiết được nhấn trọng âm trong các từ được gạch chân.)

Tạm dịch

1. Năng lượng hạt nhân là nguy hiểm và đắt tiền.

2. Chúng ta nên đi xe đạp khi 'đi những quãng đường ngắn.

3. Từ "recycle" có ba âm tiết.

4. Đốt than sẽ làm ô nhiễm môi trường của chúng ta.

5. Chính phủ của chúng tôi đang tìm kiếm các nguồn năng lượng mới để thay thế khí đốt.

Xem thêm các bài học khác trong Tiếng Anh 7 Global success Unit 10

-/-

Giải Tiếng Anh 7 Global success Unit 10 A Closer Look 1 do Đọc tài liệu tổng hợp, hi vọng sẽ giúp các em học tốt môn Tiếng Anh 7 thật thú vị và dễ dàng.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM