Tiếng Anh 7 Global success Unit 1 Communication

Xuất bản: 24/10/2022 - Cập nhật: 28/10/2022 - Tác giả:

Giải Tiếng Anh 7 Global success Unit 1 Communication bao gồm: nghe, dịch và trả lời các câu hỏi tiếng Anh 7 bài 1 phần nghe hội thoại trang 13 SGK.

Giải bài tập Unit 1 Communication tiếng Anh 7 sách Global Success giúp các em học tốt Tiếng Anh 7 hơn mỗi ngày.

Giải bài tập Tiếng Anh 7 Global success Unit 1 Communication

Hướng dẫn học Unit 1: Hobbies nằm trong bộ tài liệu giải SGK Tiếng Anh 7 Global success sẽ dịch nội dung các phần nghe thông tin sau đó đưa ra phần trả lời câu hỏi.

1. Listen and read the dialogue below. Pay attention to the questions and answers. (Lắng nghe và đọc đoạn hội thoại dưới đây. Chú ý vào câu hỏi và câu trả lời.)

Audio script

Mi: Do you like reading books?

Ann: Yes, very much, especially books about science.

Mi: What about painting? Do you like it?

Ann: No, I don't. I'm not interest in art.

Dịch

Mi: Cậu có thích đọc sách không?

Ann: Có, rất thích, đặc biệt là những cuốn sách về khoa học.

Mi: Thế còn vẽ thì sao? Cậu có thích không?

Ann: Không, tớ không thích, tớ không có hứng thú với nghệ thuật cho lắm.

2. Work in pairs. Ask and answer questions about what you like and don't like doing. (Làm việc theo các cặp. Hỏi và trả lời các câu hỏi về thứ em thích và không thích làm.)

Trả lời

Vy: Do you like playing soccer?

Minh: Yes, I love it. I love playing football with my friends every Sunday.

Vy: What about playing guitar? Do you like it?

Minh: No, I don't. I'm not into it.

Vy: Bạn có thích chơi bóng đá không?

Dịch

Minh: Vâng, tôi thích nó. Tôi thích chơi bóng với bạn bè của tôi vào mỗi Chủ nhật.

Vy: Còn chơi guitar thì sao? Bạn có thích nó không?

Minh: Không, tôi không. Tôi không thích nó.

3. Answer the questions. Fill in column A with your answers. (Trả lời các câu hỏi. Điền vào cột A với câu trả lời của em.)

- How much free time do you have a day?

(Một ngày em có bao nhiêu thời gian rảnh?)

- What do you not like doing?

(Em không thích làm gì?)

- What do you like doing every day?

(Hằng ngày em thích làm gì?)

- What do you love doing in the summer/winter?

(Em yêu thích làm gì khi vào mùa hè/ mùa đông?)

A (Me)

B (My friend)

- Amount of free time per day: _________

- Thing(s) you like doing every day: _________

- Thing(s) you don't like doing: _________

- Thing(s) you love doing in the summer: _________

- Thing(s) you love doing in the winter: _________

- Amount of free time per day: _________

- Thing(s) he/she likes doing every day: _________

- Thing(s) he/she doesn't like doing: _________

- Thing(s) he/she loves doing in the summer: _________

- Thing(s) he/she loves doing in the winter: _________

Trả lời

A (Me)

- Amount of free time per day: 2 hours

(Thời gian rảnh trong ngày: 2 tiếng)

- Thing(s) you like doing every day: reading books, listening to music, playing sports

(Những việc thích làm mỗi ngày: đọc sách, nghe nhạc, chơi thể thao)

- Thing(s) you don't like doing: washing the dishes, cooking

(Những việc không thích làm: rửa bát, nấu ăn)

- Thing(s) you love doing in the summer: eating ice cream, going swimming

(Những việc em thích làm vào mùa hè: ăn kem, đi bơi)

- Thing(s) you love doing in the winter: lying under the warm blanket, drinking hot chocolate

(Những việc thích làm vào mùa đông: nằm trong chăn ấm, uống sô-cô-la nóng)

4. Now interview your friends, using the question in 3. Write his/ her answers in column B. (Bây giờ em hãy phỏng vấn bạn mình, sử dụng câu hỏi ở bài 3. Viết câu trả lời của bạn ấy vào cột B.)

Trả lời

B (My friend)

- Amount of free time per day: 3 hours

(Thời gian rảnh trong ngày: 3 tiếng)

- Thing(s) he/she likes doing every day: drawing pictures, arranging flowers

(Những việc bạn ấy thích làm mỗi ngày: vẽ tranh, cắm hoa)

- Thing(s) he/she doesn't like doing: doing homework, playing computer games

(Những việc bạn ấy không thích làm: làm bài tập về nhà, chơi điện tử)

- Thing(s) he/she loves doing in the summer: making cold drink, going to the beach

(Những việc bạn ấy thích làm vào mùa hè: pha thức uống lạnh, đi biển)

- Thing(s) he/she loves doing in the winter: making a snowman, cooking

(Những việc bạn ấy thích làm vào mùa đông: làm người tuyết, nấu ăn)

5. Compare your answer with your friend's. Then present them to the class.  (So sánh câu trả lời của em với câu trả lời của bạn em. Sau đó em hãy trình bày trước lớp.)

Example: (Ví dụ)

I have one hour of free time a day, but my friend Lan has only about 30 minutes. I like listening to music every day, and Lan likes it, too. I don't like exercising, but Lan does.

(Tôi có một giờ rảnh mỗi ngày, nhưng bạn Lan của tôi chỉ có khoảng 30 phút. Tôi thích nghe nhạc mỗi ngày và Lan cũng thích nó. Tôi không thích tập thể dục, nhưng Lan thì có.)

Trả lời

1. I have 2 hours of free time a day but my friend Vy has 3 hours. I like reading books every day, and Vy likes drawing pictures. I and Vy both like doing something cool in summer. In the winter, I like lying in the warm blanket but Vy like cooking.

Tạm dịch

Tôi có 2 giờ rảnh mỗi ngày nhưng bạn Ly của tôi thì có 3 giờ. Tôi thích đọc sách hàng ngày, còn Ly thì thích vẽ tranh. Tôi và Ly đều thích làm điều gì đó mát mẻ vào mùa hè. Mùa đông tôi thích nằm trong chăn ấm nhưng Ly thích nấu nướng.

2. I have three hours of free time a day, but my friend Mai Anh has three and 30 minutes. I like watching TV , reading books everyday. I don’t like cooking, but Mai Anh does.

Tạm dịch

Tớ có ba tiếng rảnh mỗi ngày, nhưng bạn tớ- Mai Anh của tớ có ba tiếng 30 phút. Tớ thích xem TV, đọc sách hàng ngày. Tớ không thích nấu ăn, nhưng Mai Anh thì có thích.

Xem thêm:

-/-

Giải Tiếng Anh 7 Global success Unit 1 Communication do Đọc tài liệu tổng hợp, hi vọng sẽ giúp các em học tốt môn Tiếng Anh 7 thật thú vị và dễ dàng.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM