Tiếng Anh 10 Global Success Unit 2 Looking Back

Xuất bản: 06/10/2022 - Cập nhật: 07/10/2022 - Tác giả:

Tiếng Anh 10 Global Success Unit 2 Looking Back trang 26 với hướng dẫn dịch và trả lời tất cả câu hỏi giúp các em giải bài tập anh 10 Unit 2 KNTT.

Cùng Đọc tài liệu tổng hợp và trả lời các câu hỏi phần Looking Back: Unit 2 - Humans and the environment thuộc nội dung giải tiếng anh 10 Global Success - Kết nối tri thức với cuộc sống. Nội dung này chắc chắn sẽ giúp các em chuẩn bị bài học trước khi đến lớp tốt nhất.

Giải Tiếng Anh 10 Global Success Unit 2 Looking Back

Đi vào chi tiết từng câu hỏi như sau:

Pronunciation: Listen and underline the words with the consonant blends /kl/, /pl/, /gr/ or /pr/. Then practise reading the sentences. (Nghe và gạch chân các từ với sự pha trộn phụ âm /kl/, /pl/, /gr/ hoặc /pr/. Sau đó luyện đọc các câu.)

Trả lời:

1. The professor is proud of the results of our project.

professor /prəˈfesə(r)/

proud /praʊd/

project /ˈprɒdʒekt/

2. Grass is growing on the ground.

grass /ɡrɑːs/

growing /ˈɡrəʊɪŋ/

ground /ɡraʊnd/

3. Those toy planes are made of plastic.

planes /pleɪnz/

plastic /ˈplæstɪk/

4. Click the button to become a member of the club.

click /klɪk/

club /klʌb/

Bài nghe:


Nội dung bài nghe:

1. The professor is proud of the results of our project.

2. Grass is growing on the ground.

3. Those toy planes are made of plastic.

4. Click the button to become a member of the club.

Tạm dịch

1. Giáo sư tự hào về kết quả của dự án của chúng tôi.

2. Cỏ đang mọc trên mặt đất.

3. Những chiếc máy bay đồ chơi đó được làm bằng nhựa.

4. Bấm vào nút để trở thành thành viên của câu lạc bộ.

Vocabulary: Complete the sentences. Use the words and phrases in the box. (Hoàn thành các câu. Sử dụng các từ và cụm từ trong hộp.)

Trả lời:

1. green lifestyle

2. carbon footprint

3. eco-friendly

4. appliances

Tạm dịch

1. Nhiều người áp dụng lối sống xanh vì nó tốt cho môi trường.

2. Bạn nên cắt giảm việc sử dụng điện để giảm lượng khí thải carbon của bạn.

3. Nhiều ngôi nhà hiện đại ngày nay được xây dựng từ các vật liệu thân thiện với môi trường.

4. Các thiết bị gia dụng hiện đại giúp công việc nội trợ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Grammar: Choose the best answers. (Chọn câu trả lời tốt nhất.)

Trả lời:

1. is used

2. are planted

3. will pass

4. will

5. are going to travel

6. is going to rain

Tạm dịch

1. Năng lượng gió được sử dụng để sản xuất điện năng.

2. Xung quanh trường được trồng thêm nhiều cây xanh.

3. Tôi chắc chắn rằng bạn sẽ vượt qua bài kiểm tra lái xe của bạn. Đừng lo lắng.

4.

- Bạn Mai đã đạt giải nhất cuộc thi nói.

- Có thật không? Tôi sẽ gọi cho cô ấy để chúc mừng cô ấy.

5. Bố mẹ tôi đã lên kế hoạch cho kỳ nghỉ của họ. Họ sẽ đi du lịch đến miền nam của đất nước.

6. Bạn có nghe thấy tiếng sấm không? Trời sắp mưa to.

Xem thêm các bài thuộc Unit 2:

- Kết thúc nội dung Tiếng Anh 10 Global Success Unit 2 Looking Back - 

-/-

Trên đây là toàn bộ nội dung giải bài tập tiếng anh 10: Unit 2 Humans and the environment: Looking Back của bộ sách Kết nối tri thức. Chúc các em học tốt.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM