Tiếng Anh 10 Global Success Review 3 Language

Xuất bản: 18/10/2022 - Cập nhật: 28/10/2022 - Tác giả:

Tiếng Anh 10 Global Success Review 3 Language trang 96, 97 với hướng dẫn dịch và trả lời tất cả câu hỏi giúp các em ôn tập các dạng bài tập anh 10 Unit 6, 7, 8 KNTT.

Cùng Đọc tài liệu tổng hợp và trả lời các câu hỏi phần Review 3 Language thuộc nội dung giải tiếng anh 10 Global Success - Kết nối tri thức với cuộc sống. Nội dung này chắc chắn sẽ giúp các em chuẩn bị bài học trước khi đến lớp tốt nhất.

Giải Tiếng Anh 10 Global Success Review 3 Language

Đi vào chi tiết từng câu hỏi trang 96, 97 Tiếng anh 10 KNTT như sau:

Pronunciation

Câu hỏi: Read the following sentences. Underline the stressed words in each sentence, then mark the stressed syllables in these words. Listen and check (Đọc những câu sau. Gạch chân các từ được nhấn trọng âm trong mỗi câu, sau đó đánh dấu các âm tiết được nhấn trọng âm trong những từ này. Nghe và kiểm tra)

Bài nghe:


Trả lời:

1. Our responsi’bility is to help the ‘children in re’mote areas.

2. Viet Nam is an ‘active ‘member of many inter’national organi’sations.

3. Our ‘company has gained eco’nomic ‘benefits from ‘selling ‘local ‘products.

4. There are many new learning activities at schools now.

Tạm dịch:

1. Trách nhiệm của chúng tôi là giúp đỡ trẻ em vùng sâu vùng xa.

2. Việt Nam là thành viên tích cực của nhiều tổ chức quốc tế.

3. Công ty chúng tôi đã thu được lợi ích kinh tế từ việc bán các sản phẩm địa phương.

4. Có rất nhiều hoạt động học tập mới tại các trường học hiện nay.

Vocabulary : Tiếng Anh 10 Global Success Review 3 Language

Bài 1: Match the words that go together. (Nối các từ đi với nhau.)

Trả lời:

1. c - 2. d - 3. a - 4. b

Tạm dịch:

1. equal opportunities = cơ hội bình đẳng

2. traditional method = phương pháp truyền thống

3. face-to-face learning = học trực tiếp

4. economic growth = tăng trưởng kinh tế

Bài 2: Complete the sentences with the correct form of the words in brackets (Hoàn thành các câu với dạng đúng của các từ trong ngoặc)

Trả lời:

1. equally

2. organisations

3. traditionally

4. Education

Tạm dịch:

1. Nam giới và phụ nữ nên được đối xử bình đẳng tại nơi làm việc.

2. Gia nhập các tổ chức quốc tế sẽ mang lại nhiều lợi ích cho một quốc gia.

3. Ngày nay, ngày càng có nhiều nam giới nhận những công việc do phụ nữ làm theo truyền thống.

4. Giáo dục mang đến cho các cô gái cơ hội có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Grammar
: Tiếng Anh 10 Global Success Review 3 Language

Bài 1: Choose the best relative pronoun to complete each sentence. (Chọn đại từ tương đối tốt nhất để hoàn thành mỗi câu.)

Trả lời:

1. A - 2. A - 3. C - 4. B

Tạm dịch:

1. Anh ấy đã mua tất cả những cuốn sách mà anh ấy cần cho khóa học tiếng Anh của mình.

2. Chiếc máy tính này, mà tôi thường dùng để học tiếng Anh, là quà sinh nhật của bố tôi.

3. Tôi thích làm việc với các bạn cùng lớp, những người có trách nhiệm và sáng tạo.

4. Nam, có bố là một bác sĩ phẫu thuật nổi tiếng, muốn đi học y khoa.

Bài 2: Rewrite the sentences using comparative and superlative adjectives or the passive voice ưithout changing their meanings (Viết lại các câu bằng cách sử dụng các tính từ so sánh và so sánh nhất hoặc giọng bị động mà không thay đổi nghĩa của chúng)

Trả lời:

1. is larger than

2. can’t be accepted

3. is more active

4. the most interesting online course

5. should be provided for women

Tạm dịch:

A. Câu gốc

1. Liên hợp quốc là tổ chức quốc tế lớn nhất.

2. Chúng tôi không thể chấp nhận đơn đăng ký của bạn hôm nay.

3. Việt Nam không năng động như hiện nay trong khu vực.

4. Tôi chưa bao giờ tham gia một khóa học trực tuyến thú vị như vậy.

5. Họ nên cung cấp nhiều cơ hội việc làm hơn cho phụ nữ miền núi.

B. Câu mới

1. Không có tổ chức quốc tế nào lớn hơn Liên hợp quốc.

2. Không thể chấp nhận đơn đăng ký của bạn hôm nay.

3. Hiện Việt Nam đang hoạt động tích cực hơn trong khu vực so với trước đây.

4. Đây là khóa học trực tuyến thú vị nhất mà tôi từng tham gia.

5. Cần cung cấp nhiều cơ hội việc làm hơn cho phụ nữ miền núi.

Xem thêm: Tiếng Anh 10 Global Success Review 3 Skills với các bài tập liên quan.

- Kết thúc nội dung Tiếng Anh 10 Global Success Review 3 Language - 

-/-

Trên đây là toàn bộ nội dung giải bài tập tiếng anh 10: Review 3: Language của bộ sách Kết nối tri thức. Chúc các em học tốt.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM