Thuế máu

Thuế máu
Năm sáng tác:1921 - 1925
Tác giả:Hồ Chí Minh
Hoàn cảnh sáng tác:
Văn bản nằm trong chương 1 của Bản án chế độ thực dân Pháp viết bằng tiếng Pháp xuất bản lần đầu tiên vào năm 1925 tại Pháp, ở Việt Nam vào năm 1946, tố cáo bộ mặt giả dối, thủ đoạn của chính quyền thực dân Pháp trong việc biến người dân thuộc địa thành vật hy sinh cho lợi ích của chúng trong những cuộc chiến tranh phi nghĩa tàn khốc.
Phân tích bài Thuế máu của Hồ Chí Minh

Phân tích bài Thuế máu của Hồ Chí Minh

Tuyển tập những bài văn mẫu 8 hay nhất phân tích bài Thuế máu của Hồ Chí Minh, tác phẩm vạch trần bản chất độc ác, dã man và bộ mặt giả nhân giả nghĩa của thực dân Pháp.