Thực hành xác định khối lượng riêng của sỏi

Mẫu báo cáo kết quả thực hành về cách xác định khối lượng riêng của sỏi và các vật rắn không thấm nước.

Mẫu báo cáo kết quả thực hành: Xác định khối lượng riêng của sỏi

1.    Họ và tên học sinh:……………. Lớp:………………

2. Tên bài thực hành: Xác định khối lượng riêng của sỏi.

3. Mục tiêu của bài: Nắm được cách xác định khối lượng riêng của các vật rắn không thấm nước.

4. 

Tóm tắt lý thuyết:

a)  Khối lượng riêng của một chất là gì ?

b)  Đơn vị của khối lượng riêng là gì ?

Trả lời:

a) Khối lượng riêng là khối lượng của một mét khối một chất.

b) Đơn vị của khối lượng riêng là: kg/m³

5. Tóm tắt cách làm:

Để đo được khối lượng riêng của sỏi, em phải thực hiện những công việc sau:

a) Đo khối lượng của sỏi bằng (dụng cụ gì ?): Cân

b) Đo thể tích của sỏi bằng (dụng cụ gì ?): Bình chia độ của GHD 100m³.

c) Tính khối lượng riêng của sỏi theo công thức: khối lượng riêng

6. Bảng kết quả đo:

Lần đoKhối lượng sỏiThể tích sỏiKhối lượng riêng của sỏi
Theo gTheo kgTheo cm³Theo m³
1
2
3

Giá trị trung bình của khối lượng riêng của sỏi là:

khối lượng riêng của sỏi

Kết quả đo các em tự điền vào bảng là thực hiện theo hướng dẫn.

--------------------------------------------------------------------

Xem thêm: Hướng dẫn giải và trả lời câu hỏi bài tập Vật lí lớp 6 chi tiết tại doctailieu.com.

Hiền Phạm (Tổng hợp)

TẢI VỀ

X