Điều chỉnh các thông số của mạch tạo xung đa hài dùng tranzito

Hướng dẫn làm bài thực hành: Điều chỉnh các thông số của mạch tạo xung đa hài dùng tranzito - trang 53 SGK Công nghệ 12

Giới thiệu mục tiêu tiết học :

- Điều chỉnh được từ xung đa hài đối xứng sang xung đa hài không đối xứng.

- Điều chỉnh được chu kì xung nhanh hay chậm.

+ Giới thiệu nội dung và qui trình thực hành :

Bước 1: Cấp nguồn cho mạch điện hoạt động. quan sát ánh sáng và đếm số lần sáng của LED trong khoảng 30s. Ghi kết quả vào trong bảng mẫu báo cáo.

Bước 2: Cắt nguồn, mắc song song hai tụ điện trong sơ đồ lắp sẵn. Đóng điện và làm như bước 1.

Bước 3: Cắt điện, bỏ ra một tụ ở một vế của bước 2. Đóng điện và làm như bước 1. So sánh thời gian sáng, tối của hai đèn LED.

Phân dụng cụ cho các nhóm : Các nhóm nhận và kiểm tra số lượng dụng cụ.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Điều chỉnh các thông số của mạch tạo xung đa hài dùng tranzito để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu