Thực hành: Nối tải ba pha hình sao và hình tam giác

Hướng dẫn làm bài thực hành Nối tải ba pha hình sao và hình tam giác - trang 95 SGK Công nghệ 12

+ Giới thiệu mục tiêu tiết học :

    - Nối được tải ba pha hình sao và hình tam giác.

+ Giới thiệu nội dung và qui trình thực hành :

Bước 1: Tìm hiểu các dụng cụ đo.

Bước 2: Quan sát, tìm hiểu bảng thực hành.

Bước 3: Nối tải ở bảng thành hình tam giác.

Bước 4: Nối tải ở bảng thành hình sao có dây trung tính.

+ Phân dụng cụ cho các nhóm : Các nhóm nhận và kiểm tra số lượng dụng cụ.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Thực hành: Nối tải ba pha hình sao và hình tam giác để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu