Thực hành: Nối tải ba pha hình sao và hình tam giác

Hướng dẫn làm bài thực hành Nối tải ba pha hình sao và hình tam giác - trang 95 SGK Công nghệ 12

+ Giới thiệu mục tiêu tiết học :

    - Nối được tải ba pha hình sao và hình tam giác.

+ Giới thiệu nội dung và qui trình thực hành :

Bước 1: Tìm hiểu các dụng cụ đo.

Bước 2: Quan sát, tìm hiểu bảng thực hành.

Bước 3: Nối tải ở bảng thành hình tam giác.

Bước 4: Nối tải ở bảng thành hình sao có dây trung tính.

+ Phân dụng cụ cho các nhóm : Các nhóm nhận và kiểm tra số lượng dụng cụ.

doctailieu.com
Back to top