Thực hành nhận biết và vẽ các góc vuông bằng ê ke

  • Giải Toán Lớp 3
3

Hướng dẫn làm thực hành nhận biết và vẽ các góc vuông bằng ê ke

Giải bài tập toán lớp 3: Thực hành nhận biết và vẽ góc vuông bằng eke

Bài tập thực hành nhận biết vẽ nét vuông và nét không vuông bằng eke trang 44 sách giáo khoa cho các em học sinh luyện tập lại những bài đã học. Cha mẹ hãy tải về để cùng con học tốt môn toán cũng như giúp con ôn kỳ thi cuối kỳ tốt nhất nhé.
các bài khác cùng chương
Back to top