Thực hành: Mạch điều khiển tốc độ động cơ xoay chiều một pha

Hướng dẫn làm bài thực hành: Mạch điều khiển tốc độ động cơ xoay chiều một pha - trang 65 SGK Công nghệ 12

Đặt vấn đề : Ta đã học về mạch điều khiển tốc độ động cơ một pha nay ta thực hành thiết kế về mạch này!

 Thực hành :

Hoạt động 1 : Hướng dẫn ban đầu :

Giới thiệu mục tiêu tiết học :

    - phân biệt được sơ đồ nguyên lí và sơ đồ lắp ráp mạch điều khiển tốc độ động cơ điện xoay chiều một pha.

    - Lắp được một mạch điều khiển đơn giản.

Giới thiệu nội dung và qui trình thực hành :

Bước 1: Thiết kế mạch điều khiển động cơ một pha.

Bước 2: Lắp ráp mạch điều khiển động cơ một pha. Báo cáo GV kiểm tra.

Bước 3: Cho mạch làm việc và hiều chỉnh.

Phân dụng cụ cho các nhóm : Các nhóm nhận và kiểm tra số lượng dụng cụ.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Thực hành: Mạch điều khiển tốc độ động cơ xoay chiều một pha để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu