Thực hành: Mạch điều khiển tốc độ động cơ xoay chiều một pha

Hướng dẫn làm bài thực hành: Mạch điều khiển tốc độ động cơ xoay chiều một pha - trang 65 SGK Công nghệ 12

Đặt vấn đề : Ta đã học về mạch điều khiển tốc độ động cơ một pha nay ta thực hành thiết kế về mạch này!

 Thực hành :

Hoạt động 1 : Hướng dẫn ban đầu :

Giới thiệu mục tiêu tiết học :

    - phân biệt được sơ đồ nguyên lí và sơ đồ lắp ráp mạch điều khiển tốc độ động cơ điện xoay chiều một pha.

    - Lắp được một mạch điều khiển đơn giản.

Giới thiệu nội dung và qui trình thực hành :

Bước 1: Thiết kế mạch điều khiển động cơ một pha.

Bước 2: Lắp ráp mạch điều khiển động cơ một pha. Báo cáo GV kiểm tra.

Bước 3: Cho mạch làm việc và hiều chỉnh.

Phân dụng cụ cho các nhóm : Các nhóm nhận và kiểm tra số lượng dụng cụ.

doctailieu.com
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu