Thu hoạch - Thực hành: Quan sát hình thái nhiễm sắc thể

Xuất bản: 28/08/2018 - Tác giả: Giangdh

Thông qua thực hành, quan sát các mẫu có sẵn để hiểu hơn về hình thái nhiễm sắc thể.

Quan sát nhiễm sắc thể

  • Các thành phần tham gia vào quá trình phân bào của tế bào

  • Hình dạng và cấu trúc của NST

  • Diễn biến các thời điểm của quá trình phân bào

  • Diễn biến quá trình nguyên phânBạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy