THPT Chuyên ĐHSP thông báo tuyển sinh năm học 2021 - 2022

Trường THPT Chuyên ĐHSP thông báo tuyển sinh năm học 2021 - 2022 với chi tiết đối tượng, điều kiện, chỉ tiêu tuyển sinh tại đây.

Trường ĐH Sư phạm Hà Nội vừa công bố thời gian và chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT chuyên ĐH Sư phạm năm học 2021 - 2022. Trường THPT chuyên đại học Sư phạm Hà Nội tuyển 305 chỉ tiêu hệ chuyên với học sinh toàn quốc.

Chi tiết như sau:

Chuyên ĐHSP thông báo tuyển sinh năm học 2021 ảnh 1
Chuyên ĐHSP thông báo tuyển sinh năm học 2021 ảnh 2
Chuyên ĐHSP thông báo tuyển sinh năm học 2021 ảnh 3
Chuyên ĐHSP thông báo tuyển sinh năm học 2021 ảnh 4
Chuyên ĐHSP thông báo tuyển sinh năm học 2021 ảnh 5

Tìm hiểu thêm: Các thông tin tuyển sinh vào lớp 10 năm 2021 - 2022.

Huyền Chu (Tổng hợp)
Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM