Thông điệp nhân ngày thế giới phòng chống AIDS 01/12/2003

Thông điệp nhân ngày thế giới phòng chống AIDS 01/12/2003
Năm sáng tác:2003
Tác giả:Cô-phi An-nan
Hoàn cảnh sáng tác:
Cô-phi An-nan viết văn bản này gửi nhân dân toàn thế giới nhân Ngày Thế giới phòng chống HIV/AIDS 1/12/2003. Để kêu gọi cá nhân và mọi người chung tay góp sức ngăn chặn hiểm hoạ, nhận thấy sự nguy hiểm của đại dịch này.